Galimi piliečių dalyvavimo būdai viešajame administravime

17 psl. / 4166 žod.

Ištrauka

Piliečių dalyvavimas – tai neprivilegijuotų piliečių dalyvavimas, rengiant ir įgyvendinant sprendimus, kurie daro įtaką jų gyvenimo lygiui, veiklai ir pan. Yra tikrai nemažai piliečių dalyvavimo viešajame administravime formų. Pagrindinis mano referato tikslas ir yra aptarti galimus piliečių dalyvavimo viešajame administravime būdus.
Referato uždaviniai:
• Apibrėžti, kas yra piliečių dalyvavimas, jo priežastys bei ideologija;
• Aptarti pagrindines piliečių dalyvavimo prielaidas;
• Analizuoti piliečių dalyvavimo uždavinius;
• Apibendrinti pagrindinius piliečių dalyvavimo būdus (aptariant piliečių galimybę pasinaudoti referendumo bei įstatymo leidybos iniciatyvos teise; teisę burtis į organizacijas ir susirinkimuose pareikšti reikalavimus valdžiai; gyventojų apklausą ir kitas piliečių dalyvavimo viešajame administravime būdus).


Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Piliečių dalyvavimas, priežastys bei ideologija4
 • 2 Pagrindinės piliečių dalyvavimo prielaidos5
 • 3. Piliečių dalyvavimo uždaviniai ir formos7
 • 4. Pagrindinės visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus galimybės ir teisinis reguliavimas8
 • 4.1. Teisė dalyvauti formuojant pagrindines valdžios įstaigas9
 • 4.2. Piliečių galimybės pasinaudoti referendumo teise9
 • 4.3. Įstatymo leidybos iniciatyva10
 • 4.3.1 Peticijos teisė11
 • 5. Kitos galimybės daryti įtaką valdžios įstaigų veiklai12
 • 5.1. Lobistinė veikla13
 • 5.2. Gyventojų teisė susirinkimuose pareikšti reikalavimus valdžiai14
 • 5.3. Teisė burtis į visuomenines organizacijas14
 • Išvados17
 • Literatūra
 • Priedai

Reziumė

Autorius
neringusinas
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 27, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Visuomenės į(si)traukimas viešajame administravime

Viešasis administravimas Kursinis darbas 2012 m. ingute
Anksčiau buvo manoma, kad visuomenė neturėtų kištis į šalies valdymo reikalus. Dar senovės Graikijos laikais Platonas veikale „Valstybė“ parašė, kad kiekvienoje valstybėje turi...

Piliečių dalyvavimas Klaipėdos savivaldybėje

Viešasis administravimas Referatas neringusinas
Temos aktualumas. Piliečių dalyvavimas viešajame administravimo procesuose yra labai reikšmingas. Siekiant sustiprinti Lietuvos demokratinį, socialinį ir politinį potencialą būtina skatinti viešojo sektoriaus ir...

Piliečių dalyvavimo viešajame valdyme galimybės

Viešasis administravimas Referatas 2006 m. milduxxx
Piliečių dalyvavimas valstybės valdyme – pagrindinė demokratijos išraiška. Piliečiai įvairiais būdais gali pareikšti savo nuomonę, turėti įtakos sprendimų priėmime. Šiuolaikiniame pasaulyje labai sunku...

Viešasis administravimas "X" mokykloje

Viešasis administravimas Referatas 2014 m. karolle02
Temos aktualumas: Viešasis administravimas dažniausiai apbūdinamas kaip įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės...

Piliečių dalyvavimas Lietuvos savivaldybių viašajame administravime

Viešasis administravimas Referatas 2016 m. gin27
Aktualumas. Šiuolaikinėse demokratinėse valstybėse piliečių įsitraukimas yra skatintinas reiškinys. Piliečių dalyvavimas gali būti reikšmingas tobulinant valstybės funkcijų įgyvendinimą, teikiant viešąsias paslaugas, stiprinant demokratiją...