Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Galimi piliečių dalyvavimo būdai viešajame administravime

0 atsiliepimų
Autorius:
Piliečių dalyvavimas – tai neprivilegijuotų piliečių dalyvavimas, rengiant ir įgyvendinant sprendimus, kurie daro įtaką jų gyvenimo lygiui, veiklai ir pan. Yra tikrai nemažai piliečių dalyvavimo viešajame administravime formų. Pagrindinis mano referato tikslas ir yra aptarti galimus piliečių dalyvavimo viešajame administravime būdus.
Referato uždaviniai:
• Apibrėžti, kas yra piliečių dalyvavimas, jo priežastys bei ideologija;
• Aptarti pagrindines piliečių dalyvavimo prielaidas;
• Analizuoti piliečių dalyvavimo uždavinius;
• Apibendrinti pagrindinius piliečių dalyvavimo būdus (aptariant piliečių galimybę pasinaudoti referendumo bei įstatymo leidybos iniciatyvos teise; teisę burtis į organizacijas ir susirinkimuose pareikšti reikalavimus valdžiai; gyventojų apklausą ir kitas piliečių dalyvavimo viešajame administravime būdus).
Darbo tipas:
Apimtis:
4166 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Piliečių dalyvavimas, priežastys bei ideologija4
 • 2 Pagrindinės piliečių dalyvavimo prielaidos5
 • 3. Piliečių dalyvavimo uždaviniai ir formos7
 • 4. Pagrindinės visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus galimybės ir teisinis reguliavimas8
 • 4.1. Teisė dalyvauti formuojant pagrindines valdžios įstaigas9
 • 4.2. Piliečių galimybės pasinaudoti referendumo teise9
 • 4.3. Įstatymo leidybos iniciatyva10
 • 4.3.1 Peticijos teisė11
 • 5. Kitos galimybės daryti įtaką valdžios įstaigų veiklai12
 • 5.1. Lobistinė veikla13
 • 5.2. Gyventojų teisė susirinkimuose pareikšti reikalavimus valdžiai14
 • 5.3. Teisė burtis į visuomenines organizacijas14
 • Išvados17
 • Literatūra
 • Priedai

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Piliečių dalyvavimas savivaldybės viešajame administravime
Referatas Piliečių dalyvavimas savivaldybės viešajame administravime

          Demokratinė savivalda negali egzistuoti savarankiškai be visos bendruomenės ir demokratines teises saugančios ir ginančios [...]

Piliečių dalyvavimas Lietuvos savivaldybių viašajame administravime
Referatas Piliečių dalyvavimas Lietuvos savivaldybių viašajame administravime

Aktualumas. Šiuolaikinėse demokratinėse valstybėse piliečių įsitraukimas yra skatintinas reiškinys. Piliečių dalyvavimas gali būti reikšmingas tobulinant [...]

Piliečių dalyvavimo viešajame valdyme galimybės
Referatas Piliečių dalyvavimo viešajame valdyme galimybės

Piliečių dalyvavimas valstybės valdyme – pagrindinė demokratijos išraiška. Piliečiai įvairiais būdais gali pareikšti savo nuomonę [...]

Piliečių dalyvavimo viešajame valdyme principų raiškos viešojo valdymo tobulinimo dokumentuose vertinimas
Tyrimas Piliečių dalyvavimo viešajame valdyme principų raiškos viešojo valdymo tobulinimo dokumentuose vertinimas

Viešojo valdymo tobulinimo dokumentai – priemonės, parengtos siekiant numatyti esminius viešojo valdymo pokyčius, viešojo valdymo [...]

Piliečių dalyvavimas Klaipėdos savivaldybėje
Referatas Piliečių dalyvavimas Klaipėdos savivaldybėje

Temos aktualumas. Piliečių dalyvavimas viešajame administravimo procesuose yra labai reikšmingas. Siekiant sustiprinti Lietuvos demokratinį, socialinį [...]

Piliečių dalyvavimas vietos savivaldos sprendimų priėmimo procesuose Biržų rajono savivaldybėje
Diplominis darbas Piliečių dalyvavimas vietos savivaldos sprendimų priėmimo procesuose Biržų rajono savivaldybėje

Lietuvoje pasikeitus santvarkai politinį gyvenimą sudaro daugybė politinių procesų ir reiškinių kaip rinkimai, referendumai, piketai [...]

Piliečių dalyvavimo rinkimuose mažėjimas
Referatas Piliečių dalyvavimo rinkimuose mažėjimas

Politinis dalyvavimas – nediskutuotinai svarbus reiškinys kiekvienos demokratinės valstybės politinėje arenoje. Politinis dalyvavimas – „tai [...]

Strateginio planavimo reikšmė viešajam administravimui
Prezentacija Strateginio planavimo reikšmė viešajam administravimui

Anot Živilės Stunčikienės: „Vienas iš viešojo sektoriaus institucijų efektyvaus valdymo įrankių – strateginis planavimas. Viešajame [...]

Strateginio planavimo savivaldoje įtaka viešajam administravimui
Prezentacija Strateginio planavimo savivaldoje įtaka viešajam administravimui

Strateginis planavimas – formalizuota sistema, užtikrinanti realizavimą viso strateginio valdymo proceso, kurio metu nustatomos veiklos [...]

Piliečių dalyvavimas Šiaulių miesto savivaldybėje
Tyrimas Piliečių dalyvavimas Šiaulių miesto savivaldybėje

Lietuvos Respublika po Nepriklausomybės atkūrimo pasirinko žengti demokratinės valstybės keliu. Demokratijos įgyvendinimas neįmanomas be piliečių [...]

Visuomenės į(si)traukimas viešajame administravime
Kursinis darbas Visuomenės į(si)traukimas viešajame administravime

Anksčiau buvo manoma, kad visuomenė neturėtų kištis į šalies valdymo reikalus. Dar senovės Graikijos laikais [...]

Įvadas į viešąjį administravimą
Referatas Įvadas į viešąjį administravimą

Savivaldybė miesto gyventojams yra pagrindinė vieta, kur jie gali spręsti savo socialines, finansines, ūkines ir [...]

Nacionalinių parkų steigimo, jų apsaugos problemos ir galimi sprendimo būdai
Referatas Nacionalinių parkų steigimo, jų apsaugos problemos ir galimi sprendimo būdai

Šio referato tema yra - Nacionalinių parkų steigimo, jų apsaugos problemos ir galimi sprendimo būdai.