UAB “ALTA” finansinių ataskaitų auditas

21 psl. / 2013 žod.

Ištrauka

Auditas – nepriklausomas audituojamos įmonės finansinių ataskaitų patikrinimas ir auditoriaus išvados pateikimas vadovaujantis teisės aktų, reglamentuojančių finansinių ataskaitų audito atlikimą, reikalavimais. Finansiniams metams pasibaigus, iki visuotinio akcininkų susirinkimo ne tik akcinių bendrovių, bet ir kai kurių uždarųjų akcinių bendrovių metinę finansinę atskaitomybę turi patikrinti akcininkų pasirinkta audito įmonė.
Audito paskirtis ir tikslas - patikrinti, ar teisingai parengta įmonės metinė finansinė atskaitomybė, nustatyti, ar joje pateikti duomenys atitinka realią įmonės finansinę būklę ir metinius jos veiklos rezultatus. Todėl atliktas auditas yra garantas bendrovių akcininkams, kreditoriams, kitiems išoriniams informacijos vartotojams, galiausiai pačiai bendrovės administracijai, kad metinėje finansinėje atskaitomybėje pateiktais duomenimis galima pasitikėti. Didžiausia audito nauda įmonei: silpnųjų vidaus kontrolės sistemos pusių išaiškinimas bei įvertinimas ir savalaikis koregavimas leidžiantis sutaupyti įmonės lėšų ir sumažinti verslo riziką. Todėl ir priimti sprendimus, remiantis audituotos finansinės atskaitomybės duomenimis, yra daug saugiau.

Darbo tikslas - atlikti UAB „ALTA“ finansinių ataskaitų auditą.

Darbo uždaviniai:
1. Supažindinti su UAB „ALTA“ veikla;
2. Pateikti įmonės rizikos vertinimą;
3. Nustatyti reikšmingumo lygį ir toleruotiną klaidą;
4. Parengti laišką vadovybei ir auditoriaus išvadą.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1 UAB ALTA VEIKLA4
  • 2 RIZIKOS ĮVERTINIMAS5
  • 3 REIKŠMINGUMO LYGIO IR TOLERUOTINOS KLAIDOS NUSTATYMAS7
  • 4 RODIKLIAI FINANSINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMUI8
  • 5 PASIRINKTOS UŽDUOTYS10
  • 6 KOREGAVIMŲ LENTELĖ11
  • 7 LAIŠKAS VADOVYBEI12
  • 8 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA14
  • IŠVADOS16

Reziumė

Autorius
vilma.vilma
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 5, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
21 psl.

Susiję darbai

UAB “x” atliktos praktikos ataskaita

Apskaita Praktikos ataskaita 2012 m. linagirlev
Praktikos darbo ataskaitą sudaro dvi dalys, pirmoje iš jų stengiamasi apžvelgti bei įvertinti bendrą įmonės valdymo struktūrą, apžvelgiama įmonės veikla, toliau nagrinėjama įmonės...

Praktikos ataskaita UAB “Žalvaris”

Apskaita Praktikos ataskaita 2014 m. brigita99
Nuo 2014m. sausio 6 d. Iki gegužės 11 d. aš atlikau baigiamąją praktiką įmonėje UAB ,,Žalvaris‘‘. Įmonė įsteigta Kaune, Palemono g. 1....

UAB "Alta" auditas

Apskaita Referatas 2015 m. giintuute
Auditas – nepriklausomas audituojamos įmonės finansinių ataskaitų patikrinimas ir auditoriaus išvados pateikimas vadovaujantis teisės aktų, reglamentuojančių finansinių ataskaitų audito atlikimą, reikalavimais. Finansiniams metams...