Ekonomika ir verslas / Vadyba

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka: SWOT analizė

0 atsiliepimų
Autorius:
Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka (toliau – ARSVB) yra seniausia Šiaurės Lietuvos biblioteka. Pirmasis skaitytojas užregistruotas 1925 m. lapkričio 5 d. Bibliotekos fonduose tebuvo 193 knygos, skaitykla gaudavo 20 pavadinimų periodinių leidinių. 1926 metais skaitė 310 skaitytojų. 1935 metais skaitė 2000 skaitytojų.
Bibliotekos pavadinimai keitėsi, tačiau pagrindinės jos funkcijos ir paskirtis išliko tos pačios iki šiol. Šiandien bibliotekoje skaito apie 6 tūkstančius skaitytojų, kartu su filialais aptarnaujama 15 tūkstančių rajono gyventojų. Nors bibliotekos fonduose daugiau kaip 90 tūkstančių spaudinių, dėl lėšų stokos knygos pasirinkimo problema itin aktuali.
Biblioteka yra rajono bendruomenės narių susibūrimų, prasmingo laisvalaikio praleidimo, kultūrinio bendravimo, skaitymo ir informacinių technologijų naujovių pažinimo vieta.
Akmenės rajono viešoji biblioteka savo veiklą sieja su svarbiais Lietuvos ir rajono įvykiais, didelis dėmesys skiriamas gyventojų poreikių tenkinimui, informacijos prieinamumui, rūpinasi, kad teikiamos paslaugos būtų prieinamos ir profesionalios. Bibliotekos vartotojams sukurtos kompiuterizuotos darbo vietos, suteikta galimybė nemokamai naudotis internetu, atlikti informacijos paiešką, įgyvendinama LIBIS programa.
Bibliotekos misija – rūpintis visuomenės skaitymu, bibliografiniu išprusimu, padėti žmogui, kad geografija nelemtų jo likimo, padėti mažinti socialinę atskirtį, būti bendruomenės centru.
Bibliotekos vizija – šiuolaikiška, moderni, saugi viešoji biblioteka – informacinėmis paslaugomis patraukli gyventojams, dirbanti naujomis technologijomis.
Šiandieninė Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka – tai informacijos, kultūros ir švietimo įstaiga, kurioje šalia tradicinių darbo formų diegiamos šiuolaikinės informacijos saugojimo ir paieškos technologijos. Ji turi vertingą knygų fondą, skaičiuojamą šimtais tūkstančių egzempliorių, didelį skaitytojų ir informacijos vartotojų ratą, kvalifikuotus darbuotojus. Bibliotekos veiklai darbuotojai yra labai svarbūs, nes jie yra tarpininkai tarp vartotojų ir informacijos šaltinių. Galima teigti, kad šios bibliotekos personalas yra pastovus, nekintantis, žinantis savo pareigas ir atsakomybę.
Viešoji biblioteka yra vienodai ir lygiai prieinama visiems bendruomenės nariams, nepaisant rasės, tautybės, amžiaus, lyties, religijos, kalbos, sveikatos būklės, ekonominės padėties, išsilavinimo ir įsidarbinino skirtumų. Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos savininkas – Akmenės rajono savivaldybė, savininko teises įgyvendinanti institucija – Akmenės rajono savivaldybės taryba.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1876 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • 1. Trumpa charakteristika3
  • 2. Aplinkos ir išteklių analizė4
  • 2.1. Išorės (aplinkos) analizė4
  • 2.2. Vidaus veiksniai5
  • 2.3. Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos SSGG (SWOT) analizė6
  • 3. Veiklos tobulinimo galimybės8

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Savivaldybių biudžetai bei jų sudarymo principai. Tauragės rajono savivaldybės biudžeto analizė
Kursinis darbas Savivaldybių biudžetai bei jų sudarymo principai. Tauragės rajono savivaldybės biudžeto analizė

Temos aktualumas - Savivaldybių finansai yra pajamų ir išlaidų visuma ir tų lėšų sudarymo, paskirstymo [...]

Tauragės savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugų marketingo komplekso vertinimas
Kursinis darbas Tauragės savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugų marketingo komplekso vertinimas

Rinkoje paslaugų įmonės veikia savitai ir dažniausiai visai kitaip negu pramonės įmonės. Jų veiklos ypatumai [...]

Kelmės rajono savivaldybės biudžetas ir jo vykdymas
Kursinis darbas Kelmės rajono savivaldybės biudžetas ir jo vykdymas

Tyrimo objektas – Kelmės rajono savivaldybės biudžeto turinį sudarantys komponentai, biudžeto vykdymo procesas, jo [...]

“Rūta” VRIO, PESTEL, SWOT analysis
Prezentacija “Rūta” VRIO, PESTEL, SWOT analysis

Saldainių gamintojos "Rūta" analizė pasitelkiant VRIO, PESTEL ir SWOT sistemas. Žvelgiama tiek į išorinę aplinką [...]

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės analizė
Diplominis darbas Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės analizė

Socialinių paslaugų kokybei Lietuvoje ilgą laiką buvo beveik neskiriama dėmesio. Siekiant užtikrinti kuo greitesnę socialinę [...]

Joniškio rajono savivaldybės materialinių investicijų pagal ekonominės veiklos rūšis 2005-2009 m. Statistinis tyrimas
Diplominis darbas Joniškio rajono savivaldybės materialinių investicijų pagal ekonominės veiklos rūšis 2005-2009 m. Statistinis tyrimas

Savarankiško darbo tikslas - ištirti materialinių investicijų kaitą Joniškio rajono savivaldybėje. Taip pat nustatyti materialinių [...]

Kelmės rajono analizė ir perspektyvos
Prezentacija Kelmės rajono analizė ir perspektyvos

36 skaidrės.

Akmenės rajono savivaldybės veikla
Referatas Akmenės rajono savivaldybės veikla

Savivaldybės sąvoka Lietuvoje, valstybės teritorijoje, yra suprantama dviem požiūriais: platesniu ir siauresniu. Platesniuoju požiūriu – [...]

Vietos bendruomenių, kuriose veikia BC, įtaka efektyviam savivaldos funkcionavimui. Vilkaviškio rajono atvejo analizė
Diplominis darbas Vietos bendruomenių, kuriose veikia BC, įtaka efektyviam savivaldos funkcionavimui. Vilkaviškio rajono atvejo analizė

Kiekvienos šalies gyvavimas priklauso nuo jos valdžios. Nuo jos priklauso ir šalies gerovė, išsivystymo lygis [...]

Kauno rajono savivaldybės pristatymas, jos valdymo funkcijų bei procesų analizė
Praktikos ataskaita Kauno rajono savivaldybės pristatymas, jos valdymo funkcijų bei procesų analizė

Vietos savivalda – labai svarbi demokratijos sudėtinė dalis. Savivaldybėse užtikrintos visos galimybės įtraukti piliečius į [...]

Rinkodaros priemonių analizė UAB
Kursinis darbas Rinkodaros priemonių analizė UAB "Airarat" viešbutyje

Temos aktualumas Besikeičiantis visuomenės gyvenimo būdas po truputį daro įtaką turistų poreikiams ir elgsenai. Manoma, kad [...]

Viešojo transporto Kinijoje analizė
Prezentacija Viešojo transporto Kinijoje analizė

Darbo tikslas – išanalizuoti Kinijos viešąjį transportą. Darbo uždaviniai: 1. Identifikuoti viešąjį transportą Kinijoje. [...]

Kauno rajono savivaldybės įvaizdžio ir jo valdymo sistemos analizė
Diplominis darbas Kauno rajono savivaldybės įvaizdžio ir jo valdymo sistemos analizė

Temos aktualumas.Šiuolaikiniame pasaulyje vis daugiau organizacijų yra orientuotos į savo veiklos sėkmę, jos gerinimą, paslaugų [...]

Antikorupcijos komisijos Pakruojo rajono savivaldybėje veiklos  2008 - 2011 m. analizė
Referatas Antikorupcijos komisijos Pakruojo rajono savivaldybėje veiklos 2008 - 2011 m. analizė

Šiuolaikinėje visuomenėje labai dažnai naudojamas žodis „korupcija“, tačiau neretai atsitinka taip, kad jis suprantamas ne [...]

Jonavos savivaldybės biudžetinių pajamų ir išlaidų analizė
Tyrimas Jonavos savivaldybės biudžetinių pajamų ir išlaidų analizė

Kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato kitų metų savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo darbų atlikimo [...]