Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka: SWOT analizė

9 psl. / 1876 žod.

Ištrauka

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka (toliau – ARSVB) yra seniausia Šiaurės Lietuvos biblioteka. Pirmasis skaitytojas užregistruotas 1925 m. lapkričio 5 d. Bibliotekos fonduose tebuvo 193 knygos, skaitykla gaudavo 20 pavadinimų periodinių leidinių. 1926 metais skaitė 310 skaitytojų. 1935 metais skaitė 2000 skaitytojų.
Bibliotekos pavadinimai keitėsi, tačiau pagrindinės jos funkcijos ir paskirtis išliko tos pačios iki šiol. Šiandien bibliotekoje skaito apie 6 tūkstančius skaitytojų, kartu su filialais aptarnaujama 15 tūkstančių rajono gyventojų. Nors bibliotekos fonduose daugiau kaip 90 tūkstančių spaudinių, dėl lėšų stokos knygos pasirinkimo problema itin aktuali.
Biblioteka yra rajono bendruomenės narių susibūrimų, prasmingo laisvalaikio praleidimo, kultūrinio bendravimo, skaitymo ir informacinių technologijų naujovių pažinimo vieta.
Akmenės rajono viešoji biblioteka savo veiklą sieja su svarbiais Lietuvos ir rajono įvykiais, didelis dėmesys skiriamas gyventojų poreikių tenkinimui, informacijos prieinamumui, rūpinasi, kad teikiamos paslaugos būtų prieinamos ir profesionalios. Bibliotekos vartotojams sukurtos kompiuterizuotos darbo vietos, suteikta galimybė nemokamai naudotis internetu, atlikti informacijos paiešką, įgyvendinama LIBIS programa.
Bibliotekos misija – rūpintis visuomenės skaitymu, bibliografiniu išprusimu, padėti žmogui, kad geografija nelemtų jo likimo, padėti mažinti socialinę atskirtį, būti bendruomenės centru.
Bibliotekos vizija – šiuolaikiška, moderni, saugi viešoji biblioteka – informacinėmis paslaugomis patraukli gyventojams, dirbanti naujomis technologijomis.
Šiandieninė Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka – tai informacijos, kultūros ir švietimo įstaiga, kurioje šalia tradicinių darbo formų diegiamos šiuolaikinės informacijos saugojimo ir paieškos technologijos. Ji turi vertingą knygų fondą, skaičiuojamą šimtais tūkstančių egzempliorių, didelį skaitytojų ir informacijos vartotojų ratą, kvalifikuotus darbuotojus. Bibliotekos veiklai darbuotojai yra labai svarbūs, nes jie yra tarpininkai tarp vartotojų ir informacijos šaltinių. Galima teigti, kad šios bibliotekos personalas yra pastovus, nekintantis, žinantis savo pareigas ir atsakomybę.
Viešoji biblioteka yra vienodai ir lygiai prieinama visiems bendruomenės nariams, nepaisant rasės, tautybės, amžiaus, lyties, religijos, kalbos, sveikatos būklės, ekonominės padėties, išsilavinimo ir įsidarbinino skirtumų. Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos savininkas – Akmenės rajono savivaldybė, savininko teises įgyvendinanti institucija – Akmenės rajono savivaldybės taryba.


Turinys

  • 1. Trumpa charakteristika3
  • 2. Aplinkos ir išteklių analizė4
  • 2.1. Išorės (aplinkos) analizė4
  • 2.2. Vidaus veiksniai5
  • 2.3. Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos SSGG (SWOT) analizė6
  • 3. Veiklos tobulinimo galimybės8

Reziumė

Autorius
teraja
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 5, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
9 psl.

Susiję darbai

Šiaulių miesto savivaldybės strateginio planavimo analizė

Vadyba Kursinis darbas kateivaite
Kursiniame darbe, remiantis įvairių autorių literatūros šaltiniais, išanalizuota strateginio planavimo teorinė analizė. Aptarti pagrindiniai strateginio planavimo proceso aspektai: strateginio planavimo samprata, strateginio planavimo...