Ekonomika ir verslas / Vadyba

Konfliktai ir jų sprendimas Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungoje

0 atsiliepimų
Autorius:
Tyrimo aktualumas:

Neįmanoma įsivaizduoti kokios nors žmogaus veiklos be įvairių konfliktų. Konfliktai egzistuoja visur ir jie yra neišvengiami, tačiau šį reiškinį gali padėti suvaldyti tinkami konflikto sprendimo būdai. Partijoje dalyvaujančių narių interesai, nuomonės daugiau ar mažiau - skirtingos, todėl dėl skirtingų nuomonių ar interesų nesutapimo neretai partijoje vyksta įvairūs konfliktai, dažnai pasikartojantys ar nesprendžiami konfliktai turi neigiamos įtakos partijos veiklai.

Tyrimo problema:

Kokie konfliktai vyrauja tarp partijos veikloje dalyvaujančių asmenų? Kaip ir kodėl partija sprendžia iškilusius konfliktus? Ar sprendžiant konfliktus partijoje yra paisomos partijos deklaruojamos vertybes?

Tyrimo objektas:

LSDJS organizacijoje vykstantys konfliktai ir jų sprendimo būdai.

Tyrimo tikslas:

Išsiaiškinti LSDJS vykstančius konfliktus, bei jų sprendimo būdus.


Uždaviniai:

1. Remiantis mokslinės literatūros analize išsiaiškinti/pristatyti R. Dahrendorfo, L. A. Coserio, K. Marxo ir R. Collinso konflikto teorijos sampratą.
2. Aptarti tiriamos organizacijos konfliktus ir jų sprendimo būdus.
3. Nustatyti konfliktų pasekmes LSDJS organizacijoje.

Tyrimo metodai:

• Dalyvaujantis stebėjimas
• Antropologijos dienoraštis
• Mokslinės literatūros analizė

Tyrimo struktūra:

• Pirmoje dalyje aptarti/pristatyti konflikto teorijas pagal R. Dahrendorfo, L. A. Coserio, R. Collinso ir K. Marxo samprotavimus.
• Antroje dalyje pristatyti LSDJS partijos veiklą.
• Trečioje darbo dalyje pateikti organizacijoje vykstančius konfliktus bei jų sprendimo būdus bei pasekmes.
• Ketvirtoje dalyje - išvados.

Raktažodžiai:

Konfliktas, konfliktų arena, konsensusas, partija.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3969 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Teorinė dalis5
 • 1.1. K. Markso konflikto teorija6
 • 1.2. G. Dahrendorfo konflikto teorija6
 • 1.3. L. A. Coserio teorija8
 • 1.4. R. Collinso konflikto teorija9
 • 2. LSDJS veiklos pristatymas10
 • 3. Konfliktai LSDJS organizacijoje11
 • 3.1. Konfliktų sprendimo būdai13
 • 3.2. Konfliktų pasekmės LSDJS organizacijoje15
 • 4. Išvados17
 • 5. Literatūros sąrašas18

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Jaunimo verslumo skatinimas globalizacijos sąlygomis Europos Sąjungoje
Diplominis darbas Jaunimo verslumo skatinimas globalizacijos sąlygomis Europos Sąjungoje

Temos aktualumas. Besikeičianti visuomenė kelia naujus reikalavimus žmogaus gyvenimo būdui, reikalauja gebėjimo prisiderinti prie aplinkos [...]

AB “Audimas” prekės ženklo įvaizdžio Lietuvos rinkoje sprendimai
Kursinis darbas AB “Audimas” prekės ženklo įvaizdžio Lietuvos rinkoje sprendimai

Kauno mieste įsikūrusios bendrovės „Audimas“ veikla sukoncentruota ties sporto ir laisvalaikio aprangos prekių gamyba ir [...]

Atominės energetikos perspektyvos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje
Referatas Atominės energetikos perspektyvos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

Straipsnyje nagrinėjama vieno jautriausių energetikos sektorių – branduolinės energetikos – padėtis Lietuvos bei Europos Sąjungos [...]

Šešėlinė ekonomika Lietuvoje ir Europos Sąjungoje
Referatas Šešėlinė ekonomika Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

Žiniasklaidoje dažnai girdime kalbas apie šešėlinę ekonomiką, tai gana aktuali tema. Šešėlinės ekonomikos mastai parodo [...]

Pelno mokestis Lietuvoje ir Europos Sąjungoje
Referatas Pelno mokestis Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

Pelno mokesčio samprata apima pelno mokesčio sąvoką ir elementus, pelno mokesčio atsiradimo ir raidos istorinius [...]

Europos sąjungos struktūrinių fondų paskirtis ir jų panaudojimo galimybės Lietuvos ekonomikoje
Referatas Europos sąjungos struktūrinių fondų paskirtis ir jų panaudojimo galimybės Lietuvos ekonomikoje

Konkurencingumas, gebėjimas kurti gerovę ir ją toliau didinti visų pirma remiasi gebėjimu kurti naujoves ir [...]

Europos Sąjungos biudžeto politikos įtaka Lietuvos biudžetui
Tyrimas Europos Sąjungos biudžeto politikos įtaka Lietuvos biudžetui

Krizės bei pokriziniu laikotarpiu Lietuvoje įpatingai didelę svarbą įgavo biudžeto klausimas. Kaip jis surenkamas, kaip [...]

Europos Sąjungos struktūrinių fondų įsisavinimas ir problemos Lietuvoje
Referatas Europos Sąjungos struktūrinių fondų įsisavinimas ir problemos Lietuvoje

Lietuvai skiriama ES struktūrinių fondų parama suteikia galimybes įgyvendinti nacionalinį ilgalaikį tikslą – užtikrinti nenutrūkstamą [...]

Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio tiesioginių užsienio investicijų pritraukimui Lietuvoje vertinimas
Kursinis darbas Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio tiesioginių užsienio investicijų pritraukimui Lietuvoje vertinimas

Temos aktualumas: jau 2000 m. Lisabonoje vykusiame viršūnių susitikime Europos Sąjungos vyriausybių vadovai nustatė pagrindinį [...]

Jaunimo užimtumas Lietuvoje
Referatas Jaunimo užimtumas Lietuvoje

Jaunimas – mūsų ateitis. Esame pratę kartoti koks blogas yra šių dienų jaunimas, tačiau retai [...]

Jaunimo nedarbo mažinimas Lietuvoje bei jaunimo integracija į darbo rinką
Kursinis darbas Jaunimo nedarbo mažinimas Lietuvoje bei jaunimo integracija į darbo rinką

Temos aktualumas. Kaip žinia viena didžiausių šendienos Lietuvos problemų yra jaunimo nedarbas. Jaunimo nedarbo mąstą [...]

Konfliktinių situacijų valdymo ir sprendimo galimybių tyrimas
Kursinis darbas Konfliktinių situacijų valdymo ir sprendimo galimybių tyrimas

Pasirinkta tiriamojo darbo tema yra aktuali tuo, kad tiriamosios įmonės veikla yra susijusi su klientų [...]

Lietuvos nedarbo problema, charakteristikos ir sprendimo būdai 
Referatas Lietuvos nedarbo problema, charakteristikos ir sprendimo būdai 

Svarbi problema  valstybės bei kiekvieno jos piliečio gyvenime yra nedarbas - ekonominis rodiklis, rodantis, kuri [...]

Konfliktų priežastys ir jų sprendimo būdai X įmonėje
Kursinis darbas Konfliktų priežastys ir jų sprendimo būdai X įmonėje

Turbūt daugelis esame girdėję posakį, jog geriausias būdas išspręsti konfliktą – jo išvengti. Tačiau gyvenimiškos [...]

Konfliktų ir jų sprendimų tyrimų problematika
Kursinis darbas Konfliktų ir jų sprendimų tyrimų problematika

Su konfliktais esame susidūrę kiekvienas. Kad kiltų konfliktas pakanka vieno žmogaus, bet norint jį užbaigti [...]