Konfliktai ir jų sprendimas Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungoje

18 psl. / 3969 žod.

Ištrauka

Tyrimo aktualumas:

Neįmanoma įsivaizduoti kokios nors žmogaus veiklos be įvairių konfliktų. Konfliktai egzistuoja visur ir jie yra neišvengiami, tačiau šį reiškinį gali padėti suvaldyti tinkami konflikto sprendimo būdai. Partijoje dalyvaujančių narių interesai, nuomonės daugiau ar mažiau - skirtingos, todėl dėl skirtingų nuomonių ar interesų nesutapimo neretai partijoje vyksta įvairūs konfliktai, dažnai pasikartojantys ar nesprendžiami konfliktai turi neigiamos įtakos partijos veiklai.

Tyrimo problema:

Kokie konfliktai vyrauja tarp partijos veikloje dalyvaujančių asmenų? Kaip ir kodėl partija sprendžia iškilusius konfliktus? Ar sprendžiant konfliktus partijoje yra paisomos partijos deklaruojamos vertybes?

Tyrimo objektas:

LSDJS organizacijoje vykstantys konfliktai ir jų sprendimo būdai.

Tyrimo tikslas:

Išsiaiškinti LSDJS vykstančius konfliktus, bei jų sprendimo būdus.


Uždaviniai:

1. Remiantis mokslinės literatūros analize išsiaiškinti/pristatyti R. Dahrendorfo, L. A. Coserio, K. Marxo ir R. Collinso konflikto teorijos sampratą.
2. Aptarti tiriamos organizacijos konfliktus ir jų sprendimo būdus.
3. Nustatyti konfliktų pasekmes LSDJS organizacijoje.

Tyrimo metodai:

• Dalyvaujantis stebėjimas
• Antropologijos dienoraštis
• Mokslinės literatūros analizė

Tyrimo struktūra:

• Pirmoje dalyje aptarti/pristatyti konflikto teorijas pagal R. Dahrendorfo, L. A. Coserio, R. Collinso ir K. Marxo samprotavimus.
• Antroje dalyje pristatyti LSDJS partijos veiklą.
• Trečioje darbo dalyje pateikti organizacijoje vykstančius konfliktus bei jų sprendimo būdus bei pasekmes.
• Ketvirtoje dalyje - išvados.

Raktažodžiai:

Konfliktas, konfliktų arena, konsensusas, partija.


Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Teorinė dalis5
 • 1.1. K. Markso konflikto teorija6
 • 1.2. G. Dahrendorfo konflikto teorija6
 • 1.3. L. A. Coserio teorija8
 • 1.4. R. Collinso konflikto teorija9
 • 2. LSDJS veiklos pristatymas10
 • 3. Konfliktai LSDJS organizacijoje11
 • 3.1. Konfliktų sprendimo būdai13
 • 3.2. Konfliktų pasekmės LSDJS organizacijoje15
 • 4. Išvados17
 • 5. Literatūros sąrašas18

Reziumė

Autorius
tatar
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 9, 2014
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
18 psl.

Susiję darbai

Praktikos ataskaita VšĮ „Jaunimo iniciatyva“.

Vadyba Praktikos ataskaita 2012 m. m.avdejenkov
Įvairių nevyriausybinių organizacijų veikla, lyginant jas su įmonės veikla, nevisada atrodo rimta ir reikalaujanti daug pastangų. Tačiau įvairiose organizacijose, kaip ir bet kurioje...

Vaikų ir jaunimo socializacijos programa

Vadyba Referatas 2009 m. linmat
Sumažėjus vaikų užimtumui per pastarąjį dešimtmetį, vis daugiau jų nebelanko mokyklos, nusikalsta. Vis daugiau vaikų lieka gatvėje. Beglobiais vaikais dažniausiai tampa nedarnių, asocialių...

UAB "Laimės kokteiliai" marketingo sprendimai

Vadyba Verslo planas 2014 m. vadybaruta
UAB „Laimės kokteiliai“ – išskirtinė kompanija, nes rinkai siūlys tai, ko iki šiol dar nebuvo. Šiandieninėje visuomenėje yra nusistovėję daug normų. Visi nori...