Lietuvos centrinio banko veikla

21 psl. / 4341 žod.

Ištrauka

Paslaugų vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje įgauna vis didesnę reikšmę. Formuojant paslaugų teikimo strategijas, labai svarbus veiksnys yra vartotojas ir jo elgsena. Norint sėkmingai egzistuoti rinkoje, paslaugų įmonė turi įvertinti paslaugų kokybę, paslaugų konkurencingumą, technologijų įdiegimą.
Centriniai bankai atsirado palyginti neseniai. Šiandien bet kurioje šalyje yra savas centrinis bankas. Šiame darbe mes pasirinkome analizuoti Lietuvos centrinį banką ir jo atliekamas funkcijas.
Tyrimo objektas – „Lietuvos Centrinio banko veikla”, jo paskirtis, reikšmė, teikiamos paslaugos.
Darbo tikslas – išanalizuoti „Lietuvos Centrinio banko” funkcijas ir pagrindinius finansinius rodiklius.
Darbo uždaviniai:
1. Apžvelgti Lietuvos centrinio banko veiklą, jo funkcijas.
2. Apibūdinti Lietuvos centrinio banko, teikiamas paslaugas bei finansinius rodiklius;
3. Darbe naudojami šie metodai – statistinė medžiaga, informaciniai bei periodiniai leidiniai, informacijos sisteminimas, grafinis duomenų vaizdavimas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. LIETUVOS CENTRINIO BANKO VEIKLOS RAIDA4
 • 1.1 Lietuvos centrinio banko veiklos pradžia5
 • 1.2. Lietuvos centrinio banko vizija, misija, tikslai ir rėmimas6
 • 2. LIETUVOS BANKO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS8
 • 3. LIETUVOS CENTRINIO BANKO TEIKIAMOS PASLAUGOS9
 • 3.1. Pinigų išleidimas ir išėmimas iš apyvartos9
 • 3.2. Tarpbankinė lėšų pervedimo sistema9
 • 4. LIETUVOS CENTRINIO BANKO PAGRINDINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ11
 • 4.1. Finansinės analizės reikšmė banko valdymui11
 • 4.2. Lietuvos banko paskolų palūkanų normos12
 • 4.3. Eefektyviųjų kursų indeksai14
 • 4.4. Bendras litų kiekis apyvartoje15
 • 4.5. Lietuvos Centrinio banko turto pokytis16
 • 4.6. Lietuvos Centrinio banko indėliai16
 • 4.7. Banko veiklos įvertinimas, balanso apžvalga19
 • IŠVADOS20
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI22

Reziumė

Autorius
audriul
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 19, 2014
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
21 psl.

Susiję darbai

Lietuvos bankas, jo funkcijos ir perspektyvos

Finansai Referatas 2014 m. grigdanga
Lietuvos bankas yra Lietuvos Respublikos centrinis bankas, Europos centrinių bankų sistemos narys. Lietuvos banko pagrindinis tikslas yra palaikyti kainų stabilumą. Siekdamas šio tikslo...

Bankų veikla Lietuvoje

Finansai Referatas 2012 m. gugis
Tvarkingas, gerai įvertintas referatas apie bankų veiklą Lietuvoje finansų studijoms. Pateikiamas išvados ir naudotos literatūros sąrašas.