Darbuotojų motyvacinės sistemos analizė

15 psl. / 1491 žod.

Ištrauka

Darbuotojų motyvavimas yra svarbi ir nauja mokslinių tyrimų kryptis, orientuota į socialinės, kultūrinės ir ekonominės pažangos skatinimą. Motyvacijos specialistų teoriniai darbai ir atlikti eksperimentai įrodo darbuotojų motyvacijos svarbą darbo rezultatams, t. y. darbuotojų motyvacija yra vienas darbo efektyvumo rezervų. Motyvacija – galima apibrėžti, kaip elgesio veiksmų skatinimo procesą, kurį sukelia įvairūs motyvai, motyvų visuma. O tuo tarpu motyvai būtų veiklos stimulai, susiję su individo poreikių tenkinimu.
Motyvacija veikia žmogaus viduje ir išorėje ir skatina jo elgesį. Žmonės turintys aukštą motyvaciją yra linkę geriau atlikti savo darbą. Todėl vadovas, norėdamas sėkmingai motyvuoti darbuotojus, turi priimti žmogų su savo gabumais, privalumais, ribotumais ir silpnybėmis, turi pažinti žmonių poreikius ir pagal juos motyvuoti savo darbuotojus.
Žinoma, visiems vienodų motyvavimo priemonių nėra. Jų poveikį darbuotojams lemia tiek įmonės vidaus tvarka, darbuotojų tarpusavio santykiai, taip pat santykiai su vadovu, žinoma ir jų pačių asmeninės savybės, poreikiai,, darbo pobūdis ir materialinė padėtis. Tačiau motyvavimo sistema yra veiksminga tik tada, kai ją gaunantis asmuo yra įsitikinęs, kad tai lėmė atitinkamos jo paties pastangos. Todėl svarbu įvertinti darbuotojų požiūrius į motyvavimą ir numatyti plėtojimo perspektyvas.
Kadangi motyvavimo priemonės yra efektyvios tik tada, kai jos atitinka stipriausius tam tikru momentu darbuotojų motyvus, keičiantis socialinėms ekonominėms sąlygoms, kinta darbuotojų motyvacija, todėl būtina keisti ir motyvavimo metodus.
Nedaug uždirbantiems materialinis skatinimas dažniausiai būna veiksmingiausia motyvavimo priemonė, didesnes nei vidutines pajamas gaunantiems darbuotojams labai svarbūs ir kiti motyvai: savirealizacija, karjera, sprendimų laisvė, platesnė veiksmų erdvė. Todėl vadovui yra svarbu suprasti, ko reikia ir kas yra svarbu konkrečiam darbuotojui.
Todėl negalima išskirti kokio nors vieno geriausio motyvavimo būdo. Motyvacija keičiasi įtakojama pokyčių organizacijoje, mieste, rajone, regione, taip pat socialinės, politinės, ekonominės situacijos šalyje.


Reziumė

Autorius
gisgis
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 23, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

UAB „Palink“ darbuotojų motyvacijos sistema

Vadyba Kursinis darbas 2016 m. flicka
Darbas rašytas Taikomųjų tyrimų metodologijos paskaitai, siekiant atlikti kuo daugiau empirinių tyrimų ir kuo geriau juos aprašyti pagal visus reikalavimus. Darbas kolegijoje apgintas...