Pelno formavimosi procesas įmonėje “X”

25 psl. / 2013 žod.

Ištrauka

Pelnas – ūkinės veiklos finansuose, iš veiklos gaunama nauda, išreikšta piniginiais vienetais. Pelnas gaunamas, kai veiklos generuotos pajamos viršija tai veiklai sunaudotas išlaidas. Rinkos ekonomikoje labai svarbų vaidmenį atlieka pelnas, nes pelningumo nesiekianti organizacija neturi galimybių tęsti savo misijos ir išlikti gyvybingai rinkos ekonomikos sąlygomis. Pelnas taipogi traktuotinas kaip pagrindinis verslo įmonių tikslas.
Pelnas – tai ne tik ūkinių subjektų tikslas, bet ir išteklių paskirstymo ekonomikoje veiksnys. Jeigu tam tikros šakos įmonės gauna ekonominį pelną, t.y. jų pajamos viršija ekonominius kaštus, kitų šakų įmonės gauna stimulą perkelti savo išteklius į šią šaką, nes jos tikisi, kad taip pat gaus ekonominį pelną. Atvirkščiai, kai gamyba nuostolinga, dalis įmonių pasitraukia iš šakos, resursai perkeliami į kitas šakas. Resursų persiliejimai vyks iki tol, kol neišnyks ekonominis pelnas arba nuostoliai. Visos tam tikros šakos įmonės tokiu atveju gaus normalųjį pelną.
Be to, reikia pažymėti, jog pelnas – tai ekonominio vystymosi veiksnys. Rinkoje funkcionuoja ir dominuoja tik tokios pelno siekiančios įmonės, kurios atranda geriausią būdą gaminti tam tikrą prekę. Pelno siekimas konkurencijos sąlygomis priverčia įmones pastoviai tobulinti savo produkciją, gamybos technologiją, verslo organizavimo formas ir t.t.

Darbo objektas: Pelno formavimosi procesas įmonėje „X“.
Darbo tikslas: Teoriškai pagrįsti bei praktiškai išanalizuoti pelno formavimosi procesą įmonėje „X“.
Taikomas metodas: Literatūros šaltinių teorinė analizė ir įmonės dokumentų analizė.
Uždaviniai:
1. Teoriškai pagrįsti pelno reikšmę apibrėžti verslo įmonėje ir pateikti pelno įvertinimo metodus.
2. Apibūdinti įmonės „X“ veiklą bei išanalizuoti pajamas ir savikainą.
3. Atlikti pelno ir pelningumo analizę.
4. Pateikti siūlymus pelno didinimui įmonėje „X“.


Turinys

 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS3
 • ĮVADAS4
 • 1. PELNO REIŠMĖ IR FORMAVIMOSI PROCESAS VERSLO ĮMONĖJE5
 • 1.1. Pelno samprata ir reikšmė verslo įmonėje5
 • 1.2 Pelno sudedamosios dalys ir didinimo veiksniai7
 • 1.3 Pelno apskaita ir atvaizdavimas įmonės finansinėse ataskaitose10
 • 1.4 Pelno ir pelningumo įvertinimo metodai11
 • 1.4.1. Pelningumo rodikliai12
 • 1.4.2. Lūžio taško analizė13
 • 2 „X” BENDROVĖS VEIKLOS REZULTATAI14
 • 2.1 Bendrovės veikla ir įvertinimas ūkio šakoje14
 • 2.2 Pajamų ir sąnaudų sudėties ir dinamikos analizė15
 • 2.3 Bendrovės veiklos pelningumo analizė19
 • 2.4 Nuostolių mažinimo priemonės ir jų pagrindimas21
 • IŠVADOS23
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS24

Reziumė

Autorius
brigita99
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 12, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

UAB “x” atliktos praktikos ataskaita

Apskaita Praktikos ataskaita 2012 m. linagirlev
Praktikos darbo ataskaitą sudaro dvi dalys, pirmoje iš jų stengiamasi apžvelgti bei įvertinti bendrą įmonės valdymo struktūrą, apžvelgiama įmonės veikla, toliau nagrinėjama įmonės...

AB “TEO” įmonės veiklos analizė

Apskaita Prezentacija 2013 m. ecstazy
Tikslas – atilkti AB „TEO“ įmonės veiklos analizę. Uždaviniai:Susipažindinti su įmonės veikla ir išanalizuoti įmonės veiklą.Pateikti balanso ir pelno...