Gamybinių atsargų planavimas įmonėje

15 psl. / 1687 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas: įmonės pelno (nuostolių) ataskaitoje pateikti pelno rodikliai dar nerodo, kokia kaina šios grynosios pajamos gautos. Geriausiai įmonės veiklos galutinius rezultatus atspindi pelningumo rodikliai.
Darbo objektas: AB “Amilina” pelningumo rodikliai.
Darbo tikslas: remiantis turimais duomenimis apie AB “Amilina”, paskaičiuoti ir išanalizuoti pelningumo rodiklius 2011-2012m.
Darbo uždaviniai:
1. Apibūdinti pelningumo rodiklius;
2. Pateikti informaciją apie AB “Amilina”;
3. Atlikti AB “Amilina” pelningumo analizę.
Darbo metodai:
• Mokslinės literatūros analizė;
• Įmonės finansinių ataskaitų analizė.


Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. PELNINGUMO RODIKLIAI3
 • 1.1. Pardavimo pelningumas4
 • 1.2. Turto pelningumas5
 • 1.3. Kapitalo pelningumas6
 • 2. INFORMACIJA APIE AB „AMILINA“8
 • 3. AB „AMILINA“ PELNINGUMO RODIKLIŲ ANALIZĖ9
 • 3.1. Pardavimo pelningumo analizė9
 • 3.2. Turto pelningumo analizė10
 • 3.3. Nuosavybės pelningumo analizė11
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI13
 • INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS14
 • PRIEDAI15

Reziumė

Autorius
vasara
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€1.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 14, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Įmonės “X” planavimo principai

Vadyba Kursinis darbas 2010 m. simaandreja
Temos aktualumas. Pasak Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R „planavimas – ypatinga sprendimų rūšis, nukreipta į konkrečią ateitį, kurios savo organizacijai trokšta vadovai....

Įmonėx veiklos taktinis planavimas

Vadyba Referatas 2014 m. karmis2
Įmonės veiklos taktinio planavimo grupinio darbo tikslas – susisteminti ir pagilinti žinias, išvystyti sugebėjimą sukauptą teorinę ir praktinę patirtį taikyti įmonės veiklai planuoti....

Įmonės veiklos planavimas

Vadyba Kursinis darbas 2009 m. diabani
Kursinis darbas buvo parašytas studijų moduliui "Planavimas". Darbas atliktas analizuojant įmonės X veiklos rodiklius, SSGG analizę ir pan. Darbas unikalus ir visiškai išpildantis...

Įmonės veiklos planavimas.

Vadyba Kursinis darbas 2011 m. gatulytė
Sudaryti įmonės veiklos metinį planą, apskaičiuojant šias plano dalis: Įmonės ekonominių rodiklių apskaičiavimas 1.1. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas 1.2. Materialinių...