Ediko ūkio finansinė analizė

19 psl. / 5381 žod.

Ištrauka

Ediko ūkis susikūrė 1999 m. Kupiškio rajone (ūkininkas nesutiko skelbti savo tikslaus adreso ir ūkio rekvizitų). Ediko ūkis verčiasi žemės ūkio veikla, ūkis priklauso gyvulininkystės ir pienininkystės ūkiams. 1999 m. turėjo 10 galvijų, 50 avių, 12 hektarus žemės ir priklausė mažiems ūkiams.
Metams bėgant ūkis plėtėsi ir modernėjo. Iki 2009 m. ūkininkas tvarkė savo ūkio supaprastintą apskaitą ir vertėsi iš turimų lėšų. Dėl apskaitos tvarkymo tik konsultavosi su žemės ūkio buhalterę. 2009 m. pradėjo vesti dvejybinę apskaitą, kurios jam prireikė norint modernizuoti ūkį pagal Europos Sąjungos reikalavimus. Savo apskaitos tvarkymą perdavė žemės ūkio buhalteriai, nebereikėjo tvarkyti pačiam dokumentų tik juos surinkti ir pateikti buhalteriai, kuri tvarkė apskaitą ir žinoma buvo galima lengviau gauti finansavimą, pateikus tvarkingai sutvarkytą apskaitą. Didėjo turimas žemės plotas, daugėjo galvijų skaičius, ne tik statėsi nauji pastatai, bet ir nusipirko seną fermą, kurią atremontavo be to buvo perkama nauja technika.
2010 m. Ediko praita parama 5 metams padėjo įsigyti būtiniausią techniką. Ūkininkas visada stengėsi norimų rezultatų pasiekti savo ir sūnaus jėgomis. Dabar 2013 m. ūkis priklauso vidutinio ūkių grupei: apie 120 galvijų 100 prieauglio ir apie 100 ha. žemės ir nomuojamos apie 50 ha. Šiuo metu jam nebe užtenka savo ir sūnaus jėgų, todėl samdo 4 darbuotojus: 3 pagalbinius darbininkus ir buhalterę, kuri tvarko jo visą apskaitą.
Ediko ūkis vadovaujasi šiais prioritetais:
1. Kokybė;
2. Galvijų gerovė;
3. Modernizacija;
Nuo ūkio modernumo ir galvijų laikymo sąlygų priklauso jo gaunamos pajamos. Kuo geresnė pieno kokybė, daugiau primelžiama pieno, tuo daugiau yra jam mokama už 1 litrą pieno, taip pat kuo geriau užaugintas mėsinis galvijas, tuo geriau jam sumokama už galvijo svorį, todėl ūkininkas atsakingai rūpinasi savo galvijais. Modernesniame ūkyje lengviau dirbti, suteikiamos geresnės sąlygos bei paskoloms gauti ar kitokiam finansavimui susijusiam su ūkio plėtra.
Iki 2007 m. Ediko ūkis savo produkciją parduoda kooperatyvui ,,Pieno puta“. Ūkininkui pradėjo siūlyti pieno supirkimo įmonės geresnę kainą už parduotą pieną (produkcija), kad ūkininkas nepabėgtu į kitas pieno supirkimo įmones kooperatyvas „Pieno puta“ jam pasiūlė geresnes supirkimo sąlygas ir kainą.
Ūkininko Ediko ūkį tikrino įvairios valstybinės institucijos Nacionalinė mokėjimo agentūra, darbo sauga ir kitos, o finansinė analizę šito ūkio nebuvo atlikta.


Turinys

  • Lietuvoje žemės ūkis – vienas iš seniausių verslų. Stambūs ūkiai Lietuvoje sudaro vos 2 proc. visų ūkių, tačiau jie valdo apie 40 proc. ž. ū. naudmenų ir naudojasi didžiąja dalimi visos Europos Sąjungos skiriamos paramos. Teoriškai stambūs ūkiai ekonominiu ir technologiniu požiūriu yra perspektyvesni ir racionalesni, tačiau mūsų šalyje jie neišsprendžia visų ekonominių, socialinių, ekologinių problemų. Su nedidelėmis išimtimis dabartinių mūsų stambių ūkių tikslas - intensyvi gamyba ir pelnas. Žemės ūkio veikla, palaipsniui tampa pelninga verslo šaka. Kiekvienas verslas patiria didesnę ar mažesnę riziką. Ūkiai, siekdami didesnio pelno, kartais imasi rizikingos veiklos, o maži ūkiai neišlaikę konkurencijos, gali bankrutuoti. Norint gerų rezultatų kiekvienam verslininkui ir ūkininkui svarbu mokėti operatyviai įvertinti: išteklių naudojimo efektyvumą, išsiaiškinti neigiamų pokyčių priežastis, veiksmingai į juos reaguoti. Įmonių veiklos finansinė analizė yra vienas iš svarbiausių įmonės ekonominės informacijos šaltinių, buhalterine apskaita teikia visos įmonės ekonominės informacijos. Be finansinės analizės ūkis pasmerktas aklai veikti rinkoje, nes susiduriama su informacija, kuri nuolat kinta, todėl gali būti netgi prarandamos garantijos socialiniam saugumui ir ekonominei gerovei užtikrinti.
  • Mūsų darbo tikslas – atlikti finansinę analizę ir atskleisti Ediko ūkiui padarytą įtaką dėl ūkio plėtimosi.
  • Uždaviniai:
  • 1. Teoriškai pagrįsti finansinės analizės ir pagrindinius ūkininko veiklos bruožus.
  • 2. Atlikti ūkininko Ediko ūkio finansinę analizę, įvardinti problemines sritis ir įvertinti ūkio finansinę būklę;
  • 3. Atlikti pinigų srautų analizę.
  • 4. Atlikti analizės apibendrinimą pasinaudojant SSGG analize.
  • Problema- staigaus ūkininko ūkio augimo įtaka finansiniams rezultatams.
  • Tyrimo objektas – Ediko ūkio finansinės ataskaitų analizavimas.
  • Metodai: auditorinis darbas, palyginimas, literatūros ir internetinių šaltinių nagrinėjimas, finansinių ataskaitų analizė.

Reziumė

Autorius
brigita99
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€3.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 17, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai

Bendrovės “X” finansinės veiklos analizė

Finansai Kursinis darbas 2013 m. amber
Finansinė analizė – vienas iš geriausių būdų tinkamai įvertinti įmonės finansinę informaciją - ji padeda suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus. Įmonėse nuolat...

UAB "X" finansinės veiklos analizė ir vertinimas

Finansai Diplominis darbas 2015 m. zenyte2013
Įmonės finansiniams metams pasibaigus, parengiama metinė finansinė atskaitomybė, kurioje pateikiama informacija apie tai, kaip įmonė dirbo visus metus, tačiau šios ataskaitos neparodo verslo...

Namų ūkio X finansinės situacijos analizė

Finansai Laboratorinis darbas 2012 m. olimpija
Darbo objektas: namų ūkis, kurį sudaro 3 šeimos nariai (mama, 13 ir 19 metų dukros). Darbo tikslas: pasirinkto namų ūkio finansinės situacijos analizė...

AB ,,Linas Agro Group" finansinė analizė

Finansai Praktikos ataskaita 2017 m. belibrou
AB ,,Linas Agro Group" veiklos aprašas, balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizės. Mokumo būklės (tumpalaikio, ilgalaikio mokumo) analizė, apyvartinio kapitalo...