Rinkimai ir rinkimų sistemos

14 psl. / 2818 žod.

Ištrauka

Rinkimai - savo esme demokratiškas valstybių valdžios institucijų sudarymo arba atskirų pareigų užėmimo būdas, kai tauta ar jos atstovai įstatyme nustatytų procedūrų būdu gali spręsti, kuriam asmeniui suteikti valdingus įgaliojimus. Rinkimai suprantami kaip vienintelis aktas, kurio metu politinė tautos valia įkūnijama į valdingas politines struktūras, todėl rinkimai vertinami kaip valstybės valdžios legalizavimo ir legitimavimo būdų. Yra daug ir įvairių rinkimų apibrėžimų, kurie skamba kitaip, bet esmė išlieka ta pati. Tačiau būtų galima išskirti tai, kad šiuolaikiniai rinkimai, atsiradę palyginti nesenai, tik XVIIIa.pabaigoje - XIXa.pradžioje, yra apibrėžiami kaip atstovaujamosios demokratijos forma, o tai reiškia, kad tai svarbus demokratijos reiškinys. O taip pat valstybė, kurios konstitucijoje įtvirtintas demokratinio valdymo principas, privalo laikytis esminių demokratinių rinkimų principų: rinkimų visuotinumo, konkurencingumo, lygios rinkimų teisės, tiesioginių, reguliarių rinkimų ir slapto balsavimo. Manau, toks sąvokos apibrėžimas tampa visiems daug aiškesnis ir suprantamesnis.
Kalbant apie rinkimus negalima pamiršti tokių sąvokų kaip rinkimų sistema, kuri įvardijama kaip metodas, leidžiantis rinkėjams išreikšti savo nuomonę balsais ir pagal juos paskirstyti vietas renkamame valdžios organe, rinkimų cenzai ir t.t., kurias bandysiu plačiau analizuoti savo darbe.
Darbo tikslas: išskirti į sąvoką - rinkimai, įeinančias sąvokas, etapus bei elementus, plačiau paanalizuoti rinkimų sistemas, bei jų bruožus.
Darbo uždaviniai:
1) apibrėžti rinkimų sąvoką bei išskirti jų požymius;
2) aptarti rinkimų etapus ir principus;
3) plačiau aptarti rinkimų sistemas: mažoritarinę, proporcinę, mišrią rinkimų sistemas.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • I. RINKIMŲ SAMPRATA4
  • 1.1. Rinkimų sąvoka ir požymiai4
  • 1.2. Rinkimų etapai ir principai4
  • II. RINKIMŲ SISTEMOS9
  • 2.1. Mažoritarinė rinkimų sistema9
  • 2.2. Proporcinė rinkimų sistema10
  • 2.3. Mišri rinkimų sistema11
  • IŠVADOS13
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS14

Reziumė

Autorius
gabriele155
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 19, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Rinkimai: istorija, sistemos, rinkimai Lietuvoje

Viešasis administravimas Referatas egless26
Demokratinio valdymo principas priklauso tautai, kuri savo valią įgyvendina ne tiesiogiai, o per renkamus atstovus. Taigi, norint tinkamai įgyvendinti demokratiją, demokratinėse (ir kaikuriose...

LR valdžios rinkimų sistemos

Viešasis administravimas Referatas 2011 m. ausrytuuukas
ĮVADAS Daugeliui balsavimas rinkimuose atrodo labai paprastas ir nieko nelemiantis veiksmas, žmonės tiesiog įmeta biuletenius, kažkas juos suskaičiuoja ir...