Surenkamų atliekų kiekis LR teritorijoje

23 psl. / 3053 žod.

Ištrauka

Kiekvienuose namuose susidaro pavojingų atliekų. Tai nuodingos, degios, sprogstančios ar kitos kenksmingos medžiagos, kurios, netinkamai tvarkomos, gali padaryti žalos žmogaus ar gyvūnų sveikatai ir aplinkai. Jos susijusios su pačia įvairiausia mūsų kasdienine veikla– švaros palaikymu, smulkiu remontu, automobilių bei sodo ar daržo priežiūra, laisvalaikio pomėgiais. Nors pavojingos atliekos tesudaro vos 2–3% bendro buitinių atliekų kiekio, dėl jų galimo neigiamo poveikio joms skiriamas ypatingas dėmesys. Atliekas būtina tinkamai rūšiuoti ir stengtis, kad kuo mažiau jų patektų į sąvartynus, nes tuo būdu mažinamas atliekų keliamas pavojus.
Pastaraisiais metais atliekoms tvarkyti Lietuvoje skiriama daug dėmesio: sparčiai plėtojamas atliekų surinkimas, perdirbimas ir šalinimas.
Temos tyrimo objektas- surenkamų atliekų kiekis Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Mokomojo projekto darbo tikslas- analizuoti, daryti išvadas, vaizdžiai pateikti analizės duomenis, atlikti paskaičiuotų rezultatų prognozę dviem metams į priekį.
Darbo uždaviniai:
1. Apibūdinti pasirinktos temos esmę.
2. Paskaičiuoti visus galimus santykinius dydžius.
3. Įvertinti vidutines reikšmes, priklausomai nuo turimų duomenų turinio.
4. Paskaičiuoti dinamikos eilutės analitinius ir vidutinius rodiklius.
5. Atlikti paskaičiuotų rezultatų prognozę.
6. Vaizdžiai pateikti analizės duomenis.
7. Įvertinti atliekų tvarkymo ypatumus.
Darbo metodas - duomenų iš www.stat.gov.lt analizavimas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. SANTYKINIAI DYDŽIAI5
 • 1.1 Struktūros santykiniai dydžiai6
 • 1.2 Dinamikos santykiniai dydžiai7
 • 2. VIDUTINIAI DYDŽIAI9
 • 2.1 Paprastas aritmetinis vidurkis9
 • Gauti duomenys pateikti lentelėje (žr. 2. lentelė)10
 • 3. VARIACIJOS UŽMOJIS10
 • 4. DINAMIKOS EILUTĖS VIDUTINIAI IR ANALITINIAI RODIKLIAI11
 • 4.1Absoliutus lygio padidėjimas (sumažėjimas)11
 • 4.2Didėjimo (mažėjimo) tempas13
 • 4.3Padidėjimo (sumažėjimo) tempas15
 • 4.4Absoliutinė padidėjimo (sumažėjimo) vienu procentu reikšmė.16
 • 4.5Vidutinis dinamikos eilutės lygis16
 • 4.6Vidutinis absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas)17
 • 4.7Vidutinis didėjimo (mažėjimo) tempas18
 • 4.8Vidutinis padidėjimo (sumažėjimo) tempas18
 • 5. DINAMIKOS EILUČIŲ EKSTRAPOLIACIJA PROGNOZĖS SUDARYMUI19
 • 5.1PROGNOZAVIMAS NAUDOJANT TRENDĄ20
 • IŠVADOS22
 • LITERATŪRA23

Reziumė

Autorius
brigita99
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekologija
Kaina
€2.34
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Kov 20, 2014
Apimtis
23 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Saugomos teritorijos

Ekologija Prezentacija tavtievs
RezervatasDraustinisGamtos paveldo objektai.Atkuriamieji sklypai.Genetiniai sklypai.Nacionaliniai parkai.Regioniniai parkai.Biosferų rezervatai.Biosferų poligonai.

Atliekų tvarkymo problemos

Ekologija Prezentacija omegaa
ĮžangaAtliekų tvarkymasSąvartynaiSąvartynų įtaka aplinkaiAtlielkų deginimasAtliekų perdirbimasBiologinis perdirbimasGamybos ir komunalinių atliekų statistikaApibendrinimasTai įdomu!Užduotys draugams

Telšių regiono atliekų tvarkymo centras

Ekologija Prezentacija 2016 m. matas
2003 metų gruodžio 30 d. Telšių apskrities savivaldybės - Telšių, Plungės, Mažeikių rajonai ir Rietavo savivaldybė įsteigė UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centrą",...

Saugomos teritorijos Lietuvoje

Ekologija Prezentacija 2013 m. ausra1590
Saugomos teritorijos Lietuvoje. Darbo objektas- Saugomo teritojos Lietuvoje ; Darbo tikslas- susipažinti su saugomom teritorijom Lietuvoje. Darbo uždaviniai: Apibūdinti saugomų teritorijų įkūrimo tikslus....