Tikslieji ir gamtos mokslai / Ekologija

Surenkamų atliekų kiekis LR teritorijoje

0 atsiliepimų
Autorius:
Kiekvienuose namuose susidaro pavojingų atliekų. Tai nuodingos, degios, sprogstančios ar kitos kenksmingos medžiagos, kurios, netinkamai tvarkomos, gali padaryti žalos žmogaus ar gyvūnų sveikatai ir aplinkai. Jos susijusios su pačia įvairiausia mūsų kasdienine veikla– švaros palaikymu, smulkiu remontu, automobilių bei sodo ar daržo priežiūra, laisvalaikio pomėgiais. Nors pavojingos atliekos tesudaro vos 2–3% bendro buitinių atliekų kiekio, dėl jų galimo neigiamo poveikio joms skiriamas ypatingas dėmesys. Atliekas būtina tinkamai rūšiuoti ir stengtis, kad kuo mažiau jų patektų į sąvartynus, nes tuo būdu mažinamas atliekų keliamas pavojus.
Pastaraisiais metais atliekoms tvarkyti Lietuvoje skiriama daug dėmesio: sparčiai plėtojamas atliekų surinkimas, perdirbimas ir šalinimas.
Temos tyrimo objektas- surenkamų atliekų kiekis Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Mokomojo projekto darbo tikslas- analizuoti, daryti išvadas, vaizdžiai pateikti analizės duomenis, atlikti paskaičiuotų rezultatų prognozę dviem metams į priekį.
Darbo uždaviniai:
1. Apibūdinti pasirinktos temos esmę.
2. Paskaičiuoti visus galimus santykinius dydžius.
3. Įvertinti vidutines reikšmes, priklausomai nuo turimų duomenų turinio.
4. Paskaičiuoti dinamikos eilutės analitinius ir vidutinius rodiklius.
5. Atlikti paskaičiuotų rezultatų prognozę.
6. Vaizdžiai pateikti analizės duomenis.
7. Įvertinti atliekų tvarkymo ypatumus.
Darbo metodas - duomenų iš www.stat.gov.lt analizavimas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3053 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. SANTYKINIAI DYDŽIAI5
 • 1.1 Struktūros santykiniai dydžiai6
 • 1.2 Dinamikos santykiniai dydžiai7
 • 2. VIDUTINIAI DYDŽIAI9
 • 2.1 Paprastas aritmetinis vidurkis9
 • Gauti duomenys pateikti lentelėje (žr. 2. lentelė)10
 • 3. VARIACIJOS UŽMOJIS10
 • 4. DINAMIKOS EILUTĖS VIDUTINIAI IR ANALITINIAI RODIKLIAI11
 • 4.1Absoliutus lygio padidėjimas (sumažėjimas)11
 • 4.2Didėjimo (mažėjimo) tempas13
 • 4.3Padidėjimo (sumažėjimo) tempas15
 • 4.4Absoliutinė padidėjimo (sumažėjimo) vienu procentu reikšmė.16
 • 4.5Vidutinis dinamikos eilutės lygis16
 • 4.6Vidutinis absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas)17
 • 4.7Vidutinis didėjimo (mažėjimo) tempas18
 • 4.8Vidutinis padidėjimo (sumažėjimo) tempas18
 • 5. DINAMIKOS EILUČIŲ EKSTRAPOLIACIJA PROGNOZĖS SUDARYMUI19
 • 5.1PROGNOZAVIMAS NAUDOJANT TRENDĄ20
 • IŠVADOS22
 • LITERATŪRA23

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lietuvos turizmo organizatorių/agentūrų pasiūlos po senovės civilizacijų teritorijas analizė
Tyrimas Lietuvos turizmo organizatorių/agentūrų pasiūlos po senovės civilizacijų teritorijas analizė

Miestas anksčiau vadinosi Čanganu, buvo Han dinastijos sostinė. Nuo Siano prasidėjo Šilko kelias. Sianą pasaulyje [...]

Alytaus savivaldybės saugomos teritorijos
Referatas Alytaus savivaldybės saugomos teritorijos

Alytaus miesto teritorija užima 3944,8 ha plotą, o biologiniu požiūriu vertingesni žalieji plotai – 1130 [...]

Gamtos apsaugos referatas. Atliekos, jų susidarymas ir apskaita
Referatas Gamtos apsaugos referatas. Atliekos, jų susidarymas ir apskaita

Gamtos apsaugos referatas. ATLIEKOS, JŲ SUSIDARYMAS IR APSKAITA [...]

Geodezinių darbų ypatumai sąvartyno teritorijoje
Diplominis darbas Geodezinių darbų ypatumai sąvartyno teritorijoje

Topografija – geodezijos ir matavimų inžinerijos veiklos sritis, kuri apima Žemės paviršiaus gamtinių ir fizinių [...]

Jonavos teritorijos su užduotomis sąlygomis suradimas taikant erdvinį modeliavimą
Kursinis darbas Jonavos teritorijos su užduotomis sąlygomis suradimas taikant erdvinį modeliavimą

Kursinio darbo baigimo data 2012 m. kovo mėn. 26 d. 1. Kursinio darbo duomenys, reikalavimai: [...]

Jonavos teritorijos GIS duomenų analizė
Referatas Jonavos teritorijos GIS duomenų analizė

Arcgis (geographic information system) yra integruotas gis programinės įrangos rinkinys, skirtas pilnam geografinės informacinės sistemos [...]

„Maxima“ prekybos centrų teritorijos aptarnavimo ir pasiekiamumo tyrimas naudojant Network Analyst
Referatas „Maxima“ prekybos centrų teritorijos aptarnavimo ir pasiekiamumo tyrimas naudojant Network Analyst

Technologijoms vis sparčiau žengiant į priekį taip pat ir GIS technologijos įgyja vis didesnį vaidmenį [...]

Saugomos teritorijos
Prezentacija Saugomos teritorijos

RezervatasDraustinisGamtos paveldo objektai.Atkuriamieji sklypai.Genetiniai sklypai.Nacionaliniai parkai.Regioniniai parkai.Biosferų rezervatai. [...]

Saugomos teritorijos Lietuvoje
Prezentacija Saugomos teritorijos Lietuvoje

Greita ekonominių socialinių sąlygų kaita, įtakoja saugomų teritorijų būklę, iškelia naujas problemas. Daugiausia problemų šiuo [...]

Akustinė tarša urbanizuotose teritorijose ir jos poveikis gyventojų sveikatai
Referatas Akustinė tarša urbanizuotose teritorijose ir jos poveikis gyventojų sveikatai

Aplinkos triukšmas, tai – transporto, statybų, pramonės bei kai kurios žmonių pramoginės veiklos sukeliami garsai [...]

Kraštovaizdžio ekologinės pusiausvyros palaikymo aktualijos Alytaus kraštovaizdžio teritoriniame vienete
Referatas Kraštovaizdžio ekologinės pusiausvyros palaikymo aktualijos Alytaus kraštovaizdžio teritoriniame vienete

Kraštovaizdžio ekologinė pusiausvyra pasiekiama, optimizavus medžiagų ir energijos apykaitą. Kraštovaizdžio teritorinis kompleksas, turintis didelę organizmų [...]

Kraštovaizdžio ekologinės pusiausvyros palaikymo aktualijos Jurbarko rajono kraštovaizdžio teritoriniame vienete
Referatas Kraštovaizdžio ekologinės pusiausvyros palaikymo aktualijos Jurbarko rajono kraštovaizdžio teritoriniame vienete

       Kraštovaizdžio ekologinė pusiausvyra – tai optimizavimas medžiagų ir energijos apykaitą tam tikroje teritorijoje. Visada [...]

Skuodo rajono seniųnijų teritorinio planavimo įtaka demografiniams socialiniams pokyčiams
Referatas Skuodo rajono seniųnijų teritorinio planavimo įtaka demografiniams socialiniams pokyčiams

Temos aktualumas. Kintant ekonominėms, socialinėms, gamtosaugos, aplinkosaugos sąlygoms, reikalingas dokumentas, apibrėžiantis tikslinę žemės naudojimo paskirtį [...]

Technologo vaidmuo, atliekant hepatito B viruso HBS antigeno ir anti-HBS antikūnų tyrimą chemiliuminescencijos būdu
Prezentacija Technologo vaidmuo, atliekant hepatito B viruso HBS antigeno ir anti-HBS antikūnų tyrimą chemiliuminescencijos būdu

Šioje diplominio darbo prezentacijoje pateikiamas technologo vaidmuo ATLIEKANT HEPATITO B VIRUSO HBS ANTIGENO IR ANTI-HBS ANTIKŪNŲ  TYRIMĄ [...]