Ekonomika ir verslas / Apskaita

Audito įmonių rūšys ir registracija, auditoriaus teisės, pareigos, atsakomybė

1 atsiliepimas
Autorius:
Įmonė gali pradėti audito veiklą tik tada, kai Auditorių rūmų sprendimu ji įrašoma į audito įmonių sąrašą. Į audito įmonių sąrašą gali būti įrašytos Lietuvos Respublikoje įregistruotos įmonės ir valstybių narių audito įmonės, įsteigusios Lietuvos Respublikoje filialus, ir kitos valstybių narių audito įmonės, pageidaujančios atlikti auditą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Kad įmonė būtų įrašyta į audito įmonių sąrašą, Auditorių rūmams pateikiami šie dokumentai:
1) prašymas, kuriame turi būti nurodytas įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefonas, įmonės dalyvių vardai, pavardės, adresai, kiekvieno dalyvio balsavimo teisės, pažymėjimų, kuriais įrodomas auditoriaus vardo suteikimas, numeriai ir kiti duomenys, reikalingi įtraukti į audito įmonių sąrašą. Kai registruojama valstybės narės audito įmonė, turinti filialą Lietuvos Respublikoje, papildomai pateikiami duomenys apie valstybės narės auditorius ir filialą;
2) dokumentai, patvirtinantys, kad įmonė yra apdraudusi įmonės civilinę atsakomybę
Auditorių rūmai, gavę visus dokumentus, Juridinių asmenų registre patikrina įmonės įregistravimą ir kitus duomenis ir, įsitikinę, kad įmonė atitinka reikalavimus, sprendimą dėl audito įmonės įrašymo į audito įmonių sąrašą priima per 20 darbo dienų nuo dokumentų, pateikimo dienos. Auditorių rūmai išsiunčia įmonei, siekiančiai būti įrašytai į audito įmonių sąrašą, priimto sprendimo kopiją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Auditorių rūmai apie priimtą sprendimą informuoja Įstaigą su ja raštu suderinta tvarka.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2315 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • 1.AUDITO ĮMONIŲ REGISTRACIJA3
  • 2.AUDITO ĮMONIŲ RŪŠYS4
  • 3.AUDITORIAUS TEISĖS5
  • 4.AUDITORIAUS PAREIGOS5
  • 5.AUDITORIAUS ATSAKOMYBĖ7
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS9
  • SANTRAUKA10

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
Geras
, 2015-03-24

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Teisinės atsakomybės rūšys
Referatas Teisinės atsakomybės rūšys

Filosofijoje ir teisinėje literatūroje sąvoka “atsakomybė” vartojama dviem reikšmėmis: perspektyvine ir retrospektyvike. Perspektyvinė (arba į ateitį) [...]

Įmonių rūšys ir funkcijos
Referatas Įmonių rūšys ir funkcijos

Pasidomėjus sužinojome, kad Lietuvoje pagal galiojančius teisės aktus verslu galima užsiimti tokiais būdais:  įsteigus įmonę;  fiziniam asmeniui [...]

Auditoriaus etika
Referatas Auditoriaus etika

Profesinės etikos kodekse yra aprašoma kokios gali kilti grėsmės auditoriui. Visas grėsmes galima priskirti vienam ar [...]

Įmonių rūšys ir funkcijos
Referatas Įmonių rūšys ir funkcijos

Įmonė – tai savarankiškas ūkinis vienetas, sutelkiantis materialinius, darbo bei finansinius išteklius, užsiimantis ekonomine veikla [...]

Verslo atsakomybės svarba įmonių konkurencingumui
Referatas Verslo atsakomybės svarba įmonių konkurencingumui

Visame pasaulyje vyksta reikšmingi pokyčiai, sparti globalinė integracija ir augantys socialiniai skirtumai, kurie daro didelę [...]

Įmonių socialinė atsakomybė
Referatas Įmonių socialinė atsakomybė

Temos aktualumas. Nykstantys gamtiniai ištekliai, aplinkos tarša, neracionalus resursų naudojimas, socialinė nelygybė yra akivaizdūs faktai [...]

Lietuvos įmonių tarptautiniai atsiskaitymai: akredityvai, jų rūšys, galimybės
Referatas Lietuvos įmonių tarptautiniai atsiskaitymai: akredityvai, jų rūšys, galimybės

Ši tema aktuali, nes daug Lietuvos įmonių bendradarbiauja su užsienio įmonėmis ir atsiskaitydami už tiekiamas [...]

Distribucijos sutarčių rūšys.Distribucijos sutarties šalių teisės ir pareigos.Distribucijos sutarties nutraukimas.
Prezentacija Distribucijos sutarčių rūšys. Distribucijos sutarties šalių teisės ir pareigos. Distribucijos sutarties nutraukimas.

Distribucijos sutarčių rūšys. Distribucijos sutarties šalių teisės ir pareigos. Distribucijos sutarties nutraukimas. Pateikiamos išvados bei literaūros šaltiniai. Kai [...]

„Vičiūnai“ įmonių grupės socialinės atsakomybės analizė
Prezentacija „Vičiūnai“ įmonių grupės socialinės atsakomybės analizė

•Taiviena didžiausių ir ekonomiškai stipriausių Europoje krabų lazdelių ir kitų produktų iš surimio ir žuvies [...]

Verslo socialinės atsakomybės svarba įmonių konkurencingumui
Praktikos ataskaita Verslo socialinės atsakomybės svarba įmonių konkurencingumui

Visame pasaulyje vyksta reikšmingi pokyčiai, sparti globalinė integracija ir augantys socialiniai skirtumai, kurie daro didelę [...]

Audito įmonių veikla Lietuvoje
Referatas Audito įmonių veikla Lietuvoje

2017 metų kovo mėnesį, Lietuvos Audito Rūmų duomenimis, audito veiklą vykdo 170 audito įmonių. Dažniausiai pasitaikanti [...]

Saugos reikalavimai gabenant krovinį vežėjo teisės ir pareigos
Referatas Saugos reikalavimai gabenant krovinį vežėjo teisės ir pareigos

Pasaulyje vis labiau pastebimi globalizacijos įtakos padariniai, tokie kaip didėjantis žmonių mobilumas, tehnologijų ir [...]

Valstybės ir savivaldybių biudžetų asignavimų paskirtis, valdytojai, jų teisės ir pareigos
Referatas Valstybės ir savivaldybių biudžetų asignavimų paskirtis, valdytojai, jų teisės ir pareigos

Asignavimai - tai tam tikrame biudžete patvirtinta išlaidoms ir ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui bei [...]

Sutarčių rūšys civilinėje teisėje
Referatas Sutarčių rūšys civilinėje teisėje

Šiandieninėje mūsų visuomenėje mes neįsivaizduojame savo gyvenimo be sutarčių ir jų sudarymo – mes imame [...]

Teisėkūros sąvoka, subjektai, būdai ir rūšys
Kursinis darbas Teisėkūros sąvoka, subjektai, būdai ir rūšys

Valstybės ir teisės teorijos disciplina. Trumpas ir aiškus, teorinio pobūdžio, pirmo kurso lygio kursinis darbas.