Valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymas

13 psl. / 3065 žod.

Ištrauka

Kiekviena šalis turi valstybės tarnyboje dirbančius darbuotojus ir kiekvienos šalies valstybės tarnautojai turi išskirtinę teisinę padėtį joje. Valstybės tarnyba yra neatskiriama nuo pačios šalies bei jos reikšmės mūsų visų (visuomenės) gyvenime. Produktyviai ir veiksmingai atliekantys savo užduotis valstybės tarnautojai garantuoja sėkmingą valstybės vykdomosios valdžios kuriamos politikos realizavimą. Kiekviena šalis turi teisę nusistatyti ir prisiderinti jai geriausiai tinkantį valstybės tarnybos koncepcijos modelį. Koks modelis bus pasirenkamas, nuo to priklausys asmenų, kurių statusas bus - valstybės tarnautojas. Valstybės tarnybą mokslininkų yra tyrinėjama iš įvairių pusių: iš politinės pusės valstybės tarnyba suvokiama kaip veikla, skirta įgyvendinti valstybės vykdomą politiką; iš socialinės pusės ji aiškinama kaip viešojo sektoriaus darbuotojų, dirbančių valstybės institucijose, gavusiems valstybės nurodymą, įgyvendinama piliečiams naudinga veikla; žiūrint iš sociologinės pusės valstybės tarnyba apibrėžiama kaip valstybės funkcijų bei valstybės institucijų kompetencijos realizavimas praktikoje. Taigi galima manyti, jog valstybės tarnyba suprantama kaip valstybės institucijų sistema, kurios užduotis yra tarnauti piliečiams, teikti paslaugas visuomenei, aptarnauti politinę valdžią bei užtikrinti viešąjį interesą.
Valstybės tarnautojai turi išskirtinį statusą, nes jų veikla yra reglamentuota valstybės įstatymais bei kitais teisės aktais, jie įgyvendina įstatymus bei taip pat yra atsakingi už įstatymų įgyvendinimą. Tokiu būdu jie prisideda prie valstybės funkcionavimo. Taigi, valstybės tarnyba turi ypatingų savybių, kokių neturi jokia kita veikla, todėl ir valstybės tarnautojų statusas turėtų būti išskirtinis, atsižvelgiant į atsakomybę, veiklos pobūdį, funkcijas bei kitus niuansus.
Šio rašto darbo tikslas – supažindinti su valstybės tarnybos apimties specifika bei Estijos valstybės tarnybos apimties reglamentavimu (kadangi neveikė Pasaulio banko nuorodos, nepavyko rasit duomenų apie įvykusius pokyčius).
Darbo uždaviniai:
Pristatyti valstybės tarnautojo statuso svarbą bei pateikti valstybės tarnybos apimties problematiką;
Pristatyti Estijos valstybės tarnybos apimties reglamentavimą.
Darbo metodai:
Mokslinės literatūros analizė;
Įstatymų bazės analizė;
Tinklapio turinio analizė.


Turinys

  • Įvadas3
  • Valstybės tarnautojo statuso reikšmingumas4
  • Valstybės tarnybos apimties problematika6
  • Estijos valstybės tarnyba8
  • Valstybės tarnautojų teisės ir pareigos9
  • Valstybės tarnautojų socialinės garantijos Estijoje11
  • Išvados12
  • Naudota literatūra13

Reziumė

Autorius
raimonda1988
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 24, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Etika valstybės tarnyboje

Viešasis administravimas Referatas tofile
Viešasis administravimas – tai valstybės ir vietos institucijų (kartais ir kitų subjektų) vykdomoji veikla, kurios pagalba yra taikomi ir įgyvendinami įstatymų, valstybės ir...

Stiprus valdovas - stipri valstybė

Viešasis administravimas Rašinys laura22
Makiavelis, nagrinedamas valstybiu iškilimo ir žlugimo priežastis, stengiasi ivardyti tas priemones, kuriomis politikai gali išsaugoti ir stiprinti savo valdžia. Pasak Makiavelio, pagrindinis politikos...

Priėmimas į valstybės tarnybą

Viešasis administravimas Referatas 2016 m. dianukas1991
Valstybės tarnyba yra susijusi su įstaigoje dirbančių žmonių kompetencija bei gebėjimais. Valstybės tarnybą labiausiai įtakoja - priėmimas į valstybės tarnybą. Priėmimas į valstybės...