Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymas

0 atsiliepimų
Autorius:
Kiekviena šalis turi valstybės tarnyboje dirbančius darbuotojus ir kiekvienos šalies valstybės tarnautojai turi išskirtinę teisinę padėtį joje. Valstybės tarnyba yra neatskiriama nuo pačios šalies bei jos reikšmės mūsų visų (visuomenės) gyvenime. Produktyviai ir veiksmingai atliekantys savo užduotis valstybės tarnautojai garantuoja sėkmingą valstybės vykdomosios valdžios kuriamos politikos realizavimą. Kiekviena šalis turi teisę nusistatyti ir prisiderinti jai geriausiai tinkantį valstybės tarnybos koncepcijos modelį. Koks modelis bus pasirenkamas, nuo to priklausys asmenų, kurių statusas bus - valstybės tarnautojas. Valstybės tarnybą mokslininkų yra tyrinėjama iš įvairių pusių: iš politinės pusės valstybės tarnyba suvokiama kaip veikla, skirta įgyvendinti valstybės vykdomą politiką; iš socialinės pusės ji aiškinama kaip viešojo sektoriaus darbuotojų, dirbančių valstybės institucijose, gavusiems valstybės nurodymą, įgyvendinama piliečiams naudinga veikla; žiūrint iš sociologinės pusės valstybės tarnyba apibrėžiama kaip valstybės funkcijų bei valstybės institucijų kompetencijos realizavimas praktikoje. Taigi galima manyti, jog valstybės tarnyba suprantama kaip valstybės institucijų sistema, kurios užduotis yra tarnauti piliečiams, teikti paslaugas visuomenei, aptarnauti politinę valdžią bei užtikrinti viešąjį interesą.
Valstybės tarnautojai turi išskirtinį statusą, nes jų veikla yra reglamentuota valstybės įstatymais bei kitais teisės aktais, jie įgyvendina įstatymus bei taip pat yra atsakingi už įstatymų įgyvendinimą. Tokiu būdu jie prisideda prie valstybės funkcionavimo. Taigi, valstybės tarnyba turi ypatingų savybių, kokių neturi jokia kita veikla, todėl ir valstybės tarnautojų statusas turėtų būti išskirtinis, atsižvelgiant į atsakomybę, veiklos pobūdį, funkcijas bei kitus niuansus.
Šio rašto darbo tikslas – supažindinti su valstybės tarnybos apimties specifika bei Estijos valstybės tarnybos apimties reglamentavimu (kadangi neveikė Pasaulio banko nuorodos, nepavyko rasit duomenų apie įvykusius pokyčius).
Darbo uždaviniai:
Pristatyti valstybės tarnautojo statuso svarbą bei pateikti valstybės tarnybos apimties problematiką;
Pristatyti Estijos valstybės tarnybos apimties reglamentavimą.
Darbo metodai:
Mokslinės literatūros analizė;
Įstatymų bazės analizė;
Tinklapio turinio analizė.
Darbo tipas:
Apimtis:
3065 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įvadas3
  • Valstybės tarnautojo statuso reikšmingumas4
  • Valstybės tarnybos apimties problematika6
  • Estijos valstybės tarnyba8
  • Valstybės tarnautojų teisės ir pareigos9
  • Valstybės tarnautojų socialinės garantijos Estijoje11
  • Išvados12
  • Naudota literatūra13

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų karjeros planavimas ir valdymas
Praktikos ataskaita Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų karjeros planavimas ir valdymas

Šiandien viešojo sektoriaus organizacijos veikia sudėtingoje, nuolat besikeičiančioje aplinkoje. Dažnai keičiasi įstatymai, kyla naujų idėjų [...]

Žaliojo žmogiškųjų išteklių valdymo taikymo analizė UAB
Diplominis darbas Žaliojo žmogiškųjų išteklių valdymo taikymo analizė UAB "Docinta"

Temos aktualumas. Pastaruoju metu vis dažniau ir aktyviau kalbama apie daromą žalą aplinkai, vykstantį klimato [...]

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raida ir tolesnio vystymo perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raida ir tolesnio vystymo perspektyvos

Maisto sauga – viena iš labiausiai aptariamų šiuolaikinių problemų. Nuo praėjusio šimtmečio šešiasdešimtųjų metų Europos [...]

Organizacinio pilietiškumo poveikis komandiniam darbui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje
Diplominis darbas Organizacinio pilietiškumo poveikis komandiniam darbui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje

Temos aktualumas ir naujumas. Pilietiško elgesio svarba buvo pastebėta prieš kelerius dešimtmečius. Mokslininkų pastebėjimu, organizacinis [...]

Žmogiškųjų išteklių valdymas
Referatas Žmogiškųjų išteklių valdymas

Organizacijos, veikiančios tam tikroje aplinkoje ir siekiančios tam tikro tikslo veikla turi būti valdoma. Tai [...]

Žmogiškųjų išteklių valdymas: darbo rinka
Referatas Žmogiškųjų išteklių valdymas: darbo rinka

Terminas “ darbo rinka” siaurąja prasme reiškia vietą, kurioje perkama ir parduodama žmogaus darbo jėga.

Afrikos kontinento Zambijos valstybės teritorinis administracinis organizavimas ir valdymas
Referatas Afrikos kontinento Zambijos valstybės teritorinis administracinis organizavimas ir valdymas

Šiam darbui pasirinkau aprašyti Afrikos kontinento Zambijos Respublikos valstybę. Mano tikslas atlikti šios valstybės kuo [...]

Savivalda pagrįstas žmogiškųjų išteklių valdymas UAB
Kursinis darbas Savivalda pagrįstas žmogiškųjų išteklių valdymas UAB "X"

Temos aktualumas. Nors verslas Lietuvoje labai sparčiai auga, žmogiškųjų išteklių sritis čia dar tik plėtojasi.

Vadovavimas ir žmogiškųjų išteklių valdymas
Prezentacija Vadovavimas ir žmogiškųjų išteklių valdymas

Pagal darbo našumo lygį vadovo darbo stiliai skirstomi į: •orientuotus į gamybą; •orientuotus į darbuotojus   [...]

Kursinis darbas "IKEA" žmogiškųjų išteklių analizė ir valdymas

Žmogiškųjų išteklių valdymas kaip vadybos mokslo tyrimo objektas pradėtas tyrinėti tik XX a. antrojoje pusėje.

Priėmimas į valstybės tarnybą
Referatas Priėmimas į valstybės tarnybą

Valstybės tarnyba yra susijusi su įstaigoje dirbančių žmonių kompetencija bei gebėjimais. Valstybės tarnybą labiausiai įtakoja [...]

Valstybinė Visuomenės Sveikatos Priežiūros Tarnyba
Referatas Valstybinė Visuomenės Sveikatos Priežiūros Tarnyba

    Visuomenės sveikata – tai fizinė ir dvasinė gerovė. Gera visuomenės sveikata yra valstybės stabilumo [...]

Valstybės tarnybos reforma Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę
Kursinis darbas Valstybės tarnybos reforma Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę

Kursinis darbas apie valstybės tarnybą, valstybės tarnybos reformas.

Naujosios viešosios vadybos idėjų pritaikymas Lietuvos valstybės tarnyboje
Referatas Naujosios viešosios vadybos idėjų pritaikymas Lietuvos valstybės tarnyboje

Referato tema NAUJOSIOS VIEŠOSIOS VADYBOS IDĖJŲ PRITAIKYMAS LIETUVOS VALSTYBĖS TARNYBOJE, paskaita - Valstybės tarnyba.

Naujosios viešosios vadybos ir naujosios viešosios (valstybės) tarnybos skirtumai ir panašumai
Referatas Naujosios viešosios vadybos ir naujosios viešosios (valstybės) tarnybos skirtumai ir panašumai

Rašto darbas yra is Viešojo administravimo įvado paskaitos...:) [...]