Etiško sprendimo priėmimo žingsniai: piktnaudžiavimo tarnybiniu transportu analizė

14 psl. / 3698 žod.

Ištrauka

Nors svarbiausiame LR dokumente – Konstitucijoje teigiama, kad ,, Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“ gaila, kad demokratiškai išrinkti atstovai,valstybės tarnautojai ir patikėtiniai, turėdami įgaliojimus vykdyti ir spręsti valstybės reikalus, neretai tai pamiršta, iškeldami savo interesus virš visuomenės. Taip sukuriamos etikos problemos. Jų yra įvairių: etiško bendravimo normų nesilaikymas, korupcija, apgavystė, piktnaudžiavimas tarnyba ir pan.
Etikos problemos, kaip ir bet kurios kitos, gali sukelti nemažą grėsmę valstybei, todėl yra būtina joms užkirsti kelią bei kovoti su jomis. Siekiant tinkamai išspręsti etikos problemas, reikia tinkamai įvertinti jas bei sureaguoti t.y. būtina motyvacija, noras spręsti problemas ir pasirinkti tinkamą problemos sprendimo būdą.
Moralė bei etiketas pastaruoju metu tapo labai reikšmingi kokybės aspektai, kurių pageidauja ne tik valstybės tarnybos atstovai, tačiau dar labiau tai rūpi piliečiams. Svarbu suprasti, jog sąžininga tarnyba, besąlygiškas normų laikymasis, savo darbo išmanymas bei bendradarbiavimas, įsiklausant, gali tapti išeitimi kuriant stiprią bendruomenę.
Šio darbo tikslas – trumpai pristatyti etinės problemos t.y. piktnaudžiavimo specifiką ir atlikti šios problemos analizę.
Darbo uždaviniai:
• Pristatyti piktnaudžiavimą, kaip vieną iš svarbesnių etikos problemų;
• Pateikti etinių problemų galimus sprendimo būdus;
• Pateikti konkretaus atvejo ( naudojimosi tarnybiniu transportu) aprašymą.
• Pateikti atvejo analizę.
Darbo metodai: mokslinės literatūros, įstatyminės bazės, elektroninių dokumentų, periodinių literatūros analizės.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • Piktnaudžiavimas4
  • Piktnaudžiavimo problemos sprendimo būdai7
  • Tiriamo atvejo analizė9
  • Analizė11
  • Išvados13
  • Naudota literatūra14

Reziumė

Autorius
raimonda1988
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 24, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Piktnaudžiavimo tarnybiniu transportu atvejo analizė

Viešasis administravimas Referatas gendrija
Bendravimas yra pagrindinis visuomenės veikėjų gerbūvio kūrybos įrankis. Jis įgalina politines jėgas dominuoti, skatina viešąjį pasitikėjimą bei formuoja tam tikrų regionų bei vietų...

Tarnybinis etiketas ir protokolas

Viešasis administravimas Kursinis darbas 2014 m. leguska
Temos aktualumas. Žmogus, kuris siekia kopti karjeros laiptais puikiai supranta, kad specialybės žinių nepakanka. Nepriklausomai nuo to ar asmuo dirba aptarnavimo srityje ar...

Rusijos etnopolitinė analizė

Viešasis administravimas Referatas maltamok
Nuolatinis žmonijos vystymasis verčia svarstyti įvairių reiškinių ir neabejotinai etnopolitikos, kaip vieno iš būdingiausių dabartinės visuomenės fenomenų, perspektyvas. Artikuliuota kartu su nacionalinės valstybės...