Konstitucinis teismas - konstitucinę priežiūrą vykdanti institucija

22 psl. / 6929 žod.

Ištrauka

Stebint, kaip formuojasi Lietuvos teisė, galima pasakyti, kad tai yra sudėtingas, neretai prieštaringas reiškinys. Siekiant įgyvendinti valstybės funkcijas ir aktyviai kuriant teisės normas neišvengiama ir teisės sistemos, atskirų įstatymų ar teisės normų neatitikimo, jų hierarchinio prieštaringumo, prasilenkiama su sistemos vidaus logika ir jos dėsniais. Gana pastovios ir sunkokai keičiamos konstitucijos įteisina bendruosius valstybės sistemos bruožus, nedetalizuosdamos atskirų įstatymų turinio ir jų paskirties. Tuo tarpu parlamentai, vadovaudamiesi laikmečio aktualijomis ir ypač juos išririnkusių politinių grupuočių interesais, dažnai priima prieštaringus aktus, kurių atitikimas pagrindiniam įstatymui gali būti interpretuojamas labai skirtingai. Šias problemas vertinant kaip tam tikrą dabarties neiš vengiamybę pasakytina, kad Konstitucinis Teismas ne tik šalina Konstitucijos neatitinkančias teisės normas, bet ir neretai “sufleruoja” įstatymų leidėjui, kurios normos yra ydingos, kokių esama spragų, primena teisės vertybes, kurių tiesiog negalima pamiršti ar ignoruoti.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra vienintelė institucija, kuriai suteikta teisė panaikinti Seimo, Vyriausybės, Prezidentūros priimtus įstatymus ir kitus aktus, jei šie prieštarauja mūsų Konstitucijai. Teismų sistemos hierarachijoje – tai pats svarbiausias ir prestižiškiausias Teismas, jis gali panaikinti kitų teismų sprendimus. Konstitucinio Teismo išvados kartais gali tiesiogiai įtakoti visų šalies piliečių gyvenimą, bei tolesnę valstybės raidą, todėl manau ypač svarbu, kad šis Teismas veiktų nepriekaištingai.
Šio darbo tikslas yra pažvelgti į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklą, statusą, jo sudarymo ir veikimo principus, palyginti juos su kai kurių kitų Vakarų ir Vidurio Europos valstybių konstitucinę priežiūrą vykdančiomis institucijomis ir atreipti dėmesį galimus tobulintinus dalykus. Imant pavyzdį iš kitų šalių daugiausia remtasi Latvijos Konstitucinio Teismo veikla, nes ši šalis mums artima tiek savo dydžiu, tiek konstitucinės priežiūros instituto kūrimo sąlygomis. Taip pat neužmirštos ir kitų šalių, Italijos, Prancūzijos, Ispanijos konstitucinę priežiūrą vykdančios institucijos. Su malonumu galime pastebėti, jog Lietuva savo Konstitucinio Teismo kūrime ir jo veiklos rezultatais ko gero pralenkė Latviją ir Estiją.
Siekiant gerai atlikti šią užduotį darbe naudojama visapusiška teorinė, statistinė, palyginamoji medžiaga, nuo Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, iki užsienio šalių konstitucinę priežiūrą vykdančių institucijų vadovų pranešimų. Be jų, taip pat pasinaudojau Aukščiausiojo Teismo teisėjo R.Baumilo konsultacijomis, bei internetiniais duomenimis.
Šią temą pasirinkau nes ji yra kur kas aktualesnė ir svarbesnė nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Gilinantis į konstitucinės teisės praktiką tenka konstatuoti, kad Lietuvos konstitucinės priežiūros problemų tyrimui šiuo metu skiriama per maža dėmesio. Konstitucinis Teismas visuomenės nuomonės požiūriu atrodo kiek geriau už kitus teismus, jis ne taip dažnai kritikuojamas spaudoje, jo sprendimai sukelia mažiau abejonių. Tačiau nereikia užmiršti, kad šiuo metu Lietuva, kaip jauna valstybė, vis dar yra ieškojimų ir apsisprendimų kelyje, mes vis dar vykdome tokias skaudžias, bet reikalingas reformas, ieškome to geriausio, optimalaus varianto. Tai ypač būdinga tiems dalykams, kurių ankščiau neturėjome, nes neįmanoma per 11 metų iš nieko sukurti puikiausią, be priekaištų veikiančią sistemą. Tą galima pasakyti ir apie mūsų teismus. Nors patys teismai retai pripažysta savo klaidas, o valdininkai neskuba ką nors keisti, visuomenės nuomonių apklausos geriausiai parodo, kad problemų yra, ir gana nemažai. Ir nors paprasti piliečiai negali nei kreiptis į Konstitucinį teismą, nei kaip nors kitaip tiesiogiai įtakoti jo sudarymą ar darbo eigą, atsižvelgus į tai, jog Konstitucinio Teismo sprendimų svarba daug didesnė nei kitų teismų sprendimų, turėtume ypač atidžiai stebėti šio teismo veiklą, palaikyti jo aukštą autoritetą ir nepriklausosmumą. Politikai, matydami visuomenės nepasitenkinimą kokiais nors jo veiklos aspektais, gali iniciuoti įstatymų pataisas ir taip įgivendinti piliečių valią.


Turinys


Reziumė

Autorius
show-off
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 3, 2014
Publikuotas
2001 m.
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai