Socialiniai mokslai / Teisė

Konstitucinis teismas - konstitucinę priežiūrą vykdanti institucija

0 atsiliepimų
Autorius:
Stebint, kaip formuojasi Lietuvos teisė, galima pasakyti, kad tai yra sudėtingas, neretai prieštaringas reiškinys. Siekiant įgyvendinti valstybės funkcijas ir aktyviai kuriant teisės normas neišvengiama ir teisės sistemos, atskirų įstatymų ar teisės normų neatitikimo, jų hierarchinio prieštaringumo, prasilenkiama su sistemos vidaus logika ir jos dėsniais. Gana pastovios ir sunkokai keičiamos konstitucijos įteisina bendruosius valstybės sistemos bruožus, nedetalizuosdamos atskirų įstatymų turinio ir jų paskirties. Tuo tarpu parlamentai, vadovaudamiesi laikmečio aktualijomis ir ypač juos išririnkusių politinių grupuočių interesais, dažnai priima prieštaringus aktus, kurių atitikimas pagrindiniam įstatymui gali būti interpretuojamas labai skirtingai. Šias problemas vertinant kaip tam tikrą dabarties neiš vengiamybę pasakytina, kad Konstitucinis Teismas ne tik šalina Konstitucijos neatitinkančias teisės normas, bet ir neretai “sufleruoja” įstatymų leidėjui, kurios normos yra ydingos, kokių esama spragų, primena teisės vertybes, kurių tiesiog negalima pamiršti ar ignoruoti.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra vienintelė institucija, kuriai suteikta teisė panaikinti Seimo, Vyriausybės, Prezidentūros priimtus įstatymus ir kitus aktus, jei šie prieštarauja mūsų Konstitucijai. Teismų sistemos hierarachijoje – tai pats svarbiausias ir prestižiškiausias Teismas, jis gali panaikinti kitų teismų sprendimus. Konstitucinio Teismo išvados kartais gali tiesiogiai įtakoti visų šalies piliečių gyvenimą, bei tolesnę valstybės raidą, todėl manau ypač svarbu, kad šis Teismas veiktų nepriekaištingai.
Šio darbo tikslas yra pažvelgti į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklą, statusą, jo sudarymo ir veikimo principus, palyginti juos su kai kurių kitų Vakarų ir Vidurio Europos valstybių konstitucinę priežiūrą vykdančiomis institucijomis ir atreipti dėmesį galimus tobulintinus dalykus. Imant pavyzdį iš kitų šalių daugiausia remtasi Latvijos Konstitucinio Teismo veikla, nes ši šalis mums artima tiek savo dydžiu, tiek konstitucinės priežiūros instituto kūrimo sąlygomis. Taip pat neužmirštos ir kitų šalių, Italijos, Prancūzijos, Ispanijos konstitucinę priežiūrą vykdančios institucijos. Su malonumu galime pastebėti, jog Lietuva savo Konstitucinio Teismo kūrime ir jo veiklos rezultatais ko gero pralenkė Latviją ir Estiją.
Siekiant gerai atlikti šią užduotį darbe naudojama visapusiška teorinė, statistinė, palyginamoji medžiaga, nuo Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, iki užsienio šalių konstitucinę priežiūrą vykdančių institucijų vadovų pranešimų. Be jų, taip pat pasinaudojau Aukščiausiojo Teismo teisėjo R.Baumilo konsultacijomis, bei internetiniais duomenimis.
Šią temą pasirinkau nes ji yra kur kas aktualesnė ir svarbesnė nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Gilinantis į konstitucinės teisės praktiką tenka konstatuoti, kad Lietuvos konstitucinės priežiūros problemų tyrimui šiuo metu skiriama per maža dėmesio. Konstitucinis Teismas visuomenės nuomonės požiūriu atrodo kiek geriau už kitus teismus, jis ne taip dažnai kritikuojamas spaudoje, jo sprendimai sukelia mažiau abejonių. Tačiau nereikia užmiršti, kad šiuo metu Lietuva, kaip jauna valstybė, vis dar yra ieškojimų ir apsisprendimų kelyje, mes vis dar vykdome tokias skaudžias, bet reikalingas reformas, ieškome to geriausio, optimalaus varianto. Tai ypač būdinga tiems dalykams, kurių ankščiau neturėjome, nes neįmanoma per 11 metų iš nieko sukurti puikiausią, be priekaištų veikiančią sistemą. Tą galima pasakyti ir apie mūsų teismus. Nors patys teismai retai pripažysta savo klaidas, o valdininkai neskuba ką nors keisti, visuomenės nuomonių apklausos geriausiai parodo, kad problemų yra, ir gana nemažai. Ir nors paprasti piliečiai negali nei kreiptis į Konstitucinį teismą, nei kaip nors kitaip tiesiogiai įtakoti jo sudarymą ar darbo eigą, atsižvelgus į tai, jog Konstitucinio Teismo sprendimų svarba daug didesnė nei kitų teismų sprendimų, turėtume ypač atidžiai stebėti šio teismo veiklą, palaikyti jo aukštą autoritetą ir nepriklausosmumą. Politikai, matydami visuomenės nepasitenkinimą kokiais nors jo veiklos aspektais, gali iniciuoti įstatymų pataisas ir taip įgivendinti piliečių valią.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6929 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
 Teismų, kaip teįsiminę valdžią vykdančios institucijos, nepriklausomumo samprata pagal LR Konstituciją ir Konstitucinio teismo jurisprudenciją
Referatas Teismų, kaip teįsiminę valdžią vykdančios institucijos, nepriklausomumo samprata pagal LR Konstituciją ir Konstitucinio teismo jurisprudenciją

Nepriklausomumas tai, kai teismų sistema (teisminė valdžia) yra atskirta nuo vyriausybės (vykdomosios valdžios) ir parlamento [...]

Pilietybės institutas Lietuvos konstitucinėje teisėje
Referatas Pilietybės institutas Lietuvos konstitucinėje teisėje

Pilietybės institutas turi labai gilias sąsajas su pačia valstybės samprata. Valstybės egzistencija yra yra neįmanoma [...]

Konstitucinė lyginamoji teisė
Konspektas Konstitucinė lyginamoji teisė

Konstitucinės teorijos pagrindai. Išsamus konspektas. [...]

Konstitucija ir įstatymai kaip administracinės teisės šaltiniai
Referatas Konstitucija ir įstatymai kaip administracinės teisės šaltiniai

Administracinės teisės turinys skiriamas į formalųjį ir neformalųjį. Neformalusis turinys išreiškiamas per bendruosius teisės principus [...]

LR konstitucinio teismo aktai, jų konstitucinė prigimtis ir teisinė galia
Kursinis darbas LR konstitucinio teismo aktai, jų konstitucinė prigimtis ir teisinė galia

Kaip teigia Egidijus Jarašiūnas, teisinga, atvira ir darni pilietinė visuomenė neįsivaizduojama be teisės viršenybės. Tokią [...]

Konstitucinės teisės konspektas baigiamajam egzaminui
Konspektas Konstitucinės teisės konspektas baigiamajam egzaminui

I tema: Konstitucinės teisės ir ją sudarančių normų (principų) samprata. Konstituciniai teisiniai santykiai. Konstitucinės teisės [...]

LR Konstitucinio Teismo konstitucinis statusas
Diplominis darbas LR Konstitucinio Teismo konstitucinis statusas

Iki Antrojo pasaulinio karo galiojusiose Lietuvos Respublikos Konstitucijose buvo numatyta, jog įstatymas, priešingas Konstitucijai, valstybėje [...]

Žmogaus teisės ir laisvės LR Konstitucijoje
Kursinis darbas Žmogaus teisės ir laisvės LR Konstitucijoje

Žmogaus teisės - šiuolaikinės civilizacijos esminės vertybė.[1] Žmogaus teisės – tai laisvė veikti savo valia [...]

LR Konstitucinio Teismo rinkimų teisės srityje suformuota oficiali konstitucinė doktrina ir jos plėtojimo galimybės
Kursinis darbas LR Konstitucinio Teismo rinkimų teisės srityje suformuota oficiali konstitucinė doktrina ir jos plėtojimo galimybės

Darbo aktualumas. Rinkimų teisė – vienas svarbiausių konstitucinių institutų. Rinkimų būtinybė yra tiesiogiai pagrįsta jau [...]

Konstitucinės teisės egzamino konspektas
Konspektas Konstitucinės teisės egzamino konspektas

Puikiai struktūruotas ir tvarkingas konspektas. Vertinga mokymosi priemonė.

Žmogaus teisės ir jų įtvirtinimas lietuvos respublikos konstitucinėje teisėje
Kursinis darbas Žmogaus teisės ir jų įtvirtinimas lietuvos respublikos konstitucinėje teisėje

Žmogaus teisės – tai šiuolaikinės valstybės konstitucionalizmo pagrindas. Konstitucijos viena iš pagrindinių funkcijų yra [...]

Referandumo vykdymo principai ir rūšys Lietuvos konstitucinėje teisėje
Kursinis darbas Referandumo vykdymo principai ir rūšys Lietuvos konstitucinėje teisėje

Kursinis darbas – tai savaraniškas mokslinis tiriamasis komunikacijos ir informcijos mokslų darbas, skirtas nagrinėti aktualias [...]

LR ir Jungtinės Karalystės konstitucinės teisės ypatybės
Referatas LR ir Jungtinės Karalystės konstitucinės teisės ypatybės

Šiuolaikinė valstybė neįsivaizduojama be teisinio akto – Konstitucijos. Šį aktą, turbūt daugelis piliečių žino bei [...]

Konstitucinės teisės konspektas
Konspektas Konstitucinės teisės konspektas

Konstitucinės teisės konspektas. 1. Konstitucinės teisės sąvoka, teisinio reguliavimo [...]