Lietuvos valstybės konstitucijų ypatumai

23 psl. / 5098 žod.

Ištrauka

Kiekvienam piliečiui teisė suprantama visų pirma kaip atitinkama tvarka visuomenėje, kurią, visuomenė pati nustato, palaiko ir apsaugo jos funkcionavimą.Konstitucinė teisė-tai valstybės aukščiausios galios teisės akte įtvirtintų teisės normų visuma,kurių atsiradimą lėmė istorinė ir politinė šalies raida.Lietuvos Konstitucijos raida prasidėjo nuo pirmojo (1529m.) Lietuvos Statuto.Ir beveik penkis šimtmečius buvo ieškoma,kuriama,derinama su sava valstybės ir teisės kūrimo patirtimi,remiantis ne tik savo istorine patirtimi ir teisės tradicijomis,bet ir lyginant su kitų šalių ir bendromis tarptautinėmis teisės tradicijomis.Kiekvienas valstybės ir visuomenės konstitucinės raidos žingsnis-prasmingas,įteisinant žmogaus laisves ir pareigas,ugdo tautos teisinę sąmonę ir plėtoja šalies teisės tradicijas.Konstitucijos esmė geriausiai išreikšta : valdžios ribojimu, bei žmogaus teisių ir laisvių apsauga.
Pirmasis lietuviškasis įstatymų rinkinys-Lietuvos Statutas(1529m.).Tai- teisiškai įtvirtintų papročių rinkinys,sulaukęs trijų redakcijų ir galiojęs iki pat 1791metų.Šis rašytinis dokumentas buvo laikomas valstybės konstitucija,nes teisiškai įtvirtino visuomeninės ir valstybinės santvarkos pagrindus,kai kurių valstybės valdymo ir teismo organų sudarymo principus ir jų sudėtį.
Amerikos nepriklausomybės akto paskelbimas ir konstitucijos priėmimas,davė pradžią šiuolaikinių konstitucijų raidai pasaulyje ir Europoje. Tai palietė ir Lietuvą,nors tuo metu ji buvo jungtinė Lenkijos-Lietuvos valstybė.1791m.Priimta bendra dviejų šalių rašytinė konstiucija,nors taip ir liko neįgyvendinta dėl istorinių-politinių permainų.
Ir tik nuo 1918 m.,paskelbus nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymą,atsirado poreikis kurti teisinį valstybės pagrindą.Pirmieji bandymai 1918m-1919 metų įvardinti kaip Lietuvos valstybės pamatiniai dėsniai,kuriais remiantis,buvo tobulinamos sekančios-laikinoji 1920m.konstitucija,ir nuolatinės-1922m.,1928m. ir 1938metų. Lietuvos valstybės konstitucijas priėmė skirtingi subjektai,jos skyrėsi turinio ir apimties netapatumais,bet vienintelis pagrindinis bruožas įsitvirtino visose ir tapo Lietuvos valstybės tradiciniu dalyku-tai demokratiniai valstybės ir visuomenės organizavimo ir veiklos principai,bei valdžios sistema(išskyrus 1928m.konstituciją),kuriuos ir bandysiu apžvelgti šiame darbe,lyginant su fiktyviaja TSRS 1940-1978m.konstitucija,kuri ir skyrėsi tuom,kad buvo nedemokratiškai priimta,o “primesta” ir joje įtvirtinta svetimos valstybės vienpartinė sistema.Jos galiojimas nutrauktas,1990m.kovo 11d.,paskelbus,kad Lietuva-nepriklausoma valstybė.Atnaujintas paskutinės,1938m,nepriklausomos respublikos konstitucijos galiojimas.
Naujos konstitucijos kūrimo darbas prasidėjo 1990 metais.Buvo priimtas 1990m.Laikinasis Pagrindinis Įstatymas.Ilgų svarstymų, diskusijų ir kompromisų keliu sukurta dabartinė mūsų konstitucija,po to kai,1991 metais priimtas nutarimas”Dėl Letuvos konstucingumo raidos”,kuriame pirmą kartą išreikštas požiūris,kokia turi būti konstitucija.Ir tik 1992 m.lapkričio 6d.įvyko iškilmingas Konstitucijos pasirašymas,kuri tik su keletu papildymu galioja iki dabar ir yra pagrindinis mūsų valstybės įstatymas.
Kodėl ši tema aktuali? Manau,kad tik atsižvelgiant į istorines-politines konstitucijų priėmimo aplinkybes ir jų turinius,lyginant su svetimos valstybės primesta konstitucija,galima išsamiau ir geriau suprasti,kodėl būtent viena ar kita nuostata įtvirtinta galutiniame konstitucijos variante,ir kodėl keičiantis visuomenės poreikiams,keitėsi ir konstituciniai principai bei normos,kurios reguliavo ir reguliuoja dabartinį visuomenės gyvenimą.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • I. Konstitucijos kaip teisės akto samprata5
 • II.Lietuvos valstybingumo atkūrimas7
 • 1.1918-1920m.Laikinieji įstatymai8
 • 2.1922 08 07 Lietuvos valstybės konstitucija.Rengimas.Priėmimo istorinės-politinės aplinkybės10
 • 3.1928 05 15 Lietuvos valstybės konstitucija. Jos priėmimo aplinkybės.11
 • 4.1938 05 12 Lietuvos valstybės konstitucija.Jos struktūra ir ypatumai12
 • III.LTSR 1978m.Konstitucija14
 • 1.Istorinė LTSR 1978m.Konstitucijos esmė14
 • 2.LTSR 1978m. Konstitucijos pataisos.15
 • IV.1990m.Laikinasis Pagrindinis Įstatymas16
 • 1.Priėmimas,įsigaliojimas ir turinio ypatumai16
 • 2.LR Aukščiausios Tarybos 1991 11 05 d. nutarimas “Dėl Lietuvos Respublikos konstucingumo raidos.”17
 • 3.Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos konstitucijos derinimo grupės 1992 07 30 protokolas.18
 • 4.Laikinojo Pagrindinio įstatymo 1992 07 07d.pataisos.18
 • V.1992m. Konstitucija20
 • 1.Konstitucijos priėmimas, įsigaliojimo tvarkos ir turinio(normų)ypatumai20
 • Išvados22
 • Literatūros sąrašas23

Reziumė

Autorius
show-off
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 4, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Konstitucijos esmė ir vieta valstybės gyvenime

Teisė Prezentacija evitkus
Konstitucijos esmė, rūšys, paskirtis ir vieta valstybės gyvenime Pagrindiniai Konstitucijos reguliavimo objektai: valdžių padalijimas, piliečių teisės ir pareigos Konstitucijos priėmimo ir keitimo ypatybės