Prezidento ir Vyriausybės santykiai ir jų įgyvendinimas valstybės valdyme

19 psl. / 4265 žod.

Ištrauka

Šis darbas skirtas išnagrinėti Vyriausybės ir Prezidento santykių įgyvendinimui valstybės valdyme.
Tam kad efektyviai išnagrinėti temą, pirmoje darbo dalyje pateikiama valdymo sąvoka, o antroji dalis skirta valstybės valdymo sąvokai, struktūrai, ypatumams ir principams apibrėžti.
Trečioji dalis svarbi tuo, kad joje bus išanalizuotas Prezidento institutas valstybės valdyme, o ketvirtajame atskleista Vyriausybė kaip vykdomosios valdžios institucija.
Manau, kad svarbu atskleisti valdžių padalijimo principą, nes jo pagalba galima atskleisti Vyriausybės ir Prezidento santykius.
Ši tema yra aktuali, nes valstybės valdymas bus aktualus tol, kol bus valstybė, o Prezidento bei Vyriausybės institucijos yra vienos iš vykdomosios valdžios subjektų. Darbo naujumas atsispindi tame, kad nėra periodinių straipsnių ar išleistų monografijų, kuriose būtų nagrinėjami Vyriausybės ir Prezidento tarpusavio santykiai ir jų įgyvendinimas valstybės valdyme.
Kursiniame darbe bus remiamasi ne tik administracinės teisės, bet ir konstitucinės teisės teoretikų darbais, nes abi šios disciplinos nagrinėja Prezidento ir Vyriausybės institucijas. Bus cituojami tokie autoriai kaip Čiočys P., Kūris E., Jarašiūnas E., Mesonis G., Bakaveckas A., Kaziukonis M., Vansevičius S., Atamančiuk G.V., Korneev A.P., Starilov J.N. ir kiti ne tik Lietuvos, bet ir Rusijos autoriai. Darbas paremtas ir tokiais teisės aktais kaip Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR Prezidento įstatymas ir kitais.
Darbo tikslas – atskleisti Prezidento ir Vyriausybės santykius ir jų įgyvendinimą valstybės valdyme. Ryšium su iškeltu tikslu būtų logiška įvardinti darbui keliamus uždavinius:
- išnagrinėti valstybės valdymo sąvoka, paminėti pagrindinius bruožus bei principus;
- atskleisti valstybės valdymo reikšmingumą;
- nurodyti Prezidento ir Vyriausybės kaip vykdomosios valdžios subjektų kompetenciją;
- išanalizuoti Prezidento ir Vyriausybės vaidmenį valstybės valdyme.
- pateikti valstybės valdžios padalijimo principo esmę;


Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Valdymo sąvoka4
 • 2. Valstybės valdymas7
 • 2.1. Valstybės valdymo sąvoka7
 • 2.2. Valstybės valdymo struktūra8
 • 2.3. Valstybės valdymo principai10
 • 3. Prezidento institutas valstybės valdyme12
 • 4. Vyriausybė kaip vykdomosios valdžios institucija14
 • 5. Valdžių padalijimo principas, atskleidžiantis Vyriausybės ir Prezidento santykius15
 • Išvados18
 • Literatūra19

Reziumė

Autorius
show-off
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 4, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai

JAV karai Irake ir Vietname: panašumai ir skirtumai

Politologija Referatas gendrija
Valstybių santykių erdvė yra nuolat kintanti subjektų ir objektų sąveikos vieta, kurioje priimami svarbiausi geopolitiniai sprendimai, kuriamos strategijos ir vyksta įvairūs politiniai procesai....

Valdžios ir piliečių santykiai

Politologija Prezentacija evitkus
Nuo ko priklauso valdžios ir piliečių santykiai? Kodėl kyla valdžios ir piliečių konfliktai? (Kokios valdžios savybės sudaro prielaidas valdžios ir piliečių konfliktams?)

Valstybės valdymo forma

Politologija Referatas show-off
Valstybės forma yra valstybės teorijos sąvoka.Valstybės formą apibūdina: Aukščiausių vaslstybės valdžios institucijų susidarymo ir organizavimo tvarka; Teritorinis valstybės sutvarkymo būdus ir centrinės ir...

ES prekybos santykiai su Kinija ir Japonija

Politologija Prezentacija 2019 m. vtamluk
šiose prazentacinėse skaidrėse pateikta išsami infromaciją apie Kinijos ir Japonijos prekybos raidą, jų santykius us ES. gautas maksimalus įvertinimas - 10.