Religinių bendruomenių ir bendrijų teisinė padėtis Lietuvoje

23 psl. / 6491 žod.

Ištrauka

Šiais laikais valstybėms ir visuomenei pergyvenant globalizaciją, terorizmą bei viena kitą keičiančias politines ir ekonomines krizes, žmonės vis dažniau ieško pastovumo, ilgaamžiškų idėjų. Vienas tokių paieškos šaltinių – iš naujo “atrandamas” tikėjimas, kadangi jis suartina skirtingų tautybių, rasių ar socialinės padėties žmones. Religinė bendruomenė ar bendrija – tai išorinis tikėjimo pamatas, teisinė išraiškos forma. Taigi ir šio kursinio darbo tikslas, į kurį nukreipia ir darbo pavadinimas, yra išanalizuoti, kaip tiesiškai reglamentuojama religinių bendruomenių ir bendrijų padėtis Lietuvoje.
Šio darbo uždaviniais laikytina:
susipažinti su tradicinėmis religinėmis bendruomenėmis bei bendrijomis ir palyginti jas su kitomis religinėmis bendruomenėmis bei bendrijomis;
atskleisti religinių bendruomenių ir bendrijų teisinio registravimo proceso ypatumus;
atskleisti, kaip keitėsi įstatyminis religinių bendruomenių ir bendrijų vertinimas;
atskleisti valstybės poziciją dėl konkrečių religinių bendruomenių ir bendrijų ir su tuo susijusius valstybės teisinius veiksmus bei atitinkamus padarinius;
atskleisti visuomenės vaidmenį teisinės religinių bendruomenių ir bendrijų padėties srityje.
Rašydama šį darbą remsiuosi sisteminiu, loginiu, istoriniu, lyginamuoju bei teleologiniu metodais: analizuosiu, kokie teisės aktai, reglamentuojantys religinių bendruomenių ir bendrijų padėtį, buvo ir yra priimti įstatymų leidėjo; kaip istoriškai keitėsi religinių bendruomenių ir bendrijų padėtis; palyginsiu Lietuvos valstybės pripažintas religines bendruomenes ir bendrijas su neturinčiomis tokio statuso, taip pat su religinėmis bendruomenėmis kitose valstybėse; svarstysiu, kokie gali būti religinių bendruomenių ir bendrijų teisinės padėties pokyčiai ateityje.
Bandydama atsakyti į visus šiuos klausimus analizuosiu daugiausiai norminę medžiagą, t.y. įstatymus, jų projektus ir pakeitimus bei kitus susijusius teisės aktus, taip pat svarbią reikšmę turės praktinė medžiaga (Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo nutarimai) bei mokslinė literatūra, įvairūs straipsniai, interviu bei konferencijų medžiaga.


Turinys

  • ĮŽANGA3
  • 1. RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ SAMPRATA IR KLASIFIKAVIMAS4
  • 2. RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ REGISTRAVIMAS5
  • 3. RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ TEISĖS8
  • 4. RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ PAREIGOS13
  • 5. VALSTYBĖS IR RELIGINIŲ ORGANIZACIJŲ SANTYKIAI15
  • 6. RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ TEISINIO REGLAMENTAVIMO PROCESAS19
  • IŠVADOS22

Reziumė

Autorius
show-off
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€3.45
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 4, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Programinės įrangos autorių teisės ir jų apsauga

Teisė Referatas 2002 m. smilinggirl88
Kompiuterių programos –tai autorių teisių įstatymo saugoma kūrinių rūšis, išreikšta skaitmenine forma. Kompiuterių programos pradėjo gyvuoti sukūrus kompiuterį. Plintant programų įrangai atsirado poreikis...

Privačios teisėsaugos įstaigos Lietuvoje

Teisė Referatas debesiux
Teisėtvarka – tai visuomeninių santykių padėtis, kuriai esant užtikrinama teisė bei įstatymų vykdymas. Teisėtvarka – visuomeninės santvarkos dalis. Nors siauresne prasme teisėtvarką reikėtų...