Valdžių padalijimo principas

22 psl. / 3636 žod.

Ištrauka

Vienas pagrindinių pilietinės visuomenės tikslų yra apsaugoti ir garantuoti žmogaus teises. Tauta, budama suvereniteto šaltinis, savo piliečių valia kuria konstitucijas, kuriose įtvirtinamos žmogaus teisės, nustatomi valstybės institucijų veiklos principai ir įgaliojimai bei kitos svarbios visuomenės gyvenimo nuostatos.
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje tautos referendumu 1992 metais nustatytavalstybės valdžios institucijų sistema grindžiama valdžių padalijimo principu. Toks valdžių padalijimo principas yra būdingas demokratinėms valstybėms ir įtvirtinamas jose siekiant ifvengti valdžios savivalės ir absoliutizmo. Jį įgyvendinant įstatymų leidžiamojič vykdomoji ir teisinė valdžios atskiriamos, jos yra pakankamai savarankiškos, tarp jų egzistoja tam tikra pusiausvyra. Kiekviena valdžia įgyvendinama per jos institucijas.
Valdžios įgyvendinimo institucijų veikla tvarkant bendruosius reikalus nuolatos traukia visuomenės dėmesį. Tai yra dinamiškas, susilaukiantis visokiausių vertinimų procesas. Tai procesas, kuriame neišvengiama susidurimų, įvairiopų kolizijų.
Dar Senovės Romoje valdžios sandaros problematiką plačiai nagrinėjo Ciceronas. Nuo jo laikų valstybė – žmonių reikalas, nes valdžia kyla iš kolektyvinės tautos galios. Jis skelbė, kad pareigūnas, atlikdamas savo pareigą, remiasi įstatymu ir pats yra įstatymo statytinis, o bendrieji įstatymai yra pavaldūs Dievo įstatymui, kuris aukfčiau už žmonių pasirinkimą ar institucijas.
Taigi, valdžių padalijimo principas – prielaida garantuoti žmogaus teisių saugą. Tai tikslas ir metodas, kuris pašalina valdžios monopolizavimo galimybę, suteikdamas garantijas pilietinei visuomenei aktyviai dalyvauti teisinės valstybės plėtroje.


Turinys

 • ĮŽANGA
 • I. VALSTYBĖS VALDŽIOS SĄVOKA
 • II. VALSTYBĖS VALDŽIOS INSTITUCIJOS IR JŲ FUNKCIJOS
 • III. VALDŽIŲ PADALIJIMO PRINCIPAS IR REIKŠMĖ
 • IV. VALDŽIŲ PADALIJIMO PRINCIPO INTERPRETAVIMAI
 • IV. 1. Valdžių padalijimo doktrina
 • IV. 2. Konstitucinė jurisprudencija – valdžių padalijimo principo interpretavimo šaltinis
 • IV. 3. Valdžių padalijimo elementai.
 • IV. 4. Valdžių padalijimas kaip žmogaus teisių apsauga
 • V. VALDZIOS PADALIJIMO PRINCIPAS LIETUVOJE IR JOS TVIRTINIMAS
 • IŠVADOS

Reziumė

Autorius
show-off
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 4, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai

Valdžios ir piliečių santykiai

Politologija Prezentacija evitkus
Nuo ko priklauso valdžios ir piliečių santykiai? Kodėl kyla valdžios ir piliečių konfliktai? (Kokios valdžios savybės sudaro prielaidas valdžios ir piliečių konfliktams?)

Valdžių padalijimo doktrina

Politologija Prezentacija vilelune
Senovės Graikijoje piktnaudžiauta valdžios įgaliojimais. Imtasi siekiant veiksmingo valdymo kovoti su nuosavybe. Platonas vienas pirmųjų, suprasdamas neigiamus neribotos valdžios padarinius, veikale „Valstybė”...