Socialiniai mokslai / Teisė

Seimo nario konstitucinis statusas

0 atsiliepimų
Autorius:
“Seimo nario, kaip Tautos atstovo, statusas yra ypatingas” – tokį teiginį dažnai galima sutikti tiek doktrinoje, tiek Konstitucinio teismo praktikoje. Seimo nario – Tautos atstovo konstitucinis teisinis statusas iš esmės skiriasi nuo kitų piliečių ir kitų valstybės pareigūnų konstitucinio teisinio statuso. Šiame darbe ir pabandyta atskleisti kuo Seimo nario konstitucinis statusas yra toks ypatingas.
Konstitucijos V skirsnyje "Seimas" yra nustatyta Seimo sudėtis ir išrinkimo tvarka, įgaliojimų laikas, Seimo narių teisės ir pareigos, veiklos garantijos, įgaliojimų pasibaigimas, minima Seimo darbo tvarka ir struktūra. Visos šios normos yra susijusios su Seimo nario statusu ir šiame darbe bus daugiau ar mažiau aptariamos. Kadangi tyrimo objektas yra labai platus, daugiausiai dėmesio yra skirta išnagrinėti šiuos Seimo nario konstitucinio statuso elementus – Seimo nario įgaliojimų įgijimą, Seimo nario pareigas, teises, veiklos garantijas, Seimo nario įgaliojimų pasibaigimą. Taip pat apsiribojama tik konstitucinio statuso aptarimu - įstatyminis ar kitų teisės aktų reguliavimas aptariamas tų teisės aktų konstitucingumo aspektu, bei tada, kai tai padeda aiškiau suprasti Seimo nario konstitucinį statusą.
Konstitucinėje doktrinoje Seimo nario teisinį statusą yra išsamiai išnagrinėjęs E. Šileikis monografijoje “Seimo nario teisinis statusas” (1996 m.), taip pat aktualios problemos yra nagrinėjamos ir vėlesniuose E. Šileikio darbuose . Konstitucinio teismo nutarimai, ypač 2004 m. liepos 1 dienos nutarimas bei 2005 m. vasario 10 dienos sprendimas dėl šio nutarimo išaiškinimo, pasižymi gana plačiomis, išsamiomis motyvuojamosiomis dalimis, todėl šiame darbe jais irgi bus dažnai remiamasi. E. Šileikio darbai bei gausi Konstitucinio Teismo praktika yra pagrindiniai kursinio darbo šaltiniai. Kaip papildomi šaltiniai naudojami visuomenės informavimo pranešimai bei šiuo metu svarstomi teisės aktų projektai.
Seimo nario statusas šiuo metu yra aktuali tema, vertinant neseną tiek Konstitucinio teismo praktiką, tiek Seimo darbą, tiek visuomenės informavimo priemonių (kartu ir visuomenės) reakciją. Konstitucinio teismo pozicija Seimo nario pareigų nesuderinamumo su kitomis pareigomis ar darbu, atlyginimo, seimo posėdžių lankymo, atostogų klausimais yra plačiai nagrinėjama žiniasklaidos, aktyviai svarstoma Seime. Šio darbo tikslas yra išnagrinėti Seimo nario statusą, atkreipiant dėmesį į minėtus aktualius klausimus, pateikiant Konstitucinio Teismo poziciją, taip pat pasiūlymus kaip tuos klausimus išspręsti. Siekiant šio tikslo, naudojami, visų pirma, sisteminis, loginis tyrimo metodai, taip pat teleologinis, kalbinis, lyginamasis, istorinis tyrimo metodai.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
9980 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮŽANGA …2
 • DĖSTOMOJI DALIS
 • 1. REIKALAVIMAI KANDIDATAMS Į SEIMO NARIUS4
 • 2. SEIMO NARIO ĮGALIOJIMŲ ĮGIJIMAS8
 • 3. LAISVAS MANDATAS9
 • 4. SEIMO NARIO PAREIGŲ, TEISIŲ IR VEIKLOS GARANTIJŲ NUSTATYMAS TINKAMAME TEISĖS AKTE12
 • 5. SEIMO NARIO TEISĖS15
 • 6. SEIMO NARIO PAREIGOS17
 • 7. SEIMO NARIO VEIKLOS GARANTIJOS29
 • 8. SEIMO NARIO ĮGALIOJIMŲ PASIBAIGIMAS .32
 • IŠVADOS ……34
 • LITERATŪRA …………………………………………………………………………35

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Seimo nario teisinis statusas
Kursinis darbas Seimo nario teisinis statusas

Temos aktualumas. Turbūt niekas negalėtų paneigti, jog kone kasdien regime, girdime naujienas apie Seimo narių [...]

Seimo nario statusas: teisės ir pareigos
Prezentacija Seimo nario statusas: teisės ir pareigos

Seimo nariu gali būti renkamas Lietuvos Respublikos pilietis, kuris nesusijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei [...]

LR Konstitucinio Teismo konstitucinis statusas
Diplominis darbas LR Konstitucinio Teismo konstitucinis statusas

Iki Antrojo pasaulinio karo galiojusiose Lietuvos Respublikos Konstitucijose buvo numatyta, jog įstatymas, priešingas Konstitucijai, valstybėje [...]

Belgijos, Liuksemburgo ir Vengrijos vykdomosios valdžios konstitucinis statusas
Kursinis darbas Belgijos, Liuksemburgo ir Vengrijos vykdomosios valdžios konstitucinis statusas

Vykdomi valdžia yra neatsiejama demokratinės valstybės valdžios aparato dalis, atspindinti demokratijai itin reikšmingą valdžių pasidalijimo [...]

Švedijos ir Pietų Korėjos vykdomosios valdžios konstitucinis statusas ir teritorinis valdymo aparatas
Referatas Švedijos ir Pietų Korėjos vykdomosios valdžios konstitucinis statusas ir teritorinis valdymo aparatas

Šiame darbe mes pasirinkome nagrinėti dvi valstybes: Švediją ir Pietų Korėją. Kaip vieną svarbiausių priežasčių [...]

Lietuvos Respublikos Seimo funkcijos ir įgaliojimai. Seimo statutas kaip ypatingas teisės aktas
Referatas Lietuvos Respublikos Seimo funkcijos ir įgaliojimai. Seimo statutas kaip ypatingas teisės aktas

Lietuvos respublikos Seimo internetinis puslapis sąvoką Seimas apibrėžia kaip visuomenės atstovų susirinkimą, suėjimą ar suvažiavimą[1].

Brazilijos vykdomosios valdžios konstitucinis statusas ir teritorinis valdymo aparatas
Referatas Brazilijos vykdomosios valdžios konstitucinis statusas ir teritorinis valdymo aparatas

Įvadas     Viena administracinių mokslų sudėtinių dalių yra valstybės centrinių ir teritorinių valdžių funkcionavimo analizė. Tokia [...]

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija
Referatas Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija

Mano referato tema: „L R Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija“.

Šeimos samprata konstitucijoje
Referatas Šeimos samprata konstitucijoje

Šeimos samprata konstitucinėje teisėje. klausimas yra – kas yra šeima? Ar šeima tai motina ir du [...]

Civilinė ir šeimos teisė pagal Lietuvos statutus
Referatas Civilinė ir šeimos teisė pagal Lietuvos statutus

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomeninės ir valstybinės santvarkos pagrindas buvo feodalinės žemės nuosavybė, todėl žemės nuosavybės [...]

Muitinės ir mokestinių ginčų nagrinėjimo dalyviai, jų statusas
Kursinis darbas Muitinės ir mokestinių ginčų nagrinėjimo dalyviai, jų statusas

Šiame kursiniame darbe konkrečiai aprašomi muitinės ir mokestiniai ginčai, paliečiant jų specifiką, apvelgiant skirtumus, nagrinėjimo [...]

Konstitucija ir įstatymai kaip administracinės teisės šaltiniai
Referatas Konstitucija ir įstatymai kaip administracinės teisės šaltiniai

Administracinės teisės turinys skiriamas į formalųjį ir neformalųjį. Neformalusis turinys išreiškiamas per bendruosius teisės principus [...]

Teismo teisinis statusas
Praktikos ataskaita Teismo teisinis statusas

Teismas, visų pirmiausia, yra teisingumą vykdanti institucija, kuri yra nepriklausoma nuo valstybės valdžios ar valdymo [...]

Lisabonos sutartis. Palyginimas su Europos Sąjungos konstitucija: naujovės, reikšmė
Referatas Lisabonos sutartis. Palyginimas su Europos Sąjungos konstitucija: naujovės, reikšmė

Europos vienijimosi procesas, davęs pradžią dabartinei ES, prasidėjo 1951 m., kai šešios valstybės – Vokietija [...]

Mokesčių ir muitų administratoriaus teisinis statusas
Referatas Mokesčių ir muitų administratoriaus teisinis statusas

Pagrindinis valstybės pajamų šaltinis ir jos egzistavimo priemonė yra mokesčiai. Mokesčiai turi būti administruojami veiksmingai [...]