Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Mastrichto kriterijai

0 atsiliepimų
Autorius:
Aktualumas. Europos sąjunga sudaro 27 valstybės, tai: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėjima, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija. Tapdamos ES narėmis, valstybės įsipareigoja įvesti eurą. Bet kolkas iš 27 narių tik 16 valstybių yra pavyke įsivesti šią valiutą. Kas trukdo kitoms Europos Sąjungos narėms įsivesti eurą? Pagrindinė priežastis ribojanti laisvai, kada tik panorėjus įsivesti eurą, yra Mastrichto kriterijai. Valstybės norinčios įsivesti eurą turi atitikti šiuos kriterijus. Lietuvai kaip ir kitoms valstybėms, kurios dar neisivedusioms euro, vis sunkiau darosi atitikti šiuos kriterijus. Lietuvoje vis atidedama euro įvedimo data, nes valstybėje esanti ne perdaug stabili padėtis neleidžia atitikti Mastrichto kriterijų. O šie kriterijai apima: kainų stabilumą, valstybės finansų padėties tvarumą. Taip taip norint atitikti šiems kriterijams šalyje neturi būtį didelio valstybės deficito, valstybė neturi turėti didelių skolų. O vienas iš svarbiausių aspektų yra tai, jog šalies nacionalinė valiuta turi būti stabili. Dabar šiais, ekonominės krizės laikais, šalims darosi vis sunkiau atitikti šiems kriterijams, nes daugumoje šalių įsivyravo nestabilumas.
Mastrichto kriterijų egzistavimo tikslas yra toks, jog tai padeda išlaikyti kainų stabilumą euro zonoje į ją įsijungums naujoms narėms.
Dabar yra manoma, jog pamažu situacija valstybėse susitvarkys ir vis daugiau ES šalių atitiks šiuos kriterijus ir greitai įsives eurą.
Problema. Kandidatėms į euro zoną tampa vis sunkiau įgyvendinti Mastrichto kriterijus, nes dabartiniais laikais jie atrodo labai aukšti ir sunkai įveikiami.
Tikslas. Apibūdinti ir išanalizuoti Mastrichto kriterijus.
Uždaviniai:
1. Supažindinti su Euru;
2. Apibūdinti Mastrichto kriterijus;
3. Paaiškinti Euro įvedimo tvarką Lietuvoje;
4. Nusakyti Mastrichto kriterijų naudą;
5. Apibendrinti ir padaryti išvadas.
Objektas. Mastrichto kriterijai.
Tyrimo metodai: Literatūros analizė ir palyginimas, antrinių duomenų analizė ir įvertinimas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2449 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • 1 ĮVADAS3
  • 1 EURAS IR EURO ZONA4
  • 2 MASTRICHTO KRITERIJAI5
  • 3 EURO ĮVEDIMO LIETUVOJE TVARKA7
  • 4 EURO TEIKIAMA NAUDA8
  • 4.1 Lietuvos tikslai8
  • 4.2 Euro įvedimo pasekmės9
  • 5 IŠVADOS10

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Personalo atrankos kriterijai ir jų taikymas organizacijose
Diplominis darbas Personalo atrankos kriterijai ir jų taikymas organizacijose

Temos aktualumas ir jos sprendimo būtinumas. Šiuolaikinėje organizacijoje, tiek privačioje, tiek valstybinėje, su nuolat didėjančiais [...]

Pasirinkimo kriterijų svarba, renkantis vaistinę
Kursinis darbas Pasirinkimo kriterijų svarba, renkantis vaistinę

Temos aktualumas. Vaistinė – specializuota parduotuvė, kurios pagrindinė funkcija yra suteikti farmacinę paslaugą bei išduoti [...]

Parfumerijos pasirinkimo kriterijų vertinimas
Kursinis darbas Parfumerijos pasirinkimo kriterijų vertinimas

Temos aktualumas: Kadaise kvepalai buvo prabangos dalykas, kuris buvo prieinamas tik išrinktiesiems. Tam kad išgauti [...]

Kūrybinių industrijų klasifikavimas: kriterijai ir rodikliai
Diplominis darbas Kūrybinių industrijų klasifikavimas: kriterijai ir rodikliai

  Kūrybinių industrijų bendrųjų gamybos apimčių augimas sąlygojo, kad pastaruoju metu kūrybos ekonomika virto viena iš [...]

Sporto klubo pasirinkimo kriterijai arba ketinimas pirkti
Kursinis darbas Sporto klubo pasirinkimo kriterijai arba ketinimas pirkti

Temos aktualumas. Pasak Karpavičiaus, Jucevičiaus (2009), sportas nuo pat antikos laikų buvo laikomas iš būtiniausių [...]

Darbo apmokėjimas
Prezentacija Darbo apmokėjimas

Išsamus ir konkretus darbas, jame nagrinėjami pagrindiniai darbo apmokėjimo bruožai. Informacija pateikta struktūrizuotai, aiškiai. 19 skaidrių.

Darbuotojų poreikio planavimas
Prezentacija Darbuotojų poreikio planavimas

Ištrauka: Darbuotojų poreikio planavimas - tai procesas, kurio valdymas užtikrina, kad įmonėje bus reikiamų žmonių, turinčių [...]

Draudimas kaip priemonė rizikai mažinti
Prezentacija Draudimas kaip priemonė rizikai mažinti

Prezentaciją sudaro 20 skaidrių. Draudimas yra tam tikra rizikos mažinimo priemonė, padedanti sumažinti/padengti žalą atsiradusią nenumatyto [...]

Pokyčių valdymas organizacijoje
Kursinis darbas Pokyčių valdymas organizacijoje

Teoriniu aspektu išsamiai išnagrinėta pokyčių valdymo problematika. Didelis dėmesys skirtas pasipriešinimui pokyčiams aptarti. Susietas pokyčių [...]

Firmos samprata
Prezentacija Firmos samprata

Skaidrėse nagrinėjami firmos, organizacijos, įmonės apibrėžimai. Jie lyginami ir analizuojami. 10 skaidrių.

Gaminių kainų nustatymas
Prezentacija Gaminių kainų nustatymas

Išsamus darbas, kurį sudaro 30 skaidrių. Didžiausias dėmesys skiriamas savikainos apskaičiavimui ir kainodaros principams.

Gamybos išlaidų samprata ir klasifikacija
Prezentacija Gamybos išlaidų samprata ir klasifikacija

Darbą sudaro 18 skaidrių.

Įmonės įvaizdis
Prezentacija Įmonės įvaizdis

Išvados Palankaus įvaizdžio sukūrimas turėtų būti pagrindinis įmonių tikslas ir paslaugų paklausos didinimo priemonė; Formuojant naujų ir [...]

Įmonės kapitalo kaina
Prezentacija Įmonės kapitalo kaina

Darbą sudaro 11 skaidrių.

Įmonės personalas
Prezentacija Įmonės personalas

Darbą sudaro 19 skaidrių.