Privataus gyvenimo apsauga LR Konstitucijoje

15 psl. / 4011 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Demokratija - tai gyvenimo būdas, kurį visų pirma formuoja valstybę sudarančių piliečių saugumas, laisvė nebijoti ir iš to sekanti pagarba sau, kitiems bei valstybės institucijoms, ir pilietinis aktyvumas. Kita vertus, kas valdo informaciją apie privatų žmonių gyvenimą, turi galimybę juos valdyti ar bent daryti įtaką jų elgesiui. Neatsitiktinai totalitariniai režimai iš esmės nepripažįsta teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą.
Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą vis dar nepakankamai suvokiama ir sunkiai identifikuojama šiandieninėje Lietuvos visuomenėje, todėl šios teisės pažeidimų yra daug. Teisė į asmens privataus gyvenimo gerbimą priskiriama vadinamosioms antrosios kartos teisėms, kurios susiformavo po Antrojo pasaulinio karo siekiant geresnės kultūrinės, socialinės ir ekonominės padėties. Įvairiuose nacionaliniuose ir ypač tarptautiniuose teisės aktuose ši teisė apibrėžiama gana abstrakčiai ir lakoniškai, paliekant jos turinį išplėtoti teismų praktikai.
Teisė į privatų gyvenimą tapo itin aktuali pastaraisiais dešimtmečiais, kai valstybė ir visuomenė tarsi iš naujo atrado atskirą individą, atsigręžė į jį.
Pagrindinė institucija, ginanti asmens teisę į privatų gyvenimą, be abejo, yra teismas, nors atskiruose įstatymuose asmens teisės į privatų gyvenimą gynimas pirmiausia realizuojamas per įvairių inspektorių, komisijų instituciją.
Privataus gyvenimo apsauga nacionaliniu lygiu reglamentuota Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Civiliniame kodekse, Baudžiamajame kodekse ir kituose įstatymuose.
Tyrimo objektas – asmens privatus gyvenimas, neliečiamumas ir apsauga LR Konstitucijoje.
Tyrimo tikslas – sisteminiu požiūriu paanalizuoti privatumo sampratą, asmenų komunikacijos laisvę ir apsaugos priemones ginančias visuomenę nuo savavališko informacijos rinkimo apie asmenį bei jo privatų gyvenimą
Darbo uždaviniai:
1. apibrėžti privatumo sampratą;
2. aptarti įstatymus, teisės aktus bei apsaugos mechanizmus ginančius privatų gyvenimą Lietuvoje;
3. apžvelgti komunikacijos privatumo reglamentavimą ir jos ribojimą;
4. išanalizuoti priemones užkertančias kelią savavališkam informacijos apie asmenį rinkimui.


Turinys

  • ĮŽANGA2
  • 1. PRIVATUMO SAMPRATA3
  • 2. PRIVATAUS GYVENIMO APSAUGA LIETUVOJE5
  • 2.1. Įstatymai ir teisės aktai aptariantys asmens privatų gyvenimą6
  • 2.2. Privatumo ribų nustatymo problematika8
  • 3. KOMUNIKACIJOS PRIVATUMAS9
  • 4. INFORMACIJOS APIE ASMENĮ RINKIMAS12
  • IŠVADOS14
  • LITERATŪRA15

Reziumė

Autorius
vernita
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 5, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Konstitucijos esmė ir vieta valstybės gyvenime

Teisė Prezentacija evitkus
Konstitucijos esmė, rūšys, paskirtis ir vieta valstybės gyvenime Pagrindiniai Konstitucijos reguliavimo objektai: valdžių padalijimas, piliečių teisės ir pareigos Konstitucijos priėmimo ir keitimo ypatybės

Vartotojų teisių apsaugos įstatymas

Teisė Prezentacija marinamarina
Vartotojų teisės šaltiniai: - Konstitucija - Civilinis kodeksas - Vartotojų teisių apsaugos įstatymas - Produktų saugos įstatymas - Reklamos įstatymas - Alkoholio kontrolės...