Socialiniai mokslai / Teisė

Privataus gyvenimo apsauga LR Konstitucijoje

0 atsiliepimų
Autorius:
Temos aktualumas. Demokratija - tai gyvenimo būdas, kurį visų pirma formuoja valstybę sudarančių piliečių saugumas, laisvė nebijoti ir iš to sekanti pagarba sau, kitiems bei valstybės institucijoms, ir pilietinis aktyvumas. Kita vertus, kas valdo informaciją apie privatų žmonių gyvenimą, turi galimybę juos valdyti ar bent daryti įtaką jų elgesiui. Neatsitiktinai totalitariniai režimai iš esmės nepripažįsta teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą.
Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą vis dar nepakankamai suvokiama ir sunkiai identifikuojama šiandieninėje Lietuvos visuomenėje, todėl šios teisės pažeidimų yra daug. Teisė į asmens privataus gyvenimo gerbimą priskiriama vadinamosioms antrosios kartos teisėms, kurios susiformavo po Antrojo pasaulinio karo siekiant geresnės kultūrinės, socialinės ir ekonominės padėties. Įvairiuose nacionaliniuose ir ypač tarptautiniuose teisės aktuose ši teisė apibrėžiama gana abstrakčiai ir lakoniškai, paliekant jos turinį išplėtoti teismų praktikai.
Teisė į privatų gyvenimą tapo itin aktuali pastaraisiais dešimtmečiais, kai valstybė ir visuomenė tarsi iš naujo atrado atskirą individą, atsigręžė į jį.
Pagrindinė institucija, ginanti asmens teisę į privatų gyvenimą, be abejo, yra teismas, nors atskiruose įstatymuose asmens teisės į privatų gyvenimą gynimas pirmiausia realizuojamas per įvairių inspektorių, komisijų instituciją.
Privataus gyvenimo apsauga nacionaliniu lygiu reglamentuota Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Civiliniame kodekse, Baudžiamajame kodekse ir kituose įstatymuose.
Tyrimo objektas – asmens privatus gyvenimas, neliečiamumas ir apsauga LR Konstitucijoje.
Tyrimo tikslas – sisteminiu požiūriu paanalizuoti privatumo sampratą, asmenų komunikacijos laisvę ir apsaugos priemones ginančias visuomenę nuo savavališko informacijos rinkimo apie asmenį bei jo privatų gyvenimą
Darbo uždaviniai:
1. apibrėžti privatumo sampratą;
2. aptarti įstatymus, teisės aktus bei apsaugos mechanizmus ginančius privatų gyvenimą Lietuvoje;
3. apžvelgti komunikacijos privatumo reglamentavimą ir jos ribojimą;
4. išanalizuoti priemones užkertančias kelią savavališkam informacijos apie asmenį rinkimui.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4011 žodžiai (-ų)
Lygis:
Mokykla
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮŽANGA2
  • 1. PRIVATUMO SAMPRATA3
  • 2. PRIVATAUS GYVENIMO APSAUGA LIETUVOJE5
  • 2.1. Įstatymai ir teisės aktai aptariantys asmens privatų gyvenimą6
  • 2.2. Privatumo ribų nustatymo problematika8
  • 3. KOMUNIKACIJOS PRIVATUMAS9
  • 4. INFORMACIJOS APIE ASMENĮ RINKIMAS12
  • IŠVADOS14
  • LITERATŪRA15

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Ar asmens privačios informacijos paskleidimas visais atvejais yra laikytinas žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo pažeidimu?
Referatas Ar asmens privačios informacijos paskleidimas visais atvejais yra laikytinas žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo pažeidimu?

Žmogaus privatus gyvenimas – tai kiekvieno individo teisė gyventi taip, kaip jam norisi, būti apsaugotam [...]

Teisės į privatų gyvenimo neliečiamumą bei teisės į informaciją derinimas
Referatas Teisės į privatų gyvenimo neliečiamumą bei teisės į informaciją derinimas

Žmogus yra laisvas, autonomiškas individas, tam tikra prasme nepriklausomas nuo visuomenės, valstybės, kitų žmonių. Kaip [...]

Konstitucijos esmė ir vieta valstybės gyvenime
Prezentacija Konstitucijos esmė ir vieta valstybės gyvenime

Konstitucijos esmė, rūšys, paskirtis ir vieta valstybės gyvenime Pagrindiniai Konstitucijos reguliavimo objektai: valdžių padalijimas, piliečių teisės [...]

Konstitucija ir įstatymai kaip administracinės teisės šaltiniai
Referatas Konstitucija ir įstatymai kaip administracinės teisės šaltiniai

Administracinės teisės turinys skiriamas į formalųjį ir neformalųjį. Neformalusis turinys išreiškiamas per bendruosius teisės principus [...]

JAV Konstitucija
Prezentacija JAV Konstitucija

[...]

Personalo vadybos skirtumai viešojo ir  privataus sektoriaus organizacijoje Lietuvoje
Diplominis darbas Personalo vadybos skirtumai viešojo ir privataus sektoriaus organizacijoje Lietuvoje

Šiuolaikinėje aplinkoje personalo vadyba yra laikoma vienu iš svarbiausių veiksnių, darančių įtaką organizacijos konkurencingumui ir [...]

Autorių teisės ir autorių teisių apsauga
Prezentacija Autorių teisės ir autorių teisių apsauga

•Kūrinys – originalus  kūrybinės veiklos rezultatas literatūros, mokslo ar meno srityje, kad ir koki būtų [...]

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė
Diplominis darbas Viešojo ir privataus sektorių partnerystė

Temos aktualumas. Baigiamojo darbo temos „Viešojo ir privataus sektorių partnerystė“ aktualumą sąlygoja tai, jog paskutiniu [...]

Lisabonos sutartis. Palyginimas su Europos Sąjungos konstitucija: naujovės, reikšmė
Referatas Lisabonos sutartis. Palyginimas su Europos Sąjungos konstitucija: naujovės, reikšmė

Europos vienijimosi procesas, davęs pradžią dabartinei ES, prasidėjo 1951 m., kai šešios valstybės – Vokietija [...]

Vaikų, gyvenančių globos namuose, savirealizacijos poreikio tenkinimo galimybės
Diplominis darbas Vaikų, gyvenančių globos namuose, savirealizacijos poreikio tenkinimo galimybės

Visuomenė yra sudaryta iš daugybės žmonių. Kiekvienas iš jų yra augęs skirtingomis sąlygomis, skirtingose šeimose.

Viešojo ir privataus sektorių partnerystės samprata, teigiamybės, neigiamybės
Kursinis darbas Viešojo ir privataus sektorių partnerystės samprata, teigiamybės, neigiamybės

Mano pasirinkto darbo tema – „Viešojo ir privataus sektorių partnerystės samprata, teigiamybės, neigiamybės“. Pasirinktos temos [...]

Žmonų, gyvenančių su alkoholio vartojimo problemų turinčiais vyrais, psichologinė savijauta
Kursinis darbas Žmonų, gyvenančių su alkoholio vartojimo problemų turinčiais vyrais, psichologinė savijauta

Temos aktualumas. Skaudi mūsų visuomenės problema yra alkoholio vartojimas. Pranešime apie žmogaus socialinę raidą Lietuvoje [...]

Valdžios sąranga pagal LR Konstituciją: įstatymų leidžiamoji valdžia- Seimas
Prezentacija Valdžios sąranga pagal LR Konstituciją: įstatymų leidžiamoji valdžia- Seimas

Seimo rinkimai Seimo nario įgaliojimai ir jų nutrūkimas Seimo darbo tvarka Seimo funkcijos Įstatymų priėmimo procedūra Seimo struktūra [...]