Imigracijos į Lietuvą 2008 - 2012m. dinaminė analizė

16 psl. / 3253 žod.

Ištrauka

Lietuva- valstybė pirmaujanti emigracijos mastais Europos Sąjungoje. Vien oficialiais Statistikos departamento duomenimis, 2012 metais iš Lietuvos išvyko 41 100 gyventojų, t.y. kiekvieną dieną vidutiniškai išvykdavo po 112 asmenų. Viešosios nuomonės apklausos rodo, kad norinčių išvykti vis dar nemažėja.
Priešpriešiniai srautai- imigracija ir grįžtamoji migracija- turi tik simbolinę, iš dalies kompensacinę reikšmę. Statistikos departamento duomenimis, 2012 m. į Lietuvą imigravo 19 843 asmenys. Vidutiniškai per dieną atvyko po 54 asmenų.
Imigracijos mastas net ir ekonominio kilimo metais, kai masiškai trūko darbo jėgos įvairiuose Lietuvos ekonomikos sektoriuose, išliko nedidelis, o krizės metu visai sumenko. Dėl tokios emigruojančių sudėties, šalyje mažėja gyventojų skaičius. Būtina pabrėžti ir tai, kad Lietuva nėra tolerantiška kitų tautų atstovams, todėl imigracija nėra tokia ryški palyginus su kitomis šalimis.
Naudojantis statistiniais duomenimis, darbe analizuojami baziniai analitiniai rodikliai, grandininiai analitiniai rodikliai, taip pat, vidutinis dinamikos eilutės lygis.

Tyrimo tikslas: Atlikti imigracijos į Lietuvą 2008-2012 metų dinaminę analizę.

Tyrimo uždaviniai:
1. Išanalizuoti imigracijos į Lietuvą masto pokyčius;
2. Aptarti užsieniečių pasiskirstymą šalyje;
3. Surinkti ir susisteminti tyrimui reikalingus duomenis;
4. Atlikti dinaminę analizę.

Tyrimo metodai:
1. Literatūros šaltinių analizė;
2. Duomenų rinkimas ir sisteminimas;
3. Statistiniai ir matematiniai metodai;
4. Grafinis duomenų vaizdavimas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ĮMIGRACIJA Į LIETUVĄ4
 • 1.1. Įmigracijos priežastys5
 • 1.2. Imigrantų išplitimas šalies teritorijoje7
 • 1.3. Imigrantai Lietuvoje7
 • 2. STATISTINIAI SKAIČIAVIMAI8
 • 2.1. Baziniai analitiniai rodikliai8
 • 2.2. Grandininiai analitiniai rodikliai9
 • 2.3. Vidutinis dinamikos eilutės lygis13
 • IŠVADOS16
 • NAUDOTA LITERATŪRA17

Reziumė

Autorius
aistea
Tipas
Referatas
Dalykas
Geografija
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 21, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Naudingosios iškasenos Lietuvoje

Geografija Prezentacija b.zubyte
Naudingosios iškasenos – tai gamtinės mineralinės medžiagos, esančios žemės gelmėse, kurias galima naudoti materialinėje gamyboje ar kitoms reikmėms. Lietuva turi įvairių naudingųjų iškasenų,...

Lietuva – pažinimo kompetencijos objektas

Geografija Referatas 2016 m. kristona
Temos aktualumas :Lietuvos Respublika ( Lietuva) – valstybė Europoje, Baltijos jūros pietrytinėje pakrantėje. Ribojasi su šiomis valstybėmis: Latvija, Baltarusija , Lenkija, Rusija (Kaliningrado...

Tautybių ir realigijų įvairovė Lietuvoje

Geografija Prezentacija ddominyka
žDidžiausia tautinė mažuma Lietuvoje.(~250 000) žDalis lenkų atvyko tarpukariu. žŠneka savo gimtąja kalba. žLietuvoje leidžiami laikraščiai, kuriamos televizijos laidos lenkų kalba. žYra nemažai...

Vandens išteklių pasiskirstymas Lietuvoje

Geografija Prezentacija rcoon
Vandens ištekliais vadinamas tam tikroje teritorijoje (Žemės rutulyje, valstybėje, upės baseine ir t. t.) esantis paviršinio ir požeminio vandens kiekis.Pagal slūgsojimo sąlygas...

Labai išsami skaidrių prezentacija apie Švediją

Geografija Prezentacija 2016 m. lejaleja
Išsamus, išplėtotas pristatymas apie Švediją. Skirtas ir bendram susipažinimui, ir išsamiam mokymui(si). Puikiai įvertintas ir išgirtas darbas tinkantis jaunesnei auditorijai. Naudojama video ir...