Šiuolaikinė Lietuvos miestų ir miestelių heraldika. Anykščių miesto ir jo apylinkių herbų istorija

12 psl. / 2898 žod.

Ištrauka

Jau nuo senų laikų žmonės tarpusavio bendravimui, bei esminių dalykų supratimui yra sukūrę daugybę ženklų, nuo hieroglifų iki skaičių bei raidžių. Šie sutartiniai ženklai turi didelę istorinę reikšmę visai žmonijai ir tolimesniam jos vystimuisi. Tam tikros ženklų sistemos taip pat turi ne ką mažesnę reikšmę visuomenės raidai, kadangi per amžius išsaugotoje simbolikoje yra akivaizdžiai parodomos ir apribrėžiamos praeities ir šių dienų aktualijos.
Heraldika – taip pat tam tikra ženklų sistema, kuri tiria herbus. Lietuvoje ji atsiradusi nuo XIII a. iš pradžių ši ženklų sistema turėjusi ne herbo pavidalą, o paprastą antspaudą, kuris nurodydavo titulą, rangą. Miestų heraldika – tai simbolių visuma, kuri reprezentuoja tam tikrą kraštą, išskirdama krašto istoriją bei šaknis.
Iškyla klausimai: kuo ši tyrimo šaka, kaip heraldika, svarbi Lietuvoje šiandien ir kuo ji buvo ypatinga praeityje? Atsakyti į šiuos klausimus nėra lengva, tačiau bene pats lengviausias atsakymas būtų gana paprastas: iš herbo galime matyti savo krašto istoriją ir jos tęstinumą. Į tai įeina ir valstybės raidos pokyčiai, nuostatos, vertybės, valdžios kitimas. Taigi heraldika mums padeda orientuotis į mūsų valstybės egzistavimo raidos etapus ir geriau pažinti savo pačių kraštą.
Temos aktualumas naujumas : Apsvarstyti senosios heraldikos palikimą šiuolaikinėje heraldikoje yra pravartu, kadangi praėjusių amžių heraldika pastatė pamatus šių dienų heraldikos vystimuisi. Anykščiai- 2012 metais buvo Lietuvos Kultūros sostinė, todėl būtų aktualu sužinoti kaip Anykščiai reprezentuoja savo kraštą ir kokia istorija slypi šio miesto bei jo apylinkių herbuose.
Tyrimo objektas : Šiuolaikinė heraldika ir Anykščių miesto bei šio miesto rajonų heraldika.
Tikslas: Apžvelgti šiuolaikinės heraldikos aktualijas, susipažinti su Anykščių ir šio miesto apylinkių herbų istorija.
Uždaviniai:
1. Atskleisti senosios ir šiuolaikinės heraldikos sąsajas.
2. Apsvarstyti kokią įtaką davė senųjų herbų kūrimas naujųjų herbų paplitimui
3. Apžvelgti svarbiausius principus, pagal kuriuos atnaujinami seni bei kuriami nauji herbai.
4. Susipažinti su Anykščių krašto senąja ir naująja heraldika.
Chronologinės ribos : Nuo heraldikos atsiradimo Lietuvoje XIII a. apimant LDK laikotarpį, iki šių dienų, peržiūrint laikotarpį nuo 1966 m. kai buvo susikūrusi Respublikinė heraldikos komisija, jos uždraudimo sovietmečiu, bei 1987 m. įsikūrusios naujos Lietuvos heraldikos komisijos, sovietams pasitraukus.

Turinys

  • Turinys2
  • Įvadas3
  • 1. Kuo senoji heraldika siejasi su šiuolaikine heraldika?4
  • 2. Šiuolaikinė heraldika ir jos aktualijos šiandien5
  • 3. Anykščių herbo atsiradimas ir jo istorija7
  • 4. Andrioniškio, Debeikių, Kavarsko, Troškūnų herbai 9-10
  • Išvados11
  • Literatūriniai šaltiniai12

Reziumė

Autorius
sundrop
Tipas
Referatas
Dalykas
Istorija
Kaina
€2.34
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Bal 27, 2014
Apimtis
12 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Lietuvių emigracijos istorija

Istorija Referatas donatak
Migracija (lot. migratio – kėlimasis, kraustymasis) – gyventojų kėlimasis iš vienos vietos į kitą. Dėl migracijos šalyje daugėja kitakalbių skaičius, mažėja savos tautos...

Apskaitos istorija Lietuvoje

Istorija Referatas studente111
Buhalterinė apskaita – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta informacijai, reikalingai priimant ekonominius sprendimus, gauti ir...