Humanitariniai mokslai / Literatūra

Vincas Kudirka ir jo asmenybė

0 atsiliepimų
Autorius:
Kiekviena tauta turi savo unikalią istoriją, kurią, nepriklausomai nuo laikmečio, nuolatos rašė: poetai, rašytojai, švietėjai, politikos veikėjai, karžygiai ir net paprasti žmonės padarę nepaprastus žygdarbius savo šaliai. Niekuo neišsiskiria ir Lietuva. Per šimtmečius ji užauginusi ne vieną dešimtį savo šaliai atsidavusių žmonių, rašytojų ir poetų, kurie saugojo ir vertino Lietuvos kultūrą bei tradicijas. Lietuva užaugino tokius žmones kaip : Martyną Mažvydą, Kristijoną Donelaitį, Mikalojų Daukšą, Motiejų Valančių, ir tai tik maža žmonių dalis, kurių dėka bei pastangomis šiandien galime kalbėti savo gimtąja kalba bei laisvai reikšti savo nuomonę jau nepriklausomoje Lietuvoje. Tačiau savo darbe norėčiau išskirti vieną žymiausių bei iškiliausių XIX a. antrosios pusės lietuvių tautinio judėjimo vadovų- Vincą Kudirką, kuris savo nepaprastu ryžtu ir pasišventimu Lietuvai vedė mūsų tautą link nepriklausomybės.
Iš tiesų retas, kuris susimąsto apie iškilių žmonių asmenybes, todėl mano tikslas šiame darbe yra nupiešti Vinco Kudirkos kaip asmenybės paveikslą. Šio poeto bei rašytojo asmenybė atskleidžia ir visų jo nuveiktų darbų svarbą, taip pat įprasmindama rašytojo vaidmenį švietėjiškame gyvenime, kuriame jo nuveikti darbai paliko neištrinamus pėdsakus tautos istorijoje.

Darbo tikslas : atskleisti Vinco Kudirkos asmenybę.
Darbo uždaviniai:
1. Apžvelgti ir išanalizuoti Vinco Kudirkos gyvenimą nuo paauglystės iki pat jo mirties.
2. Aptarti veiksnius lėmusius jo pasaulėžiūros, žmogiškųjų savybių bei vertybių formavimąsi.
3. Atskleisti Vinco Kudirkos kaip žmogaus, o ne istorinės asmenybės bruožus.
4. Panaudoti analizės, apibendrinamąjį, pasakojimo bei aprašomąjį metodus.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3210 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Turinys2
  • Įvadas3
  • I. Vincas Kudirka vaikystės ir paauglystės metais4
  • II. 1 Ypatingas motinos vaidmuo Vinco Kudirkos gyvenime6
  • II. 2 Skirtingi tėvo ir sūnaus požiūriai7
  • III. Vinco Kudirkos asmenybė. Šviesuolio charakteris ir tausojamos vertybės9
  • III. 1 Vincas Kudirka ir nepaprasta meilė Lietuvai11
  • Išvados13
  • Naudota literatūra ir šaltiniai14

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vincas Kudirka
Prezentacija Vincas Kudirka

Įgimti meniniai ir intelektualiniai gabumai atsiskleidė jau mokykloje, gimnazijoje taip pat labai lengvai sekėsi mokytis. [...]

Vincas Kudirka
Konspektas Vincas Kudirka

Vincas Kudirka savo kūryba puoselėjo lietuvių tautinę savimonę. Daugiausia šio rašytojo pastangomis pradėjo eiti žurnalas [...]

Svarbu išsaugoti gimtąją kalbą,nes ji padeda lietuvių tautai išlikti. (Mikalojus Daukša, Vincas Kudirka,Jonas Mačiulis-Maironis)
Rašinys Svarbu išsaugoti gimtąją kalbą,nes ji padeda lietuvių tautai išlikti. (Mikalojus Daukša, Vincas Kudirka,Jonas Mačiulis-Maironis)

Gimtoji kalba – tai mūsų, lietuvių, vertybė. Ja turime nuolat rūpintis ir puoselėti. Kalba ir [...]

Kokią įtaką tautinio atgimimo laikotarpiu turi iškilios asmenybės? (Kudirka, Marcinkevičius, Valančius)
Rašinys Kokią įtaką tautinio atgimimo laikotarpiu turi iškilios asmenybės? (Kudirka, Marcinkevičius, Valančius)

Lietuvių tautinis sąjūdis – tai XIX a. pr. – XX a. pr. vykęs lietuvių kultūrinis [...]

Kaip keičiasi intelingento vaidmuo visuomenėje? (Vincas Kudirka, Jonas Biliūnas)
Rašinys Kaip keičiasi intelingento vaidmuo visuomenėje? (Vincas Kudirka, Jonas Biliūnas)

Inteligentai visais laikais turėjo itin didelę reikšmę valstybės gyvenime. Jie apibūdinami kaip išsimokslinę, kultūringi ir [...]

Inteligento vaizdavimas lietuvių literatūroje“ (Vincas Kudirka, Jurgis Kunčinas)
Rašinys Inteligento vaizdavimas lietuvių literatūroje“ (Vincas Kudirka, Jurgis Kunčinas)

Šiais laikais inteligento sąvoka apibrėžiama kaip protinio darbo,  mokyto, apsišvietusio žmogaus ypatybė. Apskritai, kone visais [...]

V. Kudirkos asmenybės ir kūrybos svarba
Referatas V. Kudirkos asmenybės ir kūrybos svarba

Istorinis kultūrinis kontekstas. Po 1863 m. sukilimo Lietuvoje prasidėjo visuotinis gyventojų rusinimas: uždraus­ta spauda lotyniškais rašmenimis [...]

Vincas Krėvė - Skirgaila
Prezentacija Vincas Krėvė - Skirgaila

Veikėjų, erdvės, laiko prezentacija [...]

Vincas Krėvė - Mickevičius biografija
Rašinys Vincas Krėvė - Mickevičius biografija

Vincas Krėvė - Mickevičius - universalių užmojų, įvairių žanrų kūrėjas, derinęs realistinį konkretumą ir romantinį [...]

Vincas Mykolaitis - Putinas
Referatas Vincas Mykolaitis - Putinas

Referato tikslas: • Vinco Mykolaičio Putino biografija • Kūrybos bruožai Referato uždaviniai: • Išanalizuoti Vinco Mykolaičio Putino biografiją, jo kūrybos bruožus [...]

Vincas Krėvė ,,Galvažudys“ analizė
Rašinys Vincas Krėvė ,,Galvažudys“ analizė

Novelėje ,,Galvažudys“ Vincas Krėvė atskleidžia kaimo žmogaus ryšį su gamta, matome [...]

Vincas Kudirka - Lietuvos intelektualas
Referatas Vincas Kudirka - Lietuvos intelektualas

Kiekviena valstybė, kad ir kokia ji būtų maža, turi tautos išrinktuosius, kuriuos dėl jų idėjų [...]

Vincas Mykolaitis Putinas
Prezentacija Vincas Mykolaitis Putinas

•Rašytojas gimė 1893 metų sausio 6 d. ūkininkų šeimoje,Pilotiškių kaime. (Marijampolės apskr.) Tėvai buvo pasiturintys [...]

Vincas Mykolaitais Putinas: “Altorių šešėly” aprašymas, santrauka, analizė, interpretacija
Rašinys Vincas Mykolaitais Putinas: “Altorių šešėly” aprašymas, santrauka, analizė, interpretacija

Romano sukūrimo istorija. Pagarsėjęs kaip poetas, sukūręs keletą dramos kūrinių, Mykolaitis-Putinas daugeliui netikėtai parašė didelį [...]

Religijos įtaka asmeniui
Rašinys Religijos įtaka asmeniui

Skirtas religijotyrai. Kalbama apie religijos įtaką asmeniui. Remtasi mokslininkais, psichologais, taip pat įžymiais kūriniais.