Mirties samprata XVI-XVII a. literatūroje

14 psl. / 3761 žod.

Ištrauka

Šio darbo tema Mirties samprata XVI-XVII amžiaus kūryboje. Darbe apsiribojama tik minėto laikotarpio poemomis bei vienu romanu, nes mirties samprata gedulingoje poezijoje jau buvo aptarta ankstesniame darbe pavadinimu Mirties samprata XVI-XVII amžiaus gedulingoje poezijoje. Kadangi negedulingoje poezijoje (t.y. epitalamijuose, satyrose ir kitų žanrų eilėraščiuose) mirties apraiškų neaptikta, tai jie darbe ir neaptariami.
Darbo tikslas – atskleisti mirties sampratą XVI-XVII amžiaus kūryboje. Tikslui pasiekti išsikleti šie uždaviniai:
1) aptarti XVI amžiaus kūriniuose vyraujantį mirties ir jos įvaizdžių traktavimą;
2) atskleisti mirties traktavimą XVII amžiaus kūriniuose.
Naudoti metodai: analitinis bei aprašomasis.
Naudota literatūra. Darbe naudotasi vien aptariamų kūrinių tekstais, nes straipsnių ar monografijų, kur būtų aptariamas minėto laikotarpio kūrinių mirties traktavimas neaptikta.
Referatą sudaro: įvadas, dvi pagrindinės dalys, išvados bei literatūros sąrašas.
Pirmojoje dalyje aptariama XVI amžiaus mirties samprata J.Visliciečio, M.Husoviano poemose bei P.Oderborno romane.
Antrojoje dalyje nagrinėjamas XVII amžiaus mirties traktavimas J.Radvano, L.Bojerio bei M.K.Šemetos kūriniuose.
Pabaigoje pateikiamos darbą apibendrinančios išvados.

Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Mirties samprata XVI a. kūryboje4
 • 1.1. J. Visliciečio poema Prūsų karas (1516)4
 • 1.2. M. Husoviano poema Giesmė apie stumbrą (1524)5
 • 1.3. P. Oderborno romanas Didžiojo Maskvos kunigaikščio Ivano Vasiljevičiaus gyvenimas (1585)6
 • 2. Mirties samprata XVII a. kūryboje7
 • 2.1. J. Radvano poema Radviliada (1592)
 • 2.2. L. Bojeris poema Karolomachija (1606)7
 • 2.3. M.K. Šemeta Reliacija apie Žemaitijos patekimą ir išėjimą iš švedų globos (1657)8
 • Išvados9
 • Literatūra10

Reziumė

Autorius
danutxxx
Tipas
Referatas
Dalykas
Literatūra
Kaina
€2.60
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Bal 28, 2014
Apimtis
14 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Laimės samprata literatūroje

Literatūra Rašinys 2015 m. labasrytas111
Tai literatūrinis rašinys , parašytas besiruošiant valstybiniam lietuvių kalbos egzaminui. Sudaro: įžanga dvi dėstymo pastraipos ir apibendrinimas. Rašinyje remiuosi Mariaus Katiliškio romanu „Miškais...

Laisvės samprata literatūroje

Literatūra Rašinys 2020 m. mokine_____
Rašinys apie laisvės sampratą literatūroje, remiantis Sofoklio ,,Antigone", Džordžo Orvelo ,,Gyvulių ūkiu" ir Icchoko Mero ,,Lygiosios trunka akimirką". Su citatomis. Įvertintas dešimtuku KTU...