AB „Rozmari“ pomidorų padažų Švedijos rinkoje marketingo programa

23 psl. / 5863 žod.

Ištrauka

Plečiantis tarptautinei rinkai, Lietuvos verslo įmonėms atsiveria naujos galimybės plėtoti savo veiklą ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Tačiau iškyla ir problemos, susijusios su griežtais užsienio rinkų prekių bei paslaugų kokybei ir veiksmingam tarptautinio marketingo taikymui keliamais reikalavimais.
Einant į užsienio rinką svarbu susipažinti su klasikinio marketingo teoriniais pagrindais, pagrindinėmis sąvokomis ir principais.
Darbo tikslai ir uždaviniai – išsamiai išnagrinėti Švedijos tarptautinio marketingo aplinką, jo komplekso elementų taikymo galimybes ir svarbiausias problemas, išsiaiškinti įėjimo į Švedijos rinką formas ir metodus. Taip pat sudaryti makroaplinkos matricą, kuri yra neatskiriama dalis atliekant tarptautinio marketingo aplinkos tyrimus.
Teorinėje dalyje aprašysime Švedijos marketingo makroaplinką: kultūrą ir jos elementus, įtakojančius tarptautinį marketingą, pagrindines rinkos charakteristikas ir ekonominės aplinkos įtaką socialiniam vystymuisi, taip pat politinę-teisinę aplinką, kuri smarkiai įtakoja tarptautinės prekybos vystymąsi. Be to, sudarysime paieškos matricą, kuria remsimės skverbiantis į Švedijos rinką.
Praktinėje dalyje detaliai išanalizuosime marketingo kompleksą, kuriame atsiskleis mūsų prekės įėjimo į rinką galimybės, kainų strategijos pasirinkimas, prekės pateikimo forma, jos populiarinimo būdai.


Turinys

 • Įvadas3
 • 1. AB „Rozmari“ veiklos ir jos prekės pristatymas.4
 • 2. Švedijos marketingo makroaplinkos analizė.5
 • 2.1. Ekonominė aplinka5
 • 2.2. Socialinė - kultūrinė aplinka6
 • 2.3. Politinė - teisinė aplinka10
 • 2.4. Paieškos matrica12
 • 3. Marketingo komplekso programa13
 • 3.1. Prekė13
 • 3.2. Kaina19
 • 3.3. Paskirstymas20
 • 3.4. Rėmimas20
 • Išvados22
 • Naudota literatūra23

Reziumė

Autorius
lukask
Tipas
Referatas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€3.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 6, 2012
Publikuotas
2004 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Asmeninis marketingas darbo rinkoje

Rinkodara Diplominis darbas 2008 m. guoba
Darbo rinka šiais laikais sparčiai kinta, o senos sąvokos apie karjerą užleidžia vietą radikaliai naujoms mintims. Žmonės renkasi karjerą arba pasuka kitu karjeros...

UAB "Saulės kosmetika" marketingo programa

Rinkodara Referatas 2012 m. guuru
Prekybos marketingo semestro darbo užduotis: Parengti pasirinktos mažmeninės prekybos įmonės marketingo programą. Darbui pasirinkta mažmeninės prekybos kosmetika įmonė UAB Saulės kosmetika.