Socialiniai mokslai / Teisė

UAB valdymo organai ir jų sudarymo tvarka, steigimo sutartis ir įstatai

0 atsiliepimų
Autorius:
Temos aktualumas: Kiekviena Uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB), kaip juridinis asmuo, privalo turėti savo priežiūros ir valdymo organus, nes tik per juos įmonė gali gyvuoti, t. y. įgyti civilines teises, prisiimti pareigas ir jas įgyvendinti siekiant ekonominės naudos.
Darbo tikslas: Išanalizuoti privalomus ir galimus UAB valdymo organus ir jų sudarymo tvarką bei teorines žinias pritaikyti praktikoje.
Uždaviniai:
1. Apibūdinti pagrindines naudojamas sąvokas.
2. Išanalizuoti savarankiško darbo temos teorinius aspektus.
3. Išanalizuoti atitinkamų teisės normų taikymą praktikoje bei iškylančias problemas.
4. Išnagrinėti darnaus vystymosi principų įgyvendinimą atitinkamoje (darbo temos) srityje.
5. Sudaryti pagal pateiktas sąlygas uždarosios akcinės bendrovės steigimo sutartį ir įstatus.
Darbo objektas: UAB valdymo organai ir jų sudarymo tvarka, steigimo sutartis ir įstatai.
Darbo struktūra: Darbą sudaro teorinė ir praktinė dalys. Teorinė – įvadas, dėstymas, išvados, literatūros sąrašas ir priedas. Praktinė – UAB steigimo sutartis ir įstatai.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
10560 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS4
 • 2. PRIVALOMI ORGANAI UAB4
 • 2.1 Visuotinis akcininkų susirinkimas4
 • 2.2 Bendrovės vadovas12
 • 3. GALIMI ORGANAI UAB14
 • 3.1 Stebėtojų taryba14
 • 3.2 Valdyba15
 • 4. TEISMŲ PRAKTIKA IR PROBLEMOS17
 • 5. ĮMONIŲ SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ IR DARNUS VYSTYMASIS20
 • PRAKTINĖ DALIS: STEIGIMO SUTARTIS IR BENDROVĖS ĮSTATAI21
 • IŠVADOS27
 • NAUDOTA LITERATŪRA28
 • 1 priedas

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Darbo sutarčių sudarymo tvarka
Referatas Darbo sutarčių sudarymo tvarka

Darbas yra asmenims viena svarbiausių ekonominių ir socialinių garantijų. Kiekvienos šiuolaikinės valstybės tikslas darbo teisės [...]

Darbo sutarties sudarymo tvarka
Kursinis darbas Darbo sutarties sudarymo tvarka

Temos aktualumas. Darbo teisės sritis yra bene svarbiausia daugumai žmonių, kadangi dirbantis asmuo didžiąją savo [...]

Tarptautinių ir sutarties dėl ES steigimo sutarčių pažeidimo pasekmės: skirtumai ir panašumai
Diplominis darbas Tarptautinių ir sutarties dėl ES steigimo sutarčių pažeidimo pasekmės: skirtumai ir panašumai

Temos aktualumas. Teisės teorijoje teisinė atsakomybė dažniausiai suvokiama kaip teisės reguliuojama pareiga atsakyti už savo [...]

Civilinių sutarčių sudarymas
Referatas Civilinių sutarčių sudarymas

Su sutartimis susiduriame kiekvieną dieną ir versle, ir privačiame gyvenime. Visuomeninių santykių įvairovė lėmė tai [...]

VšĮ privačios įstaigos senelių globos namai ,,Senelių rojus“ steigimas Klaipėdos mieste
Verslo planas VšĮ privačios įstaigos senelių globos namai ,,Senelių rojus“ steigimas Klaipėdos mieste

Pastaraisiais metais nuolat kalbama apie tai, kad visuomenė sensta. Gyventojų senėjimas – vienas didžiausių Europos [...]

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka
Referatas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka

Tyrimo objektas: Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo sudėtis ir sudarymo tvarka. Rašto darbo tikslas: atskleisti Lietuvos Respublikos [...]

ES institucijų sudarymo tvarka, principai ir kompetencijos
Prezentacija ES institucijų sudarymo tvarka, principai ir kompetencijos

Prezentacijos pristatymas apie Europos sąjungą. Ši prezentacija Klaipėdos universitete buvo įvertinta 8. [...]

Darbo sutarties turinys ir jos sudarymas
Referatas Darbo sutarties turinys ir jos sudarymas

Šiuolaikinėje visuomenėje socialinės gyventojų gerovės ugdymas bei palaikymas yra ypatingai svarbus kiekvienos valstybės uždavinys. Dėl [...]

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija
Referatas Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija

Mano referato tema: „L R Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija“.

Biudžetinės įstaigos
Referatas Biudžetinės įstaigos "Profesinio rengimo centras" ir viešosios įstaigos "Regitra" viešojo sektoriaus organizacijų lyginamoji analizė

Šiuolaikinėje visuomenėje daugelis žmonių painioja biudžetines ir viešąsias įstaigas. Todėl norėdami išsiaiškinti, kuo skiriasi šios [...]

Vartotojo teisės į informaciją sudarant sutartis ryšio priemonėmis
Referatas Vartotojo teisės į informaciją sudarant sutartis ryšio priemonėmis

ĮVADAS  Vartotojo teisė į informaciją yra viena pagrindinių vartotojų teisių, ku­rios įgyvendinimas yra svarbus vartotojų apsaugos [...]

Valdžios nukrypimai (prievarta, nepaklusimas ir k.t.) biurokratinėse organizacijose
Referatas Valdžios nukrypimai (prievarta, nepaklusimas ir k.t.) biurokratinėse organizacijose

Pasirodo ne tik eiliniai žmonės gali klysti, padaryti įvairių klaidų, bet ir pati valdžia. Norint [...]

Organizacinio pilietiškumo poveikis komandiniam darbui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje
Diplominis darbas Organizacinio pilietiškumo poveikis komandiniam darbui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje

Temos aktualumas ir naujumas. Pilietiško elgesio svarba buvo pastebėta prieš kelerius dešimtmečius. Mokslininkų pastebėjimu, organizacinis [...]

Afrikos kontinento Zambijos valstybės teritorinis administracinis organizavimas ir valdymas
Referatas Afrikos kontinento Zambijos valstybės teritorinis administracinis organizavimas ir valdymas

Šiam darbui pasirinkau aprašyti Afrikos kontinento Zambijos Respublikos valstybę. Mano tikslas atlikti šios valstybės kuo [...]

Įstatymų leidžiamoji valdžia LR Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme ir LR Konstitucijoje
Prezentacija Įstatymų leidžiamoji valdžia LR Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme ir LR Konstitucijoje

Tiek LR Aukščiausiąją Tarybą, tiek Seimą sudaro 141 narys, kurie yra renkami Lietuvos piliečiai remiantis [...]