Užsienio investicijos ir jų įtaka Lietuvos ekonomikai

11 psl. / 2136 žod.

Ištrauka

Svarbią vietą tarptautinių ekonominių santykių sistemoje užima investiciniai santykiai. Šalies ekonominę plėtrą sąlygoja daug veiksnių. Kai kurie jų yra specifiniai šaliai, kai kurie bendri visoms šalims. Visų šalių ekonominę raidą įtakoja užsienio investicijos. Besivystančiose šalyse, kur žemas darbo našumas, atsilikusios gamybos technologijos ir technika, užsienio kapitalas, investuojamas į gamybos priemones, gali sudaryti galimybes pagreitinti šalies ekonominį augimą. Užsienio investicijų pritraukimas yra svarbus šalies ekonominio augimo rodiklis, priklausantis nuo gamybos augimo, finansinio stabilumo, politinių sprendimų ir kt. Tai nėra paprasta, nes kiekviena šalis skirtinga savo politiniais, finansiniais ir ekonominiais bei kitais ištekliais, kuriais remiantis plėtojamos investicijų pritraukimo strategijos. Nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo tiesioginės užsienio investicijos buvo vertinamos kaip vienas iš ūkio plėtros veiksnių, buvo ir yra laikomos svarbia produktyvumą, o kartu ir ekonominį augimą skatinančia sąlyga. Lietuva visokeriopai skatino ir skatina ateiti tarptautinį kapitalą. Užsienio investuotuojams suteikiamos net mokesčių lengvatos, ir ypatingos strateginio investuotojo teisės.

Darbo objektas: Užsienio investicijos ir jų įtaka Lietuvos ekonomikai
Darbo tikslas: Išanalizuoti užsienio investicijas, ir jų įtaka Lietuvos ekonomikai
Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti investicijų sampratą.
2. Išnagrinėti Tiesiogines užsienio investicijas ir jų įtaką.
Tyrimo metodai: mokslinės ir kitos literatūros analizė.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. INVESTICIJŲ SAMPRATA4
  • 2. UŽSIENIO INVESTICIJOS5
  • 3. VEIKSNIAI, ĮTAKOJANTYS TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ AUGIMĄ6
  • 3.1. Tiesioginių užsienio investicijų padėtis Lietuvoje7
  • 3.2. Užsienio investicijų įtaka Lietuvoje8
  • IŠVADOS10
  • LITERATŪRA11

Reziumė

Autorius
grigdanga
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 9, 2014
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai