Socialiniai mokslai / Psichologija

Knygų analizė: Yalom I. D. (2005) Terapijos dovana, Yalom I. D. (2006) Gydymas Šopenhaueriu, Kübler-Ross E. (2008) Apie mirtį ir mirimą

0 atsiliepimų
Autorius:
Psichologija – tai mokslas apie psichikos reiškinius, jų dėsnius ir mechanizmus. (A. Jacikevičius “Siela, Mokslas, Gyvensena” 1996, Vilnius).
Psichoterapija - tai psichinių, emocinių ir psichosomatinių sutrikimų bei ligų gydymas psichologinių metodų visuma, taikant verbalinę ir neverbalinę komunikaciją.
Vieni pirmųjų entuziastų ir specialistų ugdytojų - doc. Napoleonas Indrašius ir dr. Aleksandras Alekseičikas. Nuo 1976-1977 m. prasidėjo aktyvaus mokymosi ir savarankiškų studijų etapas. Tuomet susiformavo 12-15 specialistų grupė - vidurinioji psichoterapeutų karta.
Lietuvoje psichoterapeutų profesionalų rengimas yra gana aukšto lygio. Daugelis specialistų rengimo programų atitinka Europos psichoterapijos asociacijos reikalavimus. Dalį mokymo funkcijų atlieka psichoterapeutų draugijos, pavyzdžiui, Geštalto terapijos draugija; tuo tarpu psichoanalitinės psichoterapijos studijos vyksta aukštosiose medicinos mokslo įstaigose. KMU ir VU Mokslo tarybos patvirtino psichoterapijos nenuosekliųjų studijų (kvalifikacijos kėlimo arba keitimo) programas.(http://lt.wikipedia.org/wiki/Psichoterapija)
Darbo tikslas – Pristatyti tris knygas:
1. Yalom I. D. “Terapijos dovana”
2. Yalom I. D. “Gydymas Šopenhaueriu”
3. Kübler-Ross E. „Apie mirtį ir mirimą“.
Jas aprašyti, įvardyti kokią naudą jos duoda. Remiantis knygomis atskleisti psichologo darbo ypatumus. Taip pat išdėstyti savo nuomonę, mintis apie jas, kuo jos buvo naudingos, kuo įdomios, kas labiausiai patiko ar nepatiko ir ar knygose rašomą informaciją, autorių patirtį bus galima pritaikyti skaičiusiajam ateityje. 
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3313 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įvadas………………………………………………………………………………………….…3
  • Knygų analizė:
  • 1. Yalom I. D. (2005) Terapijos dovana. Vilnius: Alma litera……………………… ……4
  • 2. Yalom I. D. (2006) Gydymas Šopenhaueriu. Vilnius: Vaga………………………….…7
  • 3. Kübler-Ross E. (2008) Apie mirtį ir mirimą. Katalikų pasaulis……………… …………8
  • Apibendrinimas…………………………………………………………………………………11
  • Literatūros sąrašas………………………………………………………………………………12