Elektroninė valdžia LR Valstybinėje mokeščių inspekcijoje

13 psl. / 2275 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas:Šiuolaikinėse išsivyščiose šalyse informacinės ir telekomunikacinės technologijos yra neatsiejama sių laikų valdžios įmonių struktūra. Tai priemonė, kuri gerina veiklą, funkcijas ir kitas paslaugas.
Didėlę įtaką, didinant veiklos efektingumą užema Elektroninė valdžia, šios naujovės tandencija ir raida mokslinėje literatūroje nagrinėjami įvairiai. Iš daugybės el. Valdžios sąvoku ir aiškinimugalime iškirti tai, jog pagrindinis el. valdžios bruožas yra toks, kad, taikant šiuolaikines informacines ir komunikacines technologijas yra atveriamos naujos galimybės valdžios įstaigoms bendradarbiauti bei šių įstaigų paslaugoms teikti kitoms organizacijoms taip pat ir piliečiams. Kalbant šiek tiek siauriau El Valdžia- tai tiesiog institutas, leidžiantis patogią prieeiga prie informacijos teikiančias viešąsias paslaugas piliečiams pasitelkiant IT pagrindą.

Temos ištirtumas:Apie El. Valdžios pritaikymą VMI yra pakankamai nemažai informacijos, tačiau ne visi dar yra išsiaiškinė sių informacinių ir komunikacinių technalogijų naudą bei jų paskirtį. Todėl siekiant atskleisti užsikelta tikslą, kokios El. Valdžios funkcijos taikomos valstybinėje mokieščių inspekcijoje buvo pasitelkta informacijos rinkimas literatūros, straipsnių ir kitų naudingų šaltinių.
Darbo problema:LR valstybinė mokesčių inspekcija yra padariusi pastebima pažangą, pradėdama taikyti šiuolaikines informacines technologijas taip pat didinti savo internetinės svetainės informatyvumą, ir taip sudarė palankias prielaidas toliau pletoti El. valdžią. Todėl galima kelti probleminį klausimą „Kokia sąsaja tarp Elektronines valdžios ir valstybinės mokeščių inspekcijos“
Darbo tikslas:Elektroninės valdžios aspektai Valstybinėje mokieščių inspekcijoje

Darbo objektas:Valstybinė mokeščių inspekcija

Darbo uždaviniai: iškelti šie pagrindiniai darbo uždaviniai
1. Atskleisti Elektroninės valdžios sampratą;
2. Rasti VMI sąsaja su Elektroninė valdžia;
3. Išanalizuoti VMI internetinio puslapio struktūrą.


Darbo struktūra:
Šį darbą sudaro titulinis lapas, turinys, įvadas, trys skyriai su poskyriais, kuriuose atskleidžiama išsikelti darbo uždaviniai, taip pat darbe yra pateiktos išvados bei naudotos literatūros sąrašas. Iš viso darbas susideda iš 13 puslapių.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • I. ELEKTRONINĖS VALDŽIOS SAMPRATA4
  • II. VALSTYBINĖS MOKEŠČIŲ INSPEKCIJOS SĄSAJA SU ELEKTRONINĖ VALDŽIA6
  • III. VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS TINKLALAPIO STRUKTŪRA7
  • 3.1. VMI svetainės struktūriniai elementai8
  • 3.2. VMI teikiamos paslaugos10
  • 3.3. VMI Tinklapio idomesni aspektai11
  • IŠVADOS12
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS13

Reziumė

Autorius
elderx
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 27, 2014
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Ar egzistuoja „ketvirtoji valdžia“?

Viešasis administravimas Referatas egless26
Žiniasklaida dažnai vadinama ,,ketvirtąja valdžia“. Nepaisant pagrindinių jos funkcijų – skleisti tikslią informaciją, aiškinti aktualias visuomenei problemas bei pateikti nešališkus požiūrius, iš žiniasklaidos...

Elektroninė valdžia mokesčių inspekcijoje

Viešasis administravimas Referatas sandrjoos
Interneto naudojimas, tarp valdžios ir piliečių, kaip priemonė ryšiams ir komunikacijai plėtoti, jau yra ne šiuolaikiška privilegija, o valstybės pareiga. Informacijos bei komunikacijų...

Elektroninė valdžia SODROS institucijoje

Viešasis administravimas Referatas 2013 m. ausrytuuukas
Elektroninė valdžia yra vienas iš būdų modernizuoti valstybės valdymą, sėkmingai vykdyti valstybės reformą, prisitaikant prie žinių visuomenės ir valdžios ryšio kokybę. Šiuolaikinės informacinės...

Elektroninės valdžios paslaugos

Viešasis administravimas Kursinis darbas 2014 m. sypsenele
Informacinių ryšio technologijų atsiradimas ir plėtra atvėrė daug įvairių galimybių. Tikriausiai prieš keliolika metų nebūtume pagalvoję, kad internetu, galėsime deklaruoti savo pajamas ar...

Elektroninė valdžia Lietuvos darbo biržoje

Viešasis administravimas Referatas gin27
Šiuolaikinės žinių visuomenės sąlygomis kiekvienas bedarbis turi gebėti prisitaikyti prie besikeičiančių darbo rinkos sąlygų. Norint padėti bedarbiams prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių ir...