Žiniasklaidos vaidmuo politikoje

17 psl. / 2614 žod.

Ištrauka

Žurnalistika ir politika - du skirtingi mokslai, dvi skirtingos specialybės, du skirtingi darbai, kuriuos dirba iš pažiūros skirtingi žmonės. Žurnalistika - tai mokslo disciplina, nagrinėjanti viešosios informacijos esmę, visuomenės informavimo priemones, jų paskirtį, funkcionavimo principus, žurnalistinės veiklos teisines ir dorovines normas. Politika - tai visuomenės veikla, nukreipta į klasinių interesų gynimą, valdžios išsikovojimą, išsaugojimą ir sustiprinimą. Politika tai politinių partijų ir valstybinės valdžios veiklos kryptys ir metodai. Tai du skirtingi terminai, turintys savo apibrėžimus, nurodančius šių dviejų sričių veiklą ir specifiką. Tačiau šiame darbe bus stengiamasi ne pabrėžti šių sričių skirtumus, o priešingai – įrodyti , kad mūsų laikais politika ir žurnalistika yra neatsiejami vienas nuo kito dalykai, kurie sąveikauja kartu ir netgi yra vienas nuo kito priklausomi.
Tikslas: Išsiaiškinti koks yra žiniasklaidos vaidmuo politikoje.
Uždaviniai:
1. Pristatyti politikos ir žiniasklaidos santykį.
2. Išsiaiškinti koks yra žiniasklaidos poveikis visuomeninės nuomonei.
3. Aptarti kaip žiniasklaida saugo pilietines teises bei politines laisves.


Turinys

  • Įvadas3
  • 1. Žiniasklaidos samprata4
  • 1.1. Žiniasklaidos funkcijos6
  • 1.2. Žiniasklaidos rūšys8
  • 2. Žiniasklaida ir politika9
  • 2.1. Politinių naujienų perteikimas11
  • 2.2. Žiniasklaidos įtaka visuomenės nuomonei12
  • 3. Politinė socializacija13
  • Išvados14
  • Literatūra15

Reziumė

Autorius
frokana
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 29, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Viešosios politikos problemos analizė

Viešasis administravimas Referatas 2011 m. giedrese
Šio darbo tikslas – išanalizuoti viešosios politikos problemą – saugumą keliuose. Siekiant užsibrėžto tikslo, keliami šie uždaviniai: • aprašyti saugumo keliuose problemą; •...

Ekonominė politika Lietuvoje

Viešasis administravimas Kursinis darbas 2013 m. kiuskiuskius
Valstybė yra svarbiausia visuomenės politinės sistemos organizacija, kurios pagalba saugoma, valdoma ir kuriama visuomenė, tobulinama jos ekonominė ir socialinė struktūra. Pavadinimas „ekonominė politika“...

ES žemės ūkio politika

Viešasis administravimas Referatas 2013 m. aliona
Kursinis darbas pristato Europos Sąjungos žemės ūkio politikos formavimą, ypatumus, poveikį Lietuvai. Taip pat apžvelgiama ir Lietuvos žemės ūkio politika.

Nacionalizmo vaidmuo Europos valstybių politikoje

Viešasis administravimas Referatas gin27
Nacionalizmas – politinis principas, pagal kurį kiekviena valstybė turi būti tautinė, t. y. vienos tautinės kultūros dominavimas viešajame gyvenime. Į tautinės kultūros sampratą...

NVO vaidmuo socialinės politikos įgyvendinime

Viešasis administravimas Kursinis darbas 2014 m. multike
Kursinis buvo įvertintas 10 balų. Temoje yra nagrinėjamas NVO reglamentavimas teisės aktuose, aptariamos konkrečios NVO ir jų vaidmuo socialinėje politikoje.