Feministinis politikos aiškinimas ir jo apraiškos Lietuvos politiniame gyvenime

12 psl. / 3457 žod.

Ištrauka

Iš pirmo žvilgsnio feminizmas gali pasirodyti visai nesusijęs su valstybės valdymu ir politika, tačiau feministiniai judėjimai itin daug pasiekė būtent dalyvaudami politikoje bei veikdami per įvairias politines organizacijas. Taigi, šio darbo tikslas yra išsiaiškinti, kaip feminizmas ir įvairūs šios politinės ideologijos judėjimai aiškina politiką. Bus siekama aptarti feminizmo koncepciją, jo atsiradimą, raidą bei atskleisti pagrindinius šiai ideologijai būdingus bruožus. Taip pat, aprašyti feministinį politikos aiškinimą pateikiant liberaliųjų, radikaliųjų, socialistinio — maksizmo bei postmodernistinio feminzimo požiūrius į politiką.
Šiame darbe naudojami aprašomasis ir palyginamasis metodai padės atskleisti pagrindinius bruožus bei įsigilinti ir išskirti skirtumus bei panašumus, kaip skirtingi feminizmo judėjimai aiškina politikos procesą.
Darbą sudaro trys dalys — pirmojoje yra pristatoma feminizmo ideologijos sąvoka, kalbama apie jos atsiradimą bei šio judėjimo raidą. Antrojoje dalyje pereinama prie feministinio politikos požiūrio aptarimo remiantis skirtingais šio judėjimo krypčių požiūriais į politiką, siekiant įsitikinti ar tikrai politika įtakoja feminizmą ir kaip feministiniai judėjimai veikia bei interpretuoja politiką. Ir galiausiai trečiojoje dalyje pristatomas feminizmas Lietuvoje bei jo apraiškos Lietuvos politiniame gyvenime.
Rašydama šį rašto darbą rėmiausi literatūra, kurioje yra susietos pagrindinės feminizmo idėjos bei jų santykis su politika bei jos teorija. Nemažai šiomis temomis rašė britų politologė Valerie Bryson savo knygose “Feministinė politinė teorija” (“Feminist political theory“) ir „Feminizmo debatai: teorijos problema ir politinė praktika“ („Feminist debates: issues of theory and political“). Taip pat rėmiausi Reginos Jasiulevičienės sudarytais „Politinių ideologijų“ paskaitų konspektais, kurie pagelbėjo siekiant suprasti šios ideologijos bruožus. Rašant šį darbą buvo naudojama informacija iš įvairiausių monografijų susijusių su feminizmo tema, kurių dėka pavyko geriau perprasti analizuojamą temą ir sklandžiau ją perteikti darbe.


Turinys

  • ĮVADAS2
  • 1. FEMINIZMO POLITINĖ IDEOLOGIJA3
  • 1.1. FEMINIZMO JUDĖJIMO PRADŽIA IR ETAPAI3
  • 2. FEMINISTINIS POLITIKOS AIŠKINIMAS4
  • 2.1. FEMINISTINIO JUDĖJIMO KRYPTYS IR JŲ POŽIŪRIS Į POLITIKĄ6
  • 3. FEMINIZMAS LIETUVOJE8
  • 3.1. FEMINIZMO APRAIŠKOS LIETUVOS POLITINIAME GYVENIME9
  • IŠVADOS11
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS12

Reziumė

Autorius
godda
Tipas
Referatas
Dalykas
Sociologija
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 5, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Lietuvos jaunimo pasitenkimas gyvenimo lygiu

Sociologija Tyrimas 2016 m. jovitakotryna
Andriaus Gintalo moksliniame darbe Metodologijos ir metodo samprata tyrimo metodologija apibrėžiama kaip mokslas apie veiklos organizavimą. Tokia definicija išskiria ir metodologijos dalyką –...

Deviacijos Lietuvoje: tipai ir mitai

Sociologija Rašinys 2012 m. guru9
Deviacija, kas tai yra? Išgirdus šį žodį iškyla daug minčių, bet tikslus jos apibrėžimas būtų šis: tai elgesys laikomas peiktinu, netoleruotinu arba pažeidžiančiu...