Socialiniai mokslai / Pedagogika

Socialinių įgūdžių ugdymas vaikystėje

0 atsiliepimų
Autorius:
Temos aktualumas. Sąvokos ,,socializacija vaikystėje‘‘ mokslinį reikšmingumą ir šio reiškinio svarbumą visuomenei sociologas L. Broomas nusakė taip: ,, Visuomenės nariai turi išlaikyti socialinę konkurenciją, todėl socializacija vaikystėje yra svarbus sociologinių ir psichologinių tyrimų objektas. Pagrindiniai socializacijos uždaviniai vaikystėje yra kalbos įgūdžių formavimas, esminis asmenybės susiformavimas ir pagrindinių normų bei vertybių išmokimas, t.y. būsimojo socialinio gyvenimo pamatai, tad nenuostabu, jog suaugusieji taip rūpinasi tuo, kur ir kaip jų vaikai yra socializuojami‘‘ (1992, p. 84) (Juodaitytė A. (2003, 26 p.)
Pedagogikoje vaikystės periodas dažniausiai yra apibūdinamas vaiko amžiaus raidos ypatybėmis, mažiau akcentuojamas savaiminis jo prigimtinių galių plėtojimasis ugdyme, suteikiantis tam tikras naujas pažinimo bei veiklos galimybes aplinkoje. Ilgai nebuvo analizuojamas vaiko sąveikos su aplinka turinys ir būdai. ( Juodaitytė A. , 2003, 10 p.)
Problematika: Kiekviena šeima siekia, kad jų vaikas dalyvautų visuomenės socialiniame gyvenime, galėtų bendrauti su įvairaus amžiaus žmonėmis, gerai jaustūsi. Socializavimasis tai žmogaus adaptavimasis jį supančioje aplinkoje ir žmonių bendruomenėje. Vaikas turi mokytis gyventi tarp kitų žmonių, jis turi susivokti socialiniame visuomenės gyvenime, o tam yra būtina socializacija.
Darbo objektas: Socializacija ir ugdymas vaikystėje bei pagrindinės socializacijos sąlygos vaikystėje.
Darbo tikslas: apibūdinti socializacijos sampratą ir išanalizuoti socialinio ugdymo vaikystėje ypatumus. Taip pat išskirti pagrindines socializacijos sąlygas vaikystėje.
Darbo uždaviniai:
1. Apibrėžti socializacijos samprata.
2. Apibūdinti ugdymą vaikystėje.
3. Išskirti pagrindines socializacijos sąlygas vaikystėje.
Darbo metodai: Mokslinių literatūros šaltinių analizė
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1398 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įvadas3
  • Socializacijos samprata.4
  • Ugdymas vaikystėje.5
  • Socializacijos ir ugdymo sampratos5
  • Pagrindinės socializacijos sąlygos6
  • Išvados7
  • Literatūros sąrašas8

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Socialinių bendravimo įgūdžių ugdymas vaikų dienos centre
Diplominis darbas Socialinių bendravimo įgūdžių ugdymas vaikų dienos centre

Individo gyvenimo kokybė, gebėjimas tinkamai rūpintis savimi, spręsti kasdienio gyvenimo klausimus, kylančius sunkumus priklauso nuo [...]

Socialinių įgūdžių ugdymo(si) galimybės socialinės rizikos šeimose
Diplominis darbas Socialinių įgūdžių ugdymo(si) galimybės socialinės rizikos šeimose

Temos aktualumas: Socialinės rizikos šeimų, socialinių įgūdžių stokos, tema vis dar aktuali esmines socialines permainas [...]

Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimas bendrojo ugdymo mokykloje
Diplominis darbas Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimas bendrojo ugdymo mokykloje

Vaikui augant, formuojasi jo nuostatos ir vertybės, lavėja socialiniai įgūdžiai ir socialinė kompetencija. Pradėjęs lankyti [...]

Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje
Kursinis darbas Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje

Vaikui augant, susiformuoja jo pastovios nuostatos ir vertybės, lavėja jo socialiniai įgūdžiai ir socialinė kompetencija.

Socialinių įgūdžių ugdymas darželyje
Tyrimas Socialinių įgūdžių ugdymas darželyje

            Ikimokyklinis vaikų amžius yra ypatingas. Šiame tarpsnyje vaikai supranta, kad jų aplinkoje yra ne [...]

Vaikų autistų socialinių įgūdžių ugdymo programa
Referatas Vaikų autistų socialinių įgūdžių ugdymo programa

Autizmas yra neurologinis raidos sutrikimas, kuris paprastai lemia nepakankamą vaiko socialinių įgūdžių, kalbos ir elgesio [...]

Socialinių įgūdžių ugdymo valandėlės planas
Rašinys Socialinių įgūdžių ugdymo valandėlės planas

Data: 2013 m. birželio 4 d. Klasė: 5 klasė. Tema: Atsisakymo įgūdžio formavimas. Tikslai: a) Mokomasis: mokyti vaikus [...]

Kalbos įgūdžiai kaip socialinio kapitalo aspektas ir jų vaidmuo imigrantų integracijoje
Referatas Kalbos įgūdžiai kaip socialinio kapitalo aspektas ir jų vaidmuo imigrantų integracijoje

Rašto darbe aptariami galimi kalbos, kaip socialinio kapitalo formos, būdai. Ieškant empirinių iliustracijų, apžvelgiami tyrimai [...]

Tolerancijos ir multikultūriškumo ugdymas vaikystėje
Referatas Tolerancijos ir multikultūriškumo ugdymas vaikystėje

Tolerancijos ir multikultūriškumo ugdymas vaikystėje – pirmasis žingsnis tolerantiškos ir vieningos visuomenės link. [...]

Ugdymas kaip socialinis reiškinys
Referatas Ugdymas kaip socialinis reiškinys

Įvairiuose moksliniuose šaltiniuose pastebėta, kad ugdymas yra socialinis reiškinys, kuriantis žmogų, kaip asmenybę tuo metu [...]

Pragmatizmo ugdymas vaikystėje
Referatas Pragmatizmo ugdymas vaikystėje

Aktualumas. Pragmatizmas [gr. pragma (kilm. pragmatos) – darbas, veiksmas]: nuostata, pateisinanti tik tokią veiklą [...]

Ugdymas ir socializacija
Referatas Ugdymas ir socializacija

Montessori koncepcijos pedagoginiais pagrindais išugdyti laisvą, atsakingą, norintį nuolat tobulėti, keliantį tikslus, bei juos pasiekiantį [...]

„Mokinių, turinčių klausos sutrikimą, socialiniai (emociniai) įgūdžiai
Kursinis darbas „Mokinių, turinčių klausos sutrikimą, socialiniai (emociniai) įgūdžiai

Įvadas   Tyrimo aktualumas. Pastaruoju metu vis dažniau kalbama apie socialinį emocinį ugdymą, kuris laikomas viena veiksmingiausių [...]

Ergoterapijos poveikis paauglių, sergančių depresija, socialiniams įgūdžiams
Diplominis darbas Ergoterapijos poveikis paauglių, sergančių depresija, socialiniams įgūdžiams

Temos aktualumas. Šiuolaikinės visuomenės įtamptas gyvenimo ritmas, nuolatiniai stresai, įtampa dažnai palaužia net stipriausią žmogų.

Socializacijos sąvoka, socializacija vaikystėje
Kursinis darbas Socializacijos sąvoka, socializacija vaikystėje

Temos aktualumas. Ekonominiai, politiniai ir socialiniai pokyčiai veikia daugelio Lietuvos žmonių gyvenimą. Socializacija – individo [...]