Europos Sąjungos šalių aplinkosaugos reikalavimai

17 psl. / 3049 žod.

Ištrauka

Europos Sąjunga (toliau ES) yra įsipareigojusi siekti tvarios plėtros, t. y. plėtros, kuri pagerintų ateities kartų gyvenimo kokybę ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Tam reikia tinkamos ekonominio klestėjimo, socialinio teisingumo ir sveikos aplinkos pusiausvyros. Iš tiesų, jei bus siekiama šių trijų tikslų vienu metu, jie gali vienas kitą sustiprinti. Aplinkos apsaugą skatinanti politika gali būti naudinga naujovių ir konkurencingumo požiūriu. Tai savo ruožtu skatina ekonomikos augimą, kuris yra gyvybiškai svarbus siekiant socialinių tikslų. Taigi tvarus vystymasis apima aplinkos kokybės apsaugą ir gerinimą.
Tik suderintais tarptautiniais veiksmais galima efektyviai spręsti valstybių sienas ribas peržengiančius klausimus, tad dauguma bendrų valstybėms klausimų negali būti išspręsti be visoje ES galiojančių teisės aktų ir tik ES lygiu įmanomo finansavimo. Todėl Amsterdamo sutartimi Europos Sąjungai buvo suteiktos didesnės galios bei atsakomybė sveikatos ir vartotojų apsaugos srityse.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • ES APLINKOSAUGOS STRATEGIJOS RAIDA4
 • EUROPOS BENDRIJOS APLINKOSAUGOS PROGRAMOS5
 • DVI PIRMOSIOS PROGRAMOS5
 • TREČIOJI APLINKOS PROGRAMA6
 • KETVIRTOJI APLINKOS PROGRAMA6
 • PENKTOJI APLINKOS PROGRAMA6
 • ŠEŠTOJI APLINKOS PROGRAMA8
 • ES ATSAKOMYBĖ UŽ ŽALĄ APLINKAI9
 • EUROPOS SĄJUNGOS TIKSLAI SIEKIANT IŠSAUGOTI PLANETĄ IR GERINTI SĄLYGAS JOJE10
 • KOVA SU KLIMATO KAITA10
 • Klimato kaitos strategija iki 2020 m. ir tolesniam laikotarpiui11
 • Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimas iki 2020 m.11
 • Emisijos lygis 2013 – 2020m.11
 • ATLIEKŲ TVARKYMAS12
 • Direktyva dėl atliekų12
 • Pavojingų atliekų tvarkymas12
 • ORO TARŠA13
 • Oro taršos teminė strategija13
 • Strategijos tikslai13
 • Ženevos konvencija dėl tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų13
 • GAMTOS APSAUGA IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ14
 • Biologinės įvairovės veiksmų planas14
 • VANDENS APSAUGA IR VANDENTVARKA14
 • Vandens užterštumas15
 • Vandens apsauga ir valdymas (Bendrosios vandens politikos direktyva)15
 • DIRVOŽEMIO APSAUGA15
 • Dirvos apsaugos teminė strategija16
 • Integracija16
 • IŠVADOS17
 • NAUDOTA LITERATŪRA18

Reziumė

Autorius
evelinuukas
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekologija
Kaina
€2.34
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Bir 13, 2014
Apimtis
17 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Europos Sąjungos ekologinė politika

Ekologija Referatas 2009 m. buuum
Europos Sąjungos ekonomikos paskaitai. Reiktų papildyti paskutinių metų nutarimais ir pasiektais aplinkos būklės rodikliais, bet esmė yra.

UAB “Senovė” aplinkosaugos problemos

Ekologija Praktikos ataskaita okjuling
Atliekų tvarkymo problema Lietuvoje tampa vis svarbesne aplinkos apsaugos sritimi, keliančia didelį susirūpinimą aplinkosaugos, ekonomikos ir sveikatos apsaugos specialistams. Medicininių atliekų saugaus šalinimo...

Aplinkosauga

Ekologija Referatas julius
Mes nuolat, per ištisus metus vienokiu ar kitokiu būdu veikiame gamtą. Teršiame vandenis, orą, dirvo¬žemį. Tad, pasitelkę mokslo ir technikos laimėjimus, privalome ją...