Tikslieji ir gamtos mokslai / Ekologija

Europos Sąjungos šalių aplinkosaugos reikalavimai

0 atsiliepimų
Autorius:
Europos Sąjunga (toliau ES) yra įsipareigojusi siekti tvarios plėtros, t. y. plėtros, kuri pagerintų ateities kartų gyvenimo kokybę ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Tam reikia tinkamos ekonominio klestėjimo, socialinio teisingumo ir sveikos aplinkos pusiausvyros. Iš tiesų, jei bus siekiama šių trijų tikslų vienu metu, jie gali vienas kitą sustiprinti. Aplinkos apsaugą skatinanti politika gali būti naudinga naujovių ir konkurencingumo požiūriu. Tai savo ruožtu skatina ekonomikos augimą, kuris yra gyvybiškai svarbus siekiant socialinių tikslų. Taigi tvarus vystymasis apima aplinkos kokybės apsaugą ir gerinimą.
Tik suderintais tarptautiniais veiksmais galima efektyviai spręsti valstybių sienas ribas peržengiančius klausimus, tad dauguma bendrų valstybėms klausimų negali būti išspręsti be visoje ES galiojančių teisės aktų ir tik ES lygiu įmanomo finansavimo. Todėl Amsterdamo sutartimi Europos Sąjungai buvo suteiktos didesnės galios bei atsakomybė sveikatos ir vartotojų apsaugos srityse.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3049 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • ES APLINKOSAUGOS STRATEGIJOS RAIDA4
 • EUROPOS BENDRIJOS APLINKOSAUGOS PROGRAMOS5
 • DVI PIRMOSIOS PROGRAMOS5
 • TREČIOJI APLINKOS PROGRAMA6
 • KETVIRTOJI APLINKOS PROGRAMA6
 • PENKTOJI APLINKOS PROGRAMA6
 • ŠEŠTOJI APLINKOS PROGRAMA8
 • ES ATSAKOMYBĖ UŽ ŽALĄ APLINKAI9
 • EUROPOS SĄJUNGOS TIKSLAI SIEKIANT IŠSAUGOTI PLANETĄ IR GERINTI SĄLYGAS JOJE10
 • KOVA SU KLIMATO KAITA10
 • Klimato kaitos strategija iki 2020 m. ir tolesniam laikotarpiui11
 • Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimas iki 2020 m.11
 • Emisijos lygis 2013 – 2020m.11
 • ATLIEKŲ TVARKYMAS12
 • Direktyva dėl atliekų12
 • Pavojingų atliekų tvarkymas12
 • ORO TARŠA13
 • Oro taršos teminė strategija13
 • Strategijos tikslai13
 • Ženevos konvencija dėl tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų13
 • GAMTOS APSAUGA IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ14
 • Biologinės įvairovės veiksmų planas14
 • VANDENS APSAUGA IR VANDENTVARKA14
 • Vandens užterštumas15
 • Vandens apsauga ir valdymas (Bendrosios vandens politikos direktyva)15
 • DIRVOŽEMIO APSAUGA15
 • Dirvos apsaugos teminė strategija16
 • Integracija16
 • IŠVADOS17
 • NAUDOTA LITERATŪRA18

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Europos Sąjungos šalies – Italijos – centrinio banko reikalavimai kapitalo rizikos valdymui
Referatas Europos Sąjungos šalies – Italijos – centrinio banko reikalavimai kapitalo rizikos valdymui

Komercinių bankų, specializuotų bankų ir užsienio bankų bei jų padalinių veiklą kiekvienoje šalyje prižiūri centriniai [...]

Nedarbo lygio Lietuvoje ir Europos Sąjungoje analizė
Kursinis darbas Nedarbo lygio Lietuvoje ir Europos Sąjungoje analizė

Darbo objektas. Nedarbas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Darbo tikslas. Išanalizuoti nedarbo lygį Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Darbo [...]

Demografiniai procesai Europos Sąjungoje
Kursinis darbas Demografiniai procesai Europos Sąjungoje

Demografija - mokslas, tiriantis gyventoju skaičiaus, jų sudėties bei demografinius procesų pokyčius, šių pokyčių priežastis [...]

Europos Sąjungos ekologinė politika
Referatas Europos Sąjungos ekologinė politika

Europos Sąjungos ekonomikos paskaitai. Reiktų papildyti paskutinių metų nutarimais ir pasiektais aplinkos būklės rodikliais, bet [...]

Europos Sąjungos darnaus vystymosi strategijos pagrindiniai bruožai ir prioritetai
Referatas Europos Sąjungos darnaus vystymosi strategijos pagrindiniai bruožai ir prioritetai

Tai gamtos mokslų krypties, aplinkotyros dalyko darbas. Vertino dėstytoja Dagiliūtė. Darbo įvertinimas-10. Dėstytoja pagyrė už [...]

Vytauto laiškas Europos šalių valdovams, didikams, miestų bendruomenėms
Rašinys Vytauto laiškas Europos šalių valdovams, didikams, miestų bendruomenėms

Vytauto laiško Europos šalių valdovams, didikams, miestų bendruomenėms. S. L. et D. [1409, rugsėjo 9] [...]

Vaistų reklamos reikalavimai
Prezentacija Vaistų reklamos reikalavimai

PowerPoint prezentacija apie vaistų reklamą, reikalavimus jai, reklamos ypatybes.

Europos Sąjunga
Prezentacija Europos Sąjunga

Prezentacija pristato VISĄ EUROPOS Sąjungą. Istorija, jos įkūrimas. Labai daug naudingos informacijos. Svarbiausia informacija išryškinta.

Ščiurio apylinkių ekosistemos ir aplinkosauga
Referatas Ščiurio apylinkių ekosistemos ir aplinkosauga

Utenos rajono pietuose pradeda vingiuoti Aiseto ežeras, vienas iš ilgiausių ežerų respublikoje. Į jį subėga [...]

AB „Amilina“ aplinkosauginės veiklos analizė
Diplominis darbas AB „Amilina“ aplinkosauginės veiklos analizė

Žmogaus poveikis aplinkai dažniausia yra siejamas su gamtos išteklių naudojimu. Žmogus tenkindamas savo norus viską [...]

Jaunimo verslumo skatinimas globalizacijos sąlygomis Europos Sąjungoje
Diplominis darbas Jaunimo verslumo skatinimas globalizacijos sąlygomis Europos Sąjungoje

Temos aktualumas. Besikeičianti visuomenė kelia naujus reikalavimus žmogaus gyvenimo būdui, reikalauja gebėjimo prisiderinti prie aplinkos [...]

Aplinkosauga
Referatas Aplinkosauga

Mes nuolat, per ištisus metus vienokiu ar kitokiu būdu veikiame gamtą. Teršiame vandenis, orą, dirvo¬žemį.

Taikomoji aplinkosauga
Kursinis darbas Taikomoji aplinkosauga

Taikomoji aplinkosauga – sritis apimanti žinias apie geoinformacines sistemas (GIS), jų taikymą aplinkosaugoje, aplinkos monitoringo [...]

Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė
Konspektas Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė

Tiesiog viskas, ko reikia egzaminui. [...]