Valstybė: elementai, funkcijos

20 psl. / 5400 žod.

Ištrauka

Šiuolaikinė valstybė - tai žmonių bendrija, kuri yra įsikūrusi tiksliai apibrėžtoje teritorijoje, turinti savo vyriausybę, yra nepriklausoma bei pripažinta kitų valstybių. Svarbiausias šių dienų valstybės požymis - tai suverenitetas, arba aukščiausioji ir galingiausioji valdžia, kuri veikia visoje valstybės teritorijoje ir kuriai yra pavaldūs visi joje gyvenantys piliečiai ir svetimšaliai.
Šiuolaikinėje valstybėje suverenitetas priklauso visiems valstybės piliečiams, bet realiai aukščiausią valdžią valstybėje piliečių sutikimu įgyvendinama vyriausybės , kurioms tam tikslui suteikiami atitinkami įgalojimai.
Tokia yra ir mūsų Lietuvos Respublika. Lietuvos Konstitucijos straipsnyje nurodyta, kad Lietuva yra nepriklausoma demokratinė respublika. Pagal teritorinį skirstymą yra centralizuota unitarinė valstybė ,esanti daugiapartinė parlamentinė respublika, kurioje vyrauja pusiau prezidentinis valstybės valdymo modelis.


Darbo tikslas: išnagrinėti ir pateikti informaciją apie valstybės elementus, funkcijas .
Darbo uždaviniai: Susipažinti su valstybės samprata.
Išsiaiškinti kokios būna valstybės sąrangos.
Aprašyti valstybės elementus.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • VALSTYBĖS SAMPRATA4
  • VALSTYBĖS ELEMENTAI4
  • TEISMINĖ VALDŽIA6
  • VALSTYBĖS SĄRANGOS12
  • IŠVADOS14
  • LITERATŪRA15

Reziumė

Autorius
egless26
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€3.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 18, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

Globalizacija ir nacionalinė valstybė

Politologija Rašinys 2012 m. withoutnick
Esė, kurioje nagrinėjama globalizacijos proceso ir nacionalinės valstybės sankirtos klausimai: globalizacijos įtaka suverenitetui ir kultūrai. Į problemą žvelgiama analitišku, filosofišku požiūriu. Ištrauka: Teoriškai...

Valstybė esmė ir jos požymiai

Politologija Prezentacija evitkus
Ankstyvųjų valstybių kilmė sena ir nepakankamai aiški. Jos buvo kuriamos dinastiniais principais, siekiant pasaulinės valstybės sukūrimo Šiuolaikinės valstybės atsiradimą lėmė jau viduramžiais išaugusi...

M. Riomerio teisinės valstybės konceptas

Politologija Referatas caffe
Mykolas Riomeris (1880-1945) viena svarbiausių asmenybių Lietuvos teisės mokslo istorijoje. Jis aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, rašė straipsnius, domėjosi tautiniais lietuvių reikalais, nepamišdamas savo...

Globalizacija ir nacionalinė valstybė. Kas laukia?

Politologija Referatas 2012 m. robertukassz
Šiame darbe bus nagrinėjama globalizacija, jos sąvoka. Taip pat bus nagrinėjama globalizacijos įtaka šiuolaikinei valstybei. Tik išsiaiškinus globalizacijos sąvoką ir išanalizavus jos poveikį...

Valstybės valdymo formos

Politologija Referatas 2016 m. spingre
Valstybės sąvoką galima paaiškinti kaip politinę žmonių bendriją, kuri yra siejama su apibrėžtos teritorijos, valdžios institucijų ir vienijančios idėjos, kurią galima apibūdinti kaip...

Demokratinės valstybės pagrindai

Politologija Referatas 2013 m. navus
Demokratija- (gr. k. demos- tauta, kratus- valdymas,valdžia) valstybės valdymo forma, kai visa valdžia kyla iš valstybės piliečių valios. Demokratija reiškia valdymo formą, kurioje...

Meksikos valstybė

Politologija Prezentacija 2015 m. qdajana
Meksikos vidaus politika bei ekonomika. Jos padėtis kaip trečiosios pasaulio šalies. Meksikos buvimas kolonijoje. Visa politinė sistema.