Socialiniai mokslai / Politologija

Šengeno erdvė: teikiamų galimybių ir kylančių problemų analizė

0 atsiliepimų
Autorius:
Šio darbo tikslas yra supažindinti bei išnagrinėti Šengeno sutartį, susipažinti su Šengeno zona, taip pat nustatyti jai priklausančias valstybes, bei jų statusą, atskleisti šios zonos teikiamas galimybes ir kylančias problemas. Darbe pateikiama informacija apie Šengeno sutartį, jos raidą ir įsigaliojimą, Šengeno erdvės valstybių vykdomą politiką bei zonos trūkumus ir pliusus.
Lietuva į Šengeno erdvę įsiliejo 2007 m. gruodžio 21 d., panaikinus vidinių sausumos ir jūrų sienų kontrolę. Oro sienų kontrolė panaikinta 2008 m. kovo 31 d. Šioms reikmėms buvo panaudota bemaž 524 mln. lt. iš Šengeno priemonės programos ir 94 mln. lt. iš valstybės biudžeto lėšų.
Tikslas: atskleisti Šengeno erdvės teikiamas galimybes, bei išsiaiškinti, kokios iškyla problemos.
Uždaviniai:
1. Aprašyti, kas yra Šengeno zona, jos istorija ir kokios valstybės jai priklauso.
2. Išsiaiškinti, kas yra Šengeno jungtinė priežiūros institucija bei Šengeno informacinė sistema ir kokios jų teikiamos galimybės.
3. Išsiaiškinti, su kokiomis problemomis susidūrė Lietuva, norėdama tapti Šengeno nare.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2455 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įvadas3
  • Šengeno sutartis Europoje4
  • Duomenų apsaugos priežiūros sistema pagal Šengeno konvencijos reikalavimus5
  • Šengeno informacinė sistema (SIS)6
  • Lietuvos pasiruošimas Šengeno sutarčiai9
  • Šengeno reikalavimus atitinkantis tarpusavio ryšys Specialiosioms tarnyboms10
  • Išvados12
  • Literatūros sąrašas13

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
V. Tūtlio straipsnio “Karjeros projektavimo ir profesinio rengimo sąveika Lietuvoje:  galimybių spąstų problemos sprendimas” analizė
Rašinys V. Tūtlio straipsnio “Karjeros projektavimo ir profesinio rengimo sąveika Lietuvoje: galimybių spąstų problemos sprendimas” analizė

Santrauka Straipsnyje rašoma, kad yra pasigendama sistemiško požiūrio į karjeros projektavimo ir profesinio rengimo sąsajas sprendžiant [...]

Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė
Diplominis darbas Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė

Nepriklausomai nuo šalies rasės, lyties, pajamų ir daug kitokių faktorių, kiekvienas žmogus susiduria su problemomis.

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės analizė
Diplominis darbas Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės analizė

Socialinių paslaugų kokybei Lietuvoje ilgą laiką buvo beveik neskiriama dėmesio. Siekiant užtikrinti kuo greitesnę socialinę [...]

Referatas "Šengeno erdvė" ir Europos pilietybė

Nuo 2004 metų Lietuva tapo Europos Sąjungos, o nuo 2007 m. - pilnateise Šengeno erdvės [...]

Nevyriausybinės organizacijos – Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ veiklos analizė ir jos tobulinimo galimybės
Referatas Nevyriausybinės organizacijos – Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ veiklos analizė ir jos tobulinimo galimybės

Teisė laisvai jungtis arba nesijungti į įvairias organizacijas yra viena iš svarbiausių žmogaus teisių, todėl [...]

Problemos, kylančios tėvams, auginantiems neįgalius vaikus
Diplominis darbas Problemos, kylančios tėvams, auginantiems neįgalius vaikus

Temos aktualumas. Viena aktualiausių problemų - negalės fenomenas - yra šeimos, auginančios neįgalų vaiką, situacija.

Socialinio pedagogo darbe su šeima kylančios problemos
Kursinis darbas Socialinio pedagogo darbe su šeima kylančios problemos

Žmogaus gyvenimui ir egzistencijai visada buvo reikalinga bendruomenė ir tarpusavio jungtis. Viena iš tokių jungčių [...]

Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė
Diplominis darbas Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė

Tyrimo tikslas: Išanalizuoti socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijas ir jų vykdymo [...]

Socialinių paslaugų teikimo analizė protinę negalią turinčių suaugusiųjų įstaigoje
Kursinis darbas Socialinių paslaugų teikimo analizė protinę negalią turinčių suaugusiųjų įstaigoje

Pastaruoju metu mūsų šalyje vyksta didelės permainos socialinėje srityje. Šioje demokratinėje ir pilietinėje visuomenėje vis [...]

Straipsnio “Kaimo turizmo paslaugų plėtros galimybės: Marijampolės apskrities atvejis“ analizė
Rašinys Straipsnio “Kaimo turizmo paslaugų plėtros galimybės: Marijampolės apskrities atvejis“ analizė

Kaimo turizmas yra svarbi kiekvieno regiono plėtros dalis, kadangi jis sukuria papildomas darbo vietas regione [...]

Vaikų adaptacijos globėjų šeimose problemų analizė
Diplominis darbas Vaikų adaptacijos globėjų šeimose problemų analizė

Šiuolaikinėje visuomenėje vyrauja aktyvus gyvenimo tempas. Žmonės susvetimėja, nebėra šiltų bei glaudžių santykių net su [...]

Jaunimo bendravimas virtualioje tikrovėje: problemos ir galimybės
Referatas Jaunimo bendravimas virtualioje tikrovėje: problemos ir galimybės

Internetas vartojimo sferos yra labai įvairios, tai – ne tik mokymasis, darbas, prekių ir paslaugų [...]

Melo diagnostikos galimybės ir problemos
Kursinis darbas Melo diagnostikos galimybės ir problemos

Gebėti atpažinti melą - aktuali tema žmonijai jau nuo senų laikų. Senovės istorijoje galima aptikti [...]

Tarptautinė migracija: galimybės ir problemos
Kursinis darbas Tarptautinė migracija: galimybės ir problemos

Peržvelgus visus žmonijos istorijos laikotarpius tampa aišku, kad žmonės migruoja jau nuo priešistorės. Tą galime [...]