Ilgalaikio finansinio turto apskaita

26 psl. / 5320 žod.

Ištrauka

Finansiniu turtu laikomas turtas, atspindintis tam tikras įmonės teises bei privilegijas, kurios atsiranda jai dalyvaujant kitų įmonių veikloje. Tai investicijos, paskolos, įmonės anksčiau išleistos ir supirktos nuosavos akcijos, be kurių dažniausiai apskritai neįmanoma sėkminga kokia nors veikla. Šios sąlygos reikšmingos prekiaujant ir teikiant paslaugas.
Pagrindinis darbo tikslas – perskaičius ir išanalizavus literatūros šaltinius šia tema, suprasti praktinę naudojimo svarbą ir bent iš dalies mokėti vesti tokią apskaitą.
Šiame kursiniame projekte, stengiausi įsigilinti į literatūros šaltinius, t.y. ilgalaikio finansinio turto esmę, svarbą įmonės veikloje, pripažinimą ir įvertinimą, finansinio turto nuvertėjimą.


Turinys

 • Įvadas3
 • Teorinė dalis4
 • Finansinis turtas4
 • Ilgalaikis ir trumpalaikis finansinis turtas9
 • Pirminis finansinio turto pripažinimas ir įvertinimas11
 • Paskesnis finansinio turto įvertinimas11
 • Finansinio turto nuvertėjimas (nuostolis dėl vertės sumažėjimo)12
 • Vekselių apskaita13
 • Praktinė dalis17
 • Trumpai apie UAB „Toris“17
 • UAB „Toris“ finansinės veiklos analizė19
 • Išvados25
 • Literatūros sąrašas26

Reziumė

Autorius
mexxy
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€3.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 27, 2014
Publikuotas
2007 m.
Apimtis
26 psl.

Susiję darbai

Ilgalaikio materialaus turto apskaita įmonėje

Apskaita Diplominis darbas 2016 m. gabrieleluk
diplominiame darbe vaizdžiai aprašyta IMT apskaita įmonėje, pasitelkiant įvairius paveikslus, diagramas ir lenteles. analizuoti galiojantys IMT apskaitos įstatymai, teisės aktai. Antroje dalyje išsamiai...