Apskaitos pagrindai

34 psl. / 8957 žod.

Ištrauka

Darbo tikslas – įvertinti menedžmento apskaitos privalomumus.Darbo objektas – menedžmento apskaita.Darbo uždaviniai:1. Pateikti menedžmento apskaitos sampratą.2. Palyginti finansinės ir menedžmento apskaitos požymius.3. Išanalizuoti pagrindinių menedžmento apskaitos įtakojančių veiksnių ypatumus.4. Įvertinti menedžmento apskaitą vartotojų aspektu. Darbo metodai:• Mokslinės literatūros analizė.• Periodinių leidinių analizė.• Interneto puslapių analizė.

Įmonės rengiama finansinė atskaitomybė padeda jos savininkams suprasti, kiek pelningos jų investicijos, ji rodo, kokio dydžio turtą turi įmonė ir kokie yra jos finansiniai įsipareigojimai. Tačiau tokioje atskaitomybėje duomenys apie įmonės finansinę būklę ir jos veiklos rezultatus pateikiami labai apibendrintai (taip iš dalies daroma ir dėl to, kad nebūtų atskleistos įmonės komercinės paslaptys). Tad savininkams, tiek kiek jie dalyvauja įmonės valdyme, finansinės atskaitomybės teikiama informacija yra naudinga ir pakankama, tačiau vadovui, organizuojančiam įmonės veiklą, ji paprastai būna bevertė, nes neatskleidžia įmonėje vykstančių procesų ir neparodo jų efektyvumo.O juk būtent tokia informacija reikalinga vadovui, planuojančiam įmonės veiklą, sprendžiančiam strateginius ir einamuosius jos veiklos klausimus. Tad vadybos tikslams reikalinga atskira speciali atskaitomybė, kuri pateiktų vadovams reikalingą informaciją ir padėtų jiems priimti reikiamus vadybinius sprendimus. Finansinės apskaitos ir atskaitomybės teikiama informacija gali patenkinti tik labai nedidelę įmonės vadovų ir vadybininkų informacinių poreikių dalį. Tačiau, kaip žinome, ši apskaita ir jos pagrindu rengiama atskaitomybė nėra skirtos vadybai (jos skirtos savininkams ir valdžiai), tad nėra ko iš jų perdaug ir norėti. Vadybos poreikiams tarnauja visai kita apskaitos rūšis – menedžmento (vadybos) apskaita, iš kurios duomenų ir sudaroma vidinė (menedžmento) atskaitomybė, tenkinanti įmonės vadybos personalo poreikius.


Reziumė

Autorius
boriseviciene
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 30, 2014
Publikuotas
2008 m.
Apimtis
34 psl.

Susiję darbai

Valdymo apskaitos

Apskaita Referatas skorpione
Kelis pastaruosius dešimtmečius Lietuvos, taip pat ir pasaulio, vadybininkai, vertindami savo sprendimų įtaką įmonės veiklai ir uždirbamam pelnui, naudojosi finansinės apskaitos priemonių teikiama...

Kūrybinės apskaitos būtinumas ir pasekmės

Apskaita Referatas 2014 m. erikita192
Pasirinktos temos aktualumas - šiuolaikinėje verslo aplinkoje įmonėms neužtenka siekti vien tik ekonominės naudos ir pelno didinimo. Siekiant sukurti kuo geresnį įmonės įvaizdį,...

Apskaitos egzamino paruoštukė

Apskaita Paruoštukė digimonsita
Pinigai ir pinigų ekvivalentai – visi įmonės turimi pinigai vietine ir užsienio valiuta ir jų ekvivalentai, pvz. Gryni pinigai kasoje ir bankų sąskaitose,...

Apskaita ir auditas

Apskaita Kursinis darbas 2010 m. daiva_pirmūnė
Profesionalūs ekonomistai ir vadybininkai privalo puikiai išmanyti informacijos poreikius įmonių veiklai valdyti ir rasti kuo patikimesnius šaltinius tiems poreikiams patenkinti. Diduma reikiamos informacijos...