Socialiniai mokslai / Teisė

Darbo sutarties įforminimo ypatumai ir pareiginių nuostatų reikšmingumas

0 atsiliepimų
Autorius:

Tikslas: Išnagrinėti pagrindinius darbo sutarties įforminimo ypatumus bei pareiginių nuostatų svarbumą.
Uždaviniai:
1. Išnagrinėti darbo sutarties formą.
2. Išskirti vieną iš svarbių aplinkybių – pavardės ar asmens kodo pakeitimus.
3. Pabrėžti pareiginių nuostatų teisinę galią, svarbą bei būtinumą.

Įmonėse, tęsiančiose veiklą nuo sovietinių laikų ar įsikūrusiose tuoj pat po nepriklausomybės atkūrimo, dirba 1992–1993 metais į darbą priimti darbuotojai. Kai kada keliamas klausimas, ar reikia su jais sudaryti naujas darbo sutartis pagal dabar galiojančią tvarką? Jeigu tai nebūtina, kaip tuomet atspindėti darbo sutarties pakeitimus? Neaišku ir kaip elgtis, kai pasikeičia darbuotojo pavardė, asmens kodas? Juk darbo sutartyje tokie duomenys skiriasi nuo naujai suteiktų. Ar reikia keisti darbo sutartį? Jei taip, kaip tai įforminti?
Pareiginiai nuostatai – vienas pagrindinių dokumentų, reglamentuojančių mūsų konkretų darbą įstaigoje. Nors darbo santykių pagrindas yra darbo sutartis, tačiau joje neįmanoma išdėstyti visų konkrečių pareigų ir funkcijų, kurias privaloma atlikti. Tam tikslui rengiami įvairūs nuostatai, kurių būtinumas nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse. Jau dauguma darbdavių ir darbuotojų supranta, kad į pareiginius nuostatus negalima žiūrėti kaip į formalų dokumentėlį, kurį privaloma pasirašyti prieš pradedant dirbti.
Praktikoje tokio pobūdžio klausimų kyla tikrai neretai, ypač jei įforminant darbdavio ir darbuotojo santykius siekiama itin tiksliai laikytis teisės aktų reikalavimų. Šiame darbe panagrinėsiu bendruosius reikalavimus, keliamus tokio pobūdžio dokumentams remiantis galiojančiais teisės aktais.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4121 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. DARBO SUTARTIES FORMA – REIKŠMINGA APLINKYBĖ4
  • 1.1. Laikinoji darbo sutartis6
  • 1.2. Pavardės ar asmens kodo pakeitimas8
  • 2. PAREIGINIAMS NUOSTATAMS KELIAMI REIKALAVIMAI, TEISINĖ GALIA IR REIKŠMĖ10
  • 2.1. Reikalavimai dokumento formai10
  • 2.2. Reikalavimai dokumento turiniui bei darbo funkcijų aprašymui11
  • 2.4. Pareigų reikšmė12
  • IŠVADOS13
  • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI14

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Komercinės sutarties sąvoka. Sutarčių priskyrimo komercinėms ypatumai
Referatas Komercinės sutarties sąvoka. Sutarčių priskyrimo komercinėms ypatumai

Kasdienėje kalboje sąvoka „komercinė sutartis“ tapatinama su „susitarimu“.

Tarptautinių darbo teisės normų, reguliuojančių darbo užmokestį, nuostatų taikymas Lietuvos teisėje
Diplominis darbas Tarptautinių darbo teisės normų, reguliuojančių darbo užmokestį, nuostatų taikymas Lietuvos teisėje

Temos aktualumas. Darbo užmokestis – viena populiariausių šiandieninės visuomenės temų. Rūpinimasis teisingu ir tinkamu darbo [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė
Diplominis darbas Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė
Prezentacija Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Pirkimo pardavimo sutartis/darbo sutartys
Referatas Pirkimo pardavimo sutartis/darbo sutartys

Dabar mes gyvename labai modernioje visuomenėje ir neįsivaizduojame pasaulio be daugelio paprastų dalykų. Mūsų gyvenime [...]

Darbo sutartys
Referatas Darbo sutartys

Įmonės kolektyvinė sutartis - tai rašytinis susitarimas tarp darbdavio ir įmonės darbuotojų kolektyvo dėl darbo [...]

Darbo sutarties turinys ir jos sudarymas
Referatas Darbo sutarties turinys ir jos sudarymas

Šiuolaikinėje visuomenėje socialinės gyventojų gerovės ugdymas bei palaikymas yra ypatingai svarbus kiekvienos valstybės uždavinys. Dėl [...]

Kai kurie darbo sutarties nutraukimo pagrindai
Referatas Kai kurie darbo sutarties nutraukimo pagrindai

Darbo sutartis - vienas svarbiausių individualios darbo teisės institutų, reguliuojantis privatinius santykius tarp darbuotojo ir [...]

Teisės aktai ir jų rūšys. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva
Referatas Teisės aktai ir jų rūšys. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva

Temos aktualumas. Norminiai teisės aktai – oficialūs rašytiniai dokumentai, turintys privalomąją juridinę galią ir skirti [...]

Darbo sutarties samprata
Referatas Darbo sutarties samprata

Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės [...]

Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva
Referatas Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva

Vienas iš dažniausiai pasitaikančių darbo santykių pasibaigimo pagrindų yra darbo sutarties nutraukimas. Darbo sutartis gali [...]

Darbo sutarties nutraukimas ir atsiskaitymas su darbuotoju
Referatas Darbo sutarties nutraukimas ir atsiskaitymas su darbuotoju

Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės [...]

Vežimo sutartis, jos ypatumai ir teisinis reguliavimas
Referatas Vežimo sutartis, jos ypatumai ir teisinis reguliavimas

Sutarčių teisė – sistema teisės normų, kuriomis nustatomi, įtvirtinami arba kurių pagrindu pasibaigia (netenka teisinės [...]

Darbo sutarties sudarymo tvarka
Kursinis darbas Darbo sutarties sudarymo tvarka

Temos aktualumas. Darbo teisės sritis yra bene svarbiausia daugumai žmonių, kadangi dirbantis asmuo didžiąją savo [...]

Darbo sutarties nutraukimo pagrindai
Referatas Darbo sutarties nutraukimo pagrindai

Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės [...]