Socialiniai mokslai / Teisė

Ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ypatumai

0 atsiliepimų
Autorius:

Tyrimo problema. Ribota civilinė atsakomybė yra esminis akstinas, skatinantis investicijas ir verslą. Panaikinus ribotą juridinio asmens atsakomybę išnyktų Lietuvos konkurenciniai pranašumai prieš kitas valstybes ir mes netektume to, kas buvo pasiekta per keturiolika metų trukusią ekonominę reformą. Galima drąsiai teigti, kad panaikinus ribotą civilinę atsakomybę verslui Lietuvoje būtų suduotas mirtinas smūgis.
Kiekvienu atveju tiek visų kreditorių, tiek darbuotojų, tiek visų kitų sąžiningų trečiųjų asmenų interesai yra ginami per bendrovių, kaip atskirų juridinių asmenų, įstatinį kapitalą, kitas teisės normas, bankroto procedūras. Galiausiai kiekvienas subjektas, sueidamas į santykius su kitu subjektu, prisiima dalį rizikos. Akivaizdu, kad nuo piktnaudžiavimų negali apsaugoti jokia teisė. Visiškas civilinės atsakomybės panaikinimas sukurtų tik dar didesnį pagrindą piktnaudžiauti, būtų panaikinta pati laisvosios rinkos esmė (Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Civilinės teisės ir civilinio proceso katedros doktorantas Robert Juodka).
Temos aktualumas ir naujumas. Tiesiogiai valdant juridinį asmenį akcininkas nedalyvauja. Jis prisiima turtinę riziką investuodamas savo turtą į bendrovės (ribotos atsakomybės juridinio asmens) akcinį kapitalą ir skirdamas tam tikrus asmenis valdyti juridinio asmens veiklą ir turtą. Taigi ribotos civilinės atsakomybės esmė – skatinti investicijas. Panaikinus šį institutą investicijų apimtys tikrai sumažėtų. Kodėl pasaulinėje praktikoje stambus kapitalas neinvestuojamas į individualiąsias įmones, tikrąsias ūkines bendrijas ar panašius darinius, turinčius neribotą civilinę atsakomybę? Todėl, kad nė vienas verslininkas nenori prisiimti neribotos turtinės atsakomybės. Tai yra kertinis ribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens tikslas ir pagrindas, kuris praktiškai nekinta jau du tūkstančius metų. Vykstantys procesai, kai pradedama pripažinti pagrindinės įmonės atsakomybę už antrinės įmonės veiksmus, naikina seniai nusistovėjusią verslo institucinę struktūrą, griauna teisinius verslo pamatus. Kiekviena rinka turi susikurti konkurencinį pranašumą.
Darbo objektas. Ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys.
Darbo tikslas. Išnagrinėti ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ypatumus.
Darbo uždaviniai:
• Apibūdinti juridinio asmens sąvokos sampratą.
• Apibūdinti ribotos civilinės atsakomybės sąvoką.
• Įvardinti riboto juridinio asmens ypatumus, privalumus ir trūkumus.
• Atlikus darbą pateikti išvadas.
Darbo metodika ir priemonės:
• Mokslinės literatūros analizė.
• Internetinių puslapių analizė.
Juridinio asmens, ypač ribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens, samprata egzistuoja jau nuo senovės Romos laikų. Bėgant metams ji tik tobulėjo. Ribotos turtinės atsakomybės sąvoka, kurio asmens finansinė atsakomybė yra tik fiksuota suma, dažniausiai dėl asmens investicijų į įmonės ar partnerystės su ribota atsakomybe reikšmė. Kitaip sakant, jeigu ribotos atsakomybės bendrovei yra iškelta byla, po to ieškovams, t.y. bendrovei yra pareikšti ieškiniai, o ne jos savininkams ar investuotojams.
Dabar tam tikros įmonių grupės suskaidytos į daugelį juridinių asmenų ir formaliai teisiškai susideda iš daugelio atskirų subjektų, bet ekonomiškai jos lyg priklausytų vienam savininkui. Tačiau būtent juridinių asmenų išskaidymas dabar yra pagrindinis ekonomikos variklis.
Esant ribotai juridinio asmens civilinei atsakomybei verslininkai gali apriboti savo veiklos riziką. Verslo pagrindinis variklis būtent ir yra ribota rizika. Efektyvus rizikos ribojimas dabar yra įmanomas tik per juridinio asmens sąvoką. Todėl stambusis verslas tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu yra plėtojamas ribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens lygmeniu.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3617 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. JURIDINIAI ASMENYS5
 • 1.1. Juridinių asmenų klasifikacija5
 • 1.2. Juridinių asmenų skirstymas5
 • 2. RIBOTA ATSAKOMYBĖ7
 • 2.1. Ribotos atsakomybės atsiradimo pagrindas7
 • 2.2. Ribotos civilinės atsakomybės ypatumai8
 • 2.3. Ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinė apskaita9
 • 2.4. Ribotos civilinės atsakomybės privalumai ir trūkumai10
 • 2.5. Ribotos atsakomybės pasekmės10
 • 2.6. Tam tikri ypatumai11
 • 3. RIBOTOS ATSAKOMYBĖS PROBLEMOS ŠIANDIEN12
 • IŠVADOS14
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI16

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys
Referatas Ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys

Juridiniai asmenys - tai įvairios įmonės, įstaigos ir organizacijos. Pagal Lietuvos Respublikos Civilinį Kodeksą [...]

Juridinio asmens civilinės atsakomybės reguliavimas
Referatas Juridinio asmens civilinės atsakomybės reguliavimas

Pagrindinis juridinio asmens civilinės atsakomybės reguliavimo elementas yra Civilinis Kodeksas, taip pat kiti norminiai aktai [...]

Juridinio asmens dalyvio atsakomybė pagal juridinio asmens prievoles: teorija ir praktika
Diplominis darbas Juridinio asmens dalyvio atsakomybė pagal juridinio asmens prievoles: teorija ir praktika

Darbe panaudota daug aktualių šiai darbo temai Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutarčių (29), visos nutartys nurodytos [...]

Juridinių asmenų likvidavimas
Referatas Juridinių asmenų likvidavimas

Juridinių asmenų likvidavimą reglamentuoja LR Civilinis kodeksas, LR Akcinių bendrovių įstatymas bei kiti teisės aktai [...]

Civilinė atsakomybė
Referatas Civilinė atsakomybė

Teisė yra vienas reikšmingiausių ir kartu sudėtingiausių žmogaus kūrinių. Pats klausimas, kas yra teisė, tradiciškas [...]

Šeimos civilinė atsakomybė
Referatas Šeimos civilinė atsakomybė

Šeimos civilinės atsakomybės draudimas atlyginą turtinę žalą, kurią draudėjas ar draudėjo šeimos nariai netyčia padaro [...]

Atsakomybės už mokesčių įstatymų pažeidimus rūšys, jų ypatumai
Referatas Atsakomybės už mokesčių įstatymų pažeidimus rūšys, jų ypatumai

Valstybė mokesčių įstatymais ir kitais teisės aktais reguliuodama mokestinius santykius, nustato valstybinę mokesčių sistemą, apibrėžia [...]

Skyrybas su partneriu išgyvenusių asmenų adaptacijos ypatumai
Kursinis darbas Skyrybas su partneriu išgyvenusių asmenų adaptacijos ypatumai

  Tikslas: išsiaiškinti pateikiamus skirtingus požiūrius į skyrybas, jų priežastis bei galimas biopsichosocialines pasekmes. Uždaviniai: apibrėžti pasirenkamų santykių [...]

Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas, teisnumo ir veiksnumo atsiradimas
Referatas Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas, teisnumo ir veiksnumo atsiradimas

Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisinėje sistemoje visi asmenys yra skirstomi į fizinius ir juridinius [...]

Civilinės atsakomybės rūšys ir formos
Referatas Civilinės atsakomybės rūšys ir formos

Civilinė atsakomybė yra vienas iš pažeistos teisės gynybos būdų. Specifinis jos bruožas - turtinis pobūdis.

Asmenų, besilankančių pažinčių svetainėse, virtualaus/realaus bendravimo ypatumai
Kursinis darbas Asmenų, besilankančių pažinčių svetainėse, virtualaus/realaus bendravimo ypatumai

  Tikriausiai daugelis žmonių nė nesusimąsto nuo kokių neatmenamų laikų žmonijos gyvenime egzistuoja bendravimas. Apskritai bendravimas [...]

Naujų įrodymų pateikimo ribojimai atskirose civilinio proceso stadijose
Kursinis darbas Naujų įrodymų pateikimo ribojimai atskirose civilinio proceso stadijose

Darbo tikslas. Siekdama išanalizuoti kurioje civilinio proceso stadijoje turi būti pateikiami įrodymai, kodėl yra svarbu [...]

Sutartinės civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindai
Kursinis darbas Sutartinės civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindai

Mūsų pasirinkto darbo tema – „Sutartinės civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindai.“ Pasirinkome šią temą, kadangi manome [...]

Valstybės civilinės atsakomybės teisinis reglamentavimas
Kursinis darbas Valstybės civilinės atsakomybės teisinis reglamentavimas

Temos aktualumas. Nagrinėjama tema yra aktuali, visų pirma, todėl, kad yra svarbu išsiaiškinti valstybės civilinės [...]

Civilinės atsakomybės taikymo sąlygos
Referatas Civilinės atsakomybės taikymo sąlygos

     Civilinė atsakomybė yra įstatymo numatyta neigiama turtinė valstybės reakcija į civilinės teisės pažeidimą. Teisės [...]