Ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ypatumai

17 psl. / 3617 žod.

Ištrauka

Tyrimo problema. Ribota civilinė atsakomybė yra esminis akstinas, skatinantis investicijas ir verslą. Panaikinus ribotą juridinio asmens atsakomybę išnyktų Lietuvos konkurenciniai pranašumai prieš kitas valstybes ir mes netektume to, kas buvo pasiekta per keturiolika metų trukusią ekonominę reformą. Galima drąsiai teigti, kad panaikinus ribotą civilinę atsakomybę verslui Lietuvoje būtų suduotas mirtinas smūgis.Kiekvienu atveju tiek visų kreditorių, tiek darbuotojų, tiek visų kitų sąžiningų trečiųjų asmenų interesai yra ginami per bendrovių, kaip atskirų juridinių asmenų, įstatinį kapitalą, kitas teisės normas, bankroto procedūras. Galiausiai kiekvienas subjektas, sueidamas į santykius su kitu subjektu, prisiima dalį rizikos. Akivaizdu, kad nuo piktnaudžiavimų negali apsaugoti jokia teisė. Visiškas civilinės atsakomybės panaikinimas sukurtų tik dar didesnį pagrindą piktnaudžiauti, būtų panaikinta pati laisvosios rinkos esmė (Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Civilinės teisės ir civilinio proceso katedros doktorantas Robert Juodka).Temos aktualumas ir naujumas. Tiesiogiai valdant juridinį asmenį akcininkas nedalyvauja. Jis prisiima turtinę riziką investuodamas savo turtą į bendrovės (ribotos atsakomybės juridinio asmens) akcinį kapitalą ir skirdamas tam tikrus asmenis valdyti juridinio asmens veiklą ir turtą. Taigi ribotos civilinės atsakomybės esmė – skatinti investicijas. Panaikinus šį institutą investicijų apimtys tikrai sumažėtų. Kodėl pasaulinėje praktikoje stambus kapitalas neinvestuojamas į individualiąsias įmones, tikrąsias ūkines bendrijas ar panašius darinius, turinčius neribotą civilinę atsakomybę? Todėl, kad nė vienas verslininkas nenori prisiimti neribotos turtinės atsakomybės. Tai yra kertinis ribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens tikslas ir pagrindas, kuris praktiškai nekinta jau du tūkstančius metų. Vykstantys procesai, kai pradedama pripažinti pagrindinės įmonės atsakomybę už antrinės įmonės veiksmus, naikina seniai nusistovėjusią verslo institucinę struktūrą, griauna teisinius verslo pamatus. Kiekviena rinka turi susikurti konkurencinį pranašumą.Darbo objektas. Ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys.Darbo tikslas. Išnagrinėti ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ypatumus.Darbo uždaviniai:• Apibūdinti juridinio asmens sąvokos sampratą.• Apibūdinti ribotos civilinės atsakomybės sąvoką.• Įvardinti riboto juridinio asmens ypatumus, privalumus ir trūkumus. • Atlikus darbą pateikti išvadas.Darbo metodika ir priemonės:• Mokslinės literatūros analizė.• Internetinių puslapių analizė.Juridinio asmens, ypač ribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens, samprata egzistuoja jau nuo senovės Romos laikų. Bėgant metams ji tik tobulėjo. Ribotos turtinės atsakomybės sąvoka, kurio asmens finansinė atsakomybė yra tik fiksuota suma, dažniausiai dėl asmens investicijų į įmonės ar partnerystės su ribota atsakomybe reikšmė. Kitaip sakant, jeigu ribotos atsakomybės bendrovei yra iškelta byla, po to ieškovams, t.y. bendrovei yra pareikšti ieškiniai, o ne jos savininkams ar investuotojams. Dabar tam tikros įmonių grupės suskaidytos į daugelį juridinių asmenų ir formaliai teisiškai susideda iš daugelio atskirų subjektų, bet ekonomiškai jos lyg priklausytų vienam savininkui. Tačiau būtent juridinių asmenų išskaidymas dabar yra pagrindinis ekonomikos variklis. Esant ribotai juridinio asmens civilinei atsakomybei verslininkai gali apriboti savo veiklos riziką. Verslo pagrindinis variklis būtent ir yra ribota rizika. Efektyvus rizikos ribojimas dabar yra įmanomas tik per juridinio asmens sąvoką. Todėl stambusis verslas tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu yra plėtojamas ribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens lygmeniu.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. JURIDINIAI ASMENYS5
 • 1.1. Juridinių asmenų klasifikacija5
 • 1.2. Juridinių asmenų skirstymas5
 • 2. RIBOTA ATSAKOMYBĖ7
 • 2.1. Ribotos atsakomybės atsiradimo pagrindas7
 • 2.2. Ribotos civilinės atsakomybės ypatumai8
 • 2.3. Ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinė apskaita9
 • 2.4. Ribotos civilinės atsakomybės privalumai ir trūkumai10
 • 2.5. Ribotos atsakomybės pasekmės10
 • 2.6. Tam tikri ypatumai11
 • 3. RIBOTOS ATSAKOMYBĖS PROBLEMOS ŠIANDIEN12
 • IŠVADOS14
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI16

Reziumė

Autorius
boriseviciene
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 30, 2014
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai