Žemės ūkio kooperatyvų organizavimas

15 psl. / 3550 žod.

Ištrauka

Pasaulis nenustojamai keičiasi, versdamas keistis joje esančius individus ir jų veiklą. Žengiame į idėjų, technologijų bei stiprėjančios konkurencijos, kovos pasaulį jusdami įvairių veiksnių įtaką socialinei ir ekonominei raidai. Šalys, tampančios šios raidos dalyvėmis, turi siekti ilgalaikio šalies ūkio konkurencingumo pasaulinėje rinkoje. Todėl reikia stiprinti silpnąsias grandies vietas, kuri šiuo atveju yra žemė ūkis. Tai gali būti sėkmingai sprendžiama, kai žemės ūkis bus vertinamas kaip vieninga sistema, jungianti produkcijos auginimą, jos laikymą, perdirbimą ir realizavimą. Žemės ūkio produkcijos augintojams būtina efektyvi ifrastruktūra. Tai organizacijos ir žmonės, kurie ūkininkus aprūpina mašinomis, trąšomis ir kitomis gamybos priemo0nėmis, išmoko jas naudoti, konsultuoja, remontuoja techniką ir t.t. Reikalingos įmonės, kurios superka pagamintą produkciją, ją perdirba ir parduoda. Reikalingi bankai, draudimo įstaigos ir pan. Taigi verta pakalbėti apie kooperatyvų steigimo būtinumą. Darbo tikslas – išaiškinti kooperatyvų steigimo būtinumą ir jų teikiamus privalumus.Darbo uždaviniai:• Kooperatyvų apibūdinimas ir jų atsiradimas bei vystymasis;• Apibūdinti kooperatyvų rūšis;• Išskirti atskirų veiksnių įtaką kooperatyvams.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. KOOPERATYVŲ ATSIRADIMAS4
 • 1. 1. Kooperatyvo samprata ir ypatumai4
 • 1. 2. Kooperatyvų atsiradimas ir vystymasis6
 • 1. 3. Kooperatyvų charakteristika Lietuvoje7
 • 2. KOOPERATYVŲ KLASIFIKAVIMAS IR JŲ ORGANIZAVIMO YPATUMAI7
 • 2. 1. Kooperatyvų klasifikacija7
 • 2. 2. Gamybinio techninio aptarnavimo kooperatyvai9
 • 2. 3. Žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir pardavimo kooperatyvai10
 • 2. 4. Žemės ūkio kredito kooperatyvai11
 • 3. ATSKIRŲ VEIKSNIŲ ĮTAKA KOOPERATYVAMS12
 • 3. 1. Kooperatyvų plėtros trikdžiai12
 • 3. 2. Parama kooperatyvams13
 • IŠVADOS14
 • LITERATŪRA15

Reziumė

Autorius
milduxxx
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 30, 2014
Publikuotas
2007 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Biuro darbo organizavimas

Vadyba Referatas alinat
Palanki darbo aplinka garantuoja optimalų žmogaus funkcionavimą (sveikatą), gerą darbingumą, minimalius nuovargį bei monotoniją, kokybiškus darbo rezultatus, pasitenkinimą darbu ir santykiais jame.[7, p....

Žemės ūkio bendrovių vadovų kompetencijų vertinimas

Vadyba Diplominis darbas 2011 m. gredora
Temos aktualumas, naujumas. Šiuolaikinėse organizacijose žinių valdymas tampa vis svarbesniu aspektu, siekiant įmonės tikslų bei konkurencinio pranašumo. Mokslo, informacinių technologijų tobulėjimas dideliu greičiu...