Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Piliečių dalyvavimo viešajame valdyme galimybės

0 atsiliepimų
Autorius:

Piliečių dalyvavimas valstybės valdyme – pagrindinė demokratijos išraiška. Piliečiai įvairiais būdais gali pareikšti savo nuomonę, turėti įtakos sprendimų priėmime. Šiuolaikiniame pasaulyje labai sunku būtų rasti valstybę, kurios vadovai patys nesiektų, kad jų piliečiai dalyvautų politikoje. Valstybės vadovo draudimas piliečiams dalyvauti viešajame valdyme galėtų sukelti sunkias ekonomines ir socialines pasekmes. Tačiau ne visi gyventojai ir savivaldybės pareigūnai žino kokias teises turi gyventojai, pavyzdžiui, savivaldybės institucijoms priimant svarbius sprendimus.

Todėl šio darbo tikslas – pateikti daugiau informacijos, kokias galimybes turi kiekvienas pilietis, norintis dalyvauti viešajame valdyme, ir kokias jis turi teises. Taip pat aptarsime kokie yra būdai norint į viešąjį valdymą įtraukti piliečius, kuriems galbūt trūksta iniciatyvos.

Taigi siekiant iškelto tikslo, nustatėme šiuos uždavinius:

 • Aptarti piliečių dalyvavimą valstybės valdyme ir tai lemiančius veiksnius;
 • Apibūdinti piliečių dalyvavimo principus, būdus, uždavinius, modelius ir tipus;
 • Aptarti piliečių įtraukimo į valdymo procesą metodus;
 • Išaiškinti kokie yra piliečių dalyvavimo sprendimų priėmimo procese būdai.
Darbo tipas:
Apimtis:
5168 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. PILIEČIŲ DALYVAVIMAS4
 • 1.1. Piliečių dalyvavimo viešajame valdyme ištakos4
 • 1.2. Piliečių dalyvavimas4
 • 1.3. Piliečių dalyvavimą lemiantys veiksniai5
 • 1.4. Piliečių dalyvavimo principai, būdai, uždaviniai6
 • 1.5. Piliečių dalyvavimo modeliai ir tipai7
 • 2. PILIEČIŲ ĮTRAUKIMO Į VALDYMO PROCESĄ METODAI7
 • 2.1. Informacijos skleidimo metodai8
 • 2.2. Informacijos rinkimo metodai9
 • 2.3. Informacijos siuntimo ir gavimo metodai9
 • 2.4. Aktyvaus piliečių dalyvavimo pavyzdys11
 • 3. PILIEČIŲ DALYVAVIMAS VALSTYBĖS VALDYME13
 • 4. PILIEČIŲ DALYVAVIMAS 13
 • 4.1. Susirinkimai14
 • 4.2. Referendumai15
 • 4.3. Skundai16
 • 4.4. Peticijos16
 • 4.5. Vietos gyventojų apklausa16
 • 4.6. Teisė burtis į visuomenines organizacijas17
 • 4.7. Lobistinė veikla17
 • 4.8. Netiesioginiai būdai dalyvauti sprendimų priėmimo procese18
 • IŠVADOS20
 • LITERATŪRA21

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Piliečių dalyvavimo viešajame valdyme principų raiškos viešojo valdymo tobulinimo dokumentuose vertinimas
Tyrimas Piliečių dalyvavimo viešajame valdyme principų raiškos viešojo valdymo tobulinimo dokumentuose vertinimas

Viešojo valdymo tobulinimo dokumentai – priemonės, parengtos siekiant numatyti esminius viešojo valdymo pokyčius, viešojo valdymo [...]

Galimi piliečių dalyvavimo būdai viešajame administravime
Referatas Galimi piliečių dalyvavimo būdai viešajame administravime

Piliečių dalyvavimas – tai neprivilegijuotų piliečių dalyvavimas, rengiant ir įgyvendinant sprendimus, kurie daro įtaką jų [...]

Piliečių dalyvavimas savivaldybės viešajame administravime
Referatas Piliečių dalyvavimas savivaldybės viešajame administravime

          Demokratinė savivalda negali egzistuoti savarankiškai be visos bendruomenės ir demokratines teises saugančios ir ginančios [...]

Piliečių dalyvavimas Klaipėdos savivaldybėje
Referatas Piliečių dalyvavimas Klaipėdos savivaldybėje

Temos aktualumas. Piliečių dalyvavimas viešajame administravimo procesuose yra labai reikšmingas. Siekiant sustiprinti Lietuvos demokratinį, socialinį [...]

Valdžios ir piliečių santykiai
Prezentacija Valdžios ir piliečių santykiai

Nuo ko priklauso valdžios ir piliečių santykiai? Kodėl kyla valdžios ir piliečių konfliktai? (Kokios valdžios savybės [...]

Piliečių dalyvavimas vietos savivaldos sprendimų priėmimo procesuose Biržų rajono savivaldybėje
Diplominis darbas Piliečių dalyvavimas vietos savivaldos sprendimų priėmimo procesuose Biržų rajono savivaldybėje

Lietuvoje pasikeitus santvarkai politinį gyvenimą sudaro daugybė politinių procesų ir reiškinių kaip rinkimai, referendumai, piketai [...]

Piliečių dalyvavimas Lietuvos savivaldybių viašajame administravime
Referatas Piliečių dalyvavimas Lietuvos savivaldybių viašajame administravime

Aktualumas. Šiuolaikinėse demokratinėse valstybėse piliečių įsitraukimas yra skatintinas reiškinys. Piliečių dalyvavimas gali būti reikšmingas tobulinant [...]

Piliečių dalyvavimo rinkimuose mažėjimas
Referatas Piliečių dalyvavimo rinkimuose mažėjimas

Politinis dalyvavimas – nediskutuotinai svarbus reiškinys kiekvienos demokratinės valstybės politinėje arenoje. Politinis dalyvavimas – „tai [...]

Piliečių dalyvavimas Šiaulių miesto savivaldybėje
Tyrimas Piliečių dalyvavimas Šiaulių miesto savivaldybėje

Lietuvos Respublika po Nepriklausomybės atkūrimo pasirinko žengti demokratinės valstybės keliu. Demokratijos įgyvendinimas neįmanomas be piliečių [...]

Emigracijos veiksniai ir jų valdymo galimybės
Kursinis darbas Emigracijos veiksniai ir jų valdymo galimybės

Darbe analizuojami emigracijos veiksniai ir jų valdymo galimybes. Yra apibūdinama emigracijos sąvoka, emigracijos istorinės raidos [...]

Priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimo valdyti savo pyktį ugdymo galimybės
Diplominis darbas Priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimo valdyti savo pyktį ugdymo galimybės

Aktualumas. Pyktis dažnai kyla, kai žmogus jaučiasi nesuprastas, įskaudintas, negali kontroliuoti situacijos ar įveikti sunkumų [...]

Strateginio valdymo viešajame sektoriuje metodologijos
Prezentacija Strateginio valdymo viešajame sektoriuje metodologijos

Uždaviniai: 1.išanalizuoti strateginio valdymo modelius; 2.pristatyti plėtotinę ir nustatytinę strateginio valdymo metodologijas; 3.išnagrinėti prognozavimo metodus ir [...]

Šeimos ir darbo derinimas kaip personalo valdymo problema viešajame sektoriuje
Referatas Šeimos ir darbo derinimas kaip personalo valdymo problema viešajame sektoriuje

Šeima – viena didžiausių visuomenės vertybių, tačiau šiandieninės tendencijos rodo, jog derinant šeimos ir darbo [...]

Organizacinio pilietiškumo poveikis komandiniam darbui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje
Diplominis darbas Organizacinio pilietiškumo poveikis komandiniam darbui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje

Temos aktualumas ir naujumas. Pilietiško elgesio svarba buvo pastebėta prieš kelerius dešimtmečius. Mokslininkų pastebėjimu, organizacinis [...]

Jungtinių Arabų Emyratų regiono e. valdžios portalo ir jo galimybių analizė
Referatas Jungtinių Arabų Emyratų regiono e. valdžios portalo ir jo galimybių analizė

Šiame darbe aprašysime pasirinktos šalies elektroninės valdžios portalo ir jo galimybių analizę. Mes pasirinkome Jungtinius [...]