Piliečių dalyvavimo viešajame valdyme galimybės

21 psl. / 5168 žod.

Ištrauka

Piliečių dalyvavimas valstybės valdyme – pagrindinė demokratijos išraiška. Piliečiai įvairiais būdais gali pareikšti savo nuomonę, turėti įtakos sprendimų priėmime. Šiuolaikiniame pasaulyje labai sunku būtų rasti valstybę, kurios vadovai patys nesiektų, kad jų piliečiai dalyvautų politikoje. Valstybės vadovo draudimas piliečiams dalyvauti viešajame valdyme galėtų sukelti sunkias ekonomines ir socialines pasekmes. Tačiau ne visi gyventojai ir savivaldybės pareigūnai žino kokias teises turi gyventojai, pavyzdžiui, savivaldybės institucijoms priimant svarbius sprendimus.

Todėl šio darbo tikslas – pateikti daugiau informacijos, kokias galimybes turi kiekvienas pilietis, norintis dalyvauti viešajame valdyme, ir kokias jis turi teises. Taip pat aptarsime kokie yra būdai norint į viešąjį valdymą įtraukti piliečius, kuriems galbūt trūksta iniciatyvos.

Taigi siekiant iškelto tikslo, nustatėme šiuos uždavinius:

 • Aptarti piliečių dalyvavimą valstybės valdyme ir tai lemiančius veiksnius;
 • Apibūdinti piliečių dalyvavimo principus, būdus, uždavinius, modelius ir tipus;
 • Aptarti piliečių įtraukimo į valdymo procesą metodus;
 • Išaiškinti kokie yra piliečių dalyvavimo sprendimų priėmimo procese būdai.

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. PILIEČIŲ DALYVAVIMAS4
 • 1.1. Piliečių dalyvavimo viešajame valdyme ištakos4
 • 1.2. Piliečių dalyvavimas4
 • 1.3. Piliečių dalyvavimą lemiantys veiksniai5
 • 1.4. Piliečių dalyvavimo principai, būdai, uždaviniai6
 • 1.5. Piliečių dalyvavimo modeliai ir tipai7
 • 2. PILIEČIŲ ĮTRAUKIMO Į VALDYMO PROCESĄ METODAI7
 • 2.1. Informacijos skleidimo metodai8
 • 2.2. Informacijos rinkimo metodai9
 • 2.3. Informacijos siuntimo ir gavimo metodai9
 • 2.4. Aktyvaus piliečių dalyvavimo pavyzdys11
 • 3. PILIEČIŲ DALYVAVIMAS VALSTYBĖS VALDYME13
 • 4. PILIEČIŲ DALYVAVIMAS SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCESE13
 • 4.1. Susirinkimai14
 • 4.2. Referendumai15
 • 4.3. Skundai16
 • 4.4. Peticijos16
 • 4.5. Vietos gyventojų apklausa16
 • 4.6. Teisė burtis į visuomenines organizacijas17
 • 4.7. Lobistinė veikla17
 • 4.8. Netiesioginiai būdai dalyvauti sprendimų priėmimo procese18
 • IŠVADOS20
 • LITERATŪRA21

Reziumė

Autorius
milduxxx
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 30, 2014
Publikuotas
2006 m.
Apimtis
21 psl.

Susiję darbai

Piliečių dalyvavimas Klaipėdos savivaldybėje

Viešasis administravimas Referatas neringusinas
Temos aktualumas. Piliečių dalyvavimas viešajame administravimo procesuose yra labai reikšmingas. Siekiant sustiprinti Lietuvos demokratinį, socialinį ir politinį potencialą būtina skatinti viešojo sektoriaus ir...

Viešasis valdymas šiuolaikinėje visuomenėje

Viešasis administravimas Konspektas 2015 m. s1ndrute
VALDYMAS - viena iš pagrindinių visuomeninio gyvenimo sąlygų. Šiose sąlygose reikalingas pastangų sujungimas, koordinacija, reguliavimas ir kontrolė, užtikrinantys svarbiausią valdymo uždavinį...

Viešasis valdymas šiuolaikinėje visuomenėje

Viešasis administravimas Konspektas 2015 m. s1ndrute
Knygos Viešasis valdymas šiuolaikinėje visuomenėje konspektas. Ruošiantis egzaminui pravers, nes nereiks kalti papildomos nereikalingos medžiagos ir sutaupys laiko. Konspektuotos pagrindinės temos, kurios buvo...