Ekonomika ir verslas / Vadyba

Verslo organizacijos veiklos sėkmės veiksniai ir jų valdymas

0 atsiliepimų
Autorius:

Verslas, kad ir kokia forma jis būtų organizuotas, savo prigimtimi yra orientuotas į aukščiausios naudos siekimą realizuojant savo užmačias. Tačiau ar verslas pasiekia aukščiausią naudingumą ne tik jo rezultatų vartotojams, bet ir sau, panaudodamas tam tikrus išteklius, atsakyti beveik neįmanoma. Galima teigti, kad šiandien dar nėra išbaigtos metodikos, kaip įvertinti visumoje verslo rezultatyvumą. Nors žinių ekonomikos sąvoka gana skirtingai interpretuojama įvairiose veiklos srityse, tačiau jos esmė visur išlieka ta pati ir yra taikoma visuose versluose siekiant sėkmingų rezultatų: tai sąnaudų minimumas siekiant turėti būtinų žinių visumą apie nagrinėjamą objektą ar procesą.

Taigi, šio darbo tikslas - aptarti verslo sėkmės prielaidas, galimybes ir pastangas jai įgyvendinti, taip pat įsigilinti į verslo sėkmingo valdymo galimybių atskleidimą visoje verslo valdymo grandinėje. Taip pat pateikiamas metodas, kaip pasinaudojant labai praktinėmis, šiuolaikiškomis tiek vidinių, tiek ir išorinių verslo veiksnių valdymo koncepcijomis, sukurti verslo aukščiausios sėkmės garantiją.

Darbo uždaviniai:

Aptarti įvairias sėkmingų organizacijų teorijas, jų privalumus, taikymą organizacijose; Išaiškinti šešių sigmų metodą ir jo taikymą.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4575 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1.SĖKMINGŲ ORGANIZACIJŲ TEORIJOS4
 • 1.1. 7 – S teorija4
 • 1.2. Z teorija4
 • 1.3. Tobula šiuolaikinė organizacija6
 • 1.4. Visuotinės kokybės valdymo teorija7
 • 1.5. Antrepreneriškumas8
 • 1.6. Vadybos kultūra10
 • 2. ŠEŠIŲ SIGMŲ METODAS11
 • 2. 1. Šešios sigmos verslo sėkmei valdyti.11
 • 2.2. Šešių sigmų verslo sėkmei valdyti elementai.15
 • 3. IŠVADOS20
 • 4. LITERATŪRA21

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Organizacijos aplinkų veiksniai ir jų įtaka organizacijai
Referatas Organizacijos aplinkų veiksniai ir jų įtaka organizacijai

Organizacija yra žmonių grupė, veikianti kartu ir siekianti užsibrėžto tikslo. Žmonėms joje būtina organizuotis ir [...]

Strateginio planavimo vieta verslo organizacijos veikloje reikalavimai, rengiant strateginį planą
Referatas Strateginio planavimo vieta verslo organizacijos veikloje reikalavimai, rengiant strateginį planą

Verslininkystės istorija siekia senuosius amžius. Ji atsirado vykstant darbo pasidalijimui, plėtojantis prekybai. Tai pradžia šiandieninės [...]

Organizacijos išorinės aplinkos tiesioginės ir netiesioginės įtakos veiksniai
Referatas Organizacijos išorinės aplinkos tiesioginės ir netiesioginės įtakos veiksniai

Organizacija – tai tam tikra struktūra, sudaryta iš individų grupių, tam tikrais būdais veikiančių kartu [...]

Verslo procesų valdymas organizacijoje
Kursinis darbas Verslo procesų valdymas organizacijoje

Šiomis didelės pokyčių spartos dienomis organizacijos valdymui klasikinės vadybos jau neužtenka. Siekiant įgyvendinti organizacijoje užsibrėžtus [...]

Organizacijos kultūra: ją formuojantys veiksniai bei įtaka organizacijos tikslų siekimui
Kursinis darbas Organizacijos kultūra: ją formuojantys veiksniai bei įtaka organizacijos tikslų siekimui

Nors daugelis įmonių vadovų dažnai kalba apie organizacijų kultūra, paklausus, kas tai yra, atsakoma labai [...]

Operatyvus organizacijos veiklos valdymas
Referatas Operatyvus organizacijos veiklos valdymas

Organizacija (sen. gr. organizō 'surengiu, sutvarkau') – žmonių kolektyvas, susidaręs arba sudarytas tam tikrai veiklai [...]

Veiksmų, darančių poveikį ryšių su klientais valdymui, organizacijoje UAB
Kursinis darbas Veiksmų, darančių poveikį ryšių su klientais valdymui, organizacijoje UAB "X" analizė

Dažniausiai įmonės daug dėmesio skiria finansų ir logistikos procesų optimizavimui, tačiau pasikeitusios rinkos sąlygos, globalizacija [...]

Organizacijos vidaus veiksnių analizė
Referatas Organizacijos vidaus veiksnių analizė

Šiuolaikiniame pasaulyje organizacijų – tiek verslo, tiek viešųjų – veikla yra veikiama daugelio skirtingų veiksnių [...]

Valdymo funkcijų realizavimas organizacijos veikloje
Kursinis darbas Valdymo funkcijų realizavimas organizacijos veikloje

Darbo aktualumas: Tema ,,Valdymo funkcijų realizavimas organizacijos veikloje” aktuali mums, kaip viešojo administravimo studentams, nes [...]

Emigracijos veiksniai ir jų valdymo galimybės
Kursinis darbas Emigracijos veiksniai ir jų valdymo galimybės

Darbe analizuojami emigracijos veiksniai ir jų valdymo galimybes. Yra apibūdinama emigracijos sąvoka, emigracijos istorinės raidos [...]

Veiksniai, lemiantys anglų kalbos mokymo ir mokymosi sėkmės ir nesėkmės: mokytojų ir mokinių nuomonė
Kursinis darbas Veiksniai, lemiantys anglų kalbos mokymo ir mokymosi sėkmės ir nesėkmės: mokytojų ir mokinių nuomonė

Aktualumas. Žinių visuomenė, padidėjęs konkurencingumas bei informacijos srautas skatina žmogų ugdytis nuo pat [...]

Kosmetikos pirkėjų apsisprendimą lemiantys veiksniai Kauno mieste
Diplominis darbas Kosmetikos pirkėjų apsisprendimą lemiantys veiksniai Kauno mieste

Šiandienė kosmetika panaši į šalį, esančią tarp svajonės ir tikrovės, kurioje ieškome tikrojo kelio grožio [...]

Bendrosios pasiūlos veiksniai ir jos kitimas Lietuvoje
Kursinis darbas Bendrosios pasiūlos veiksniai ir jos kitimas Lietuvoje

BENDROSIOS PASIŪLOS VEIKSNIAI IR JOS KITIMAS LIETUVOJE "Kiekviena valstybė siekia užtikrinti stabilų šalies ekonominį augimą, tačiau [...]

Kosmetikos vartotojų sprendimą lemiantys veiksniai
Diplominis darbas Kosmetikos vartotojų sprendimą lemiantys veiksniai

ĮVADAS Temos aktualumas. Šiandienė kosmetika panaši į šalį, esančią tarp svajonės ir tikrovės, kurioje ieškome tikrojo [...]