Verslo organizacijos veiklos sėkmės veiksniai ir jų valdymas

21 psl. / 4575 žod.

Ištrauka

Verslas, kad ir kokia forma jis būtų organizuotas, savo prigimtimi yra orientuotas į aukščiausios naudos siekimą realizuojant savo užmačias. Tačiau ar verslas pasiekia aukščiausią naudingumą ne tik jo rezultatų vartotojams, bet ir sau, panaudodamas tam tikrus išteklius, atsakyti beveik neįmanoma. Galima teigti, kad šiandien dar nėra išbaigtos metodikos, kaip įvertinti visumoje verslo rezultatyvumą. Nors žinių ekonomikos sąvoka gana skirtingai interpretuojama įvairiose veiklos srityse, tačiau jos esmė visur išlieka ta pati ir yra taikoma visuose versluose siekiant sėkmingų rezultatų: tai sąnaudų minimumas siekiant turėti būtinų žinių visumą apie nagrinėjamą objektą ar procesą.

Taigi, šio darbo tikslas - aptarti verslo sėkmės prielaidas, galimybes ir pastangas jai įgyvendinti, taip pat įsigilinti į verslo sėkmingo valdymo galimybių atskleidimą visoje verslo valdymo grandinėje. Taip pat pateikiamas metodas, kaip pasinaudojant labai praktinėmis, šiuolaikiškomis tiek vidinių, tiek ir išorinių verslo veiksnių valdymo koncepcijomis, sukurti verslo aukščiausios sėkmės garantiją.

Darbo uždaviniai:

Aptarti įvairias sėkmingų organizacijų teorijas, jų privalumus, taikymą organizacijose; Išaiškinti šešių sigmų metodą ir jo taikymą.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1.SĖKMINGŲ ORGANIZACIJŲ TEORIJOS4
 • 1.1. 7 – S teorija4
 • 1.2. Z teorija4
 • 1.3. Tobula šiuolaikinė organizacija6
 • 1.4. Visuotinės kokybės valdymo teorija7
 • 1.5. Antrepreneriškumas8
 • 1.6. Vadybos kultūra10
 • 2. ŠEŠIŲ SIGMŲ METODAS11
 • 2. 1. Šešios sigmos verslo sėkmei valdyti.11
 • 2.2. Šešių sigmų verslo sėkmei valdyti elementai.15
 • 3. IŠVADOS20
 • 4. LITERATŪRA21

Reziumė

Autorius
milduxxx
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 30, 2014
Publikuotas
2006 m.
Apimtis
21 psl.

Susiję darbai

Darbuotojų kaitos valdymas organizacijoje

Vadyba Kursinis darbas 2007 m. donatak
Šiuolaikinėje visuomenėje formuojasi nauji santykiai kaip tarp žmonių apskritai, tai ir tarp žmonių įmonėse. Žmogus dirbdamas organizacijoje tikisi ne tik ekonominės naudos, saugos...

Operatyvus organizacijos veiklos valdymas

Vadyba Referatas 2011 m. kunigaikstisalgirdas
Organizacija (sen. gr. organizō 'surengiu, sutvarkau') – žmonių kolektyvas, susidaręs arba sudarytas tam tikrai veiklai ar darbui. Organizacija dažniausiai turi atskirą turtą bei...

Organizacijos valdymas

Vadyba Prezentacija dianaba
Vadovavimas yra viena svarbiausių vadovo funkcijų, susijusių su žmogiškaisiais organizacijos valdymo aspektais ir padedanti pavaldiniams suprasti įmonės tikslus, skatinanti efektyviai jų siekti. Skiriamos...

Verslo procesų valdymas organizacijoje

Vadyba Kursinis darbas jurgute
Šiomis didelės pokyčių spartos dienomis organizacijos valdymui klasikinės vadybos jau neužtenka. Siekiant įgyvendinti organizacijoje užsibrėžtus tikslus, atsiranda poreikis tobulinti jos valdymą, kyla būtinybė...

Valdymo funkcijų realizavimas organizacijos veikloje

Vadyba Kursinis darbas 2015 m. evex98
Darbo aktualumas: Tema ,,Valdymo funkcijų realizavimas organizacijos veikloje” aktuali mums, kaip viešojo administravimo studentams, nes atskleidžia pagrindinius organizacijos veiklos organizavimo principus ir skatina...