Socialiniai mokslai / Teisė

Socialinė atsakomybė ir jos rūšys

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Asmenybės atsakomybė turi socialinę prigimtį, nulemtą santykių visuomeniškumu ir asmenybės ypatumais, jos (asmenybės) vieta šių santykių sistemoje. Socialinė atsakomybė pasireiškia tada, kai individo elgesys turi visuomeninę reikšmę ir yra reguliuojamas socialinių normų. Socialinės normos, priklausomai nuo reguliuojamų santykių specifikos, savo ruožtu gali būti moralinės, politinės, teisinės. Už jų nesilaikymą gali kilti moralinė, politinė, teisinė atsakomybė. Visos šios atsakomybės formos gali būti suvedamos į vieną socialinės atsakomybės sąvoką.
Darbo tema – „Socialinė atsakomybė ir jos rūšys“. Tema aktuali teoriniu aspektu, kadangi yra mažai nagrinėta moksliniame lygmenyje. Temos aktualumą sąlygoja ir tai, jog praktikoje kiekvienas individas daugiau ar mažiau susiduria su vienokia ar kitokia atsakomybės forma, kurią sąlygoja tarp visuomenės ir individo susiklostantys santykiai.
Darbo problema. Apibrėžiant tyrimo problemą, reikėtų pažymėti, jog atsakomybė – tai etikos ir teisės kategorija, atspindinti specifinį socialinį ir moralinį teisinį asmens santykį su visuomene. Kiekvienai atsakomybės formai būdingas tam tikras prievartos mechanizmas, kuris priklausomai nuo atsakomybės rūšies.
Moksliniame lygmenyje problemos aktualumą parodo nagrinėjamos problemos žemas ištyrimo ir detalizavimo laipsnis. Todėl šiuo darbu bus bandoma bent dalinai užpildyti esamą spragą.
Tyrimo objektas. Socialinė atsakomybė ir jos rūšys.
Tyrimo dalykas. Lietuvos ir užsienio specialistų mokslo darbai nagrinėjamos temos klausimu.
Darbo tikslas. Atskleisti teisinės atsakomybės išskirtinumą ir specifiškumą socialinės atsakomybės sistemoje.
Darbo uždaviniai:
  pateikti sąvokų „atsakomybė“, ”socialinė atsakomybė“, „teisinė atsakomybė“ apibrėžimus;
  apžvelgti dorovinės, visuomeninės, politinės atsakomybės rūšis;
  detaliau panagrinėti teisinės atsakomybės sampratą, teisinės atsakomybės atsiradimo (kilimo) pagrindus bei teisinės atsakomybės kaip proceso sampratą;
  Pateikti apibendrinančias išvadas, esant reikalui pateikti rekomendacijas.
  Pateikti apibendrinančias išvadas, esant reikalui pateikti rekomendacijas.
Darbo hipotezė. Darbe keliama hipotezė, jog visuomenėje nusistovėjusi tvarka sankcionuoja socialinių rūšių išskyrimą.
Tyrimo metodai. Tiriant darbo dalyką ir siekiant darbo tikslo, taikyti įvairūs mokslinio pažinimo metodai:
 Mokslinės Lietuvos bei užsienio autorių literatūros analizė, sintezė ir pateikimas;
 Aprašomasis darbo metodas;
 Norminių teisės aktų analizė, sintezė ir pateikimas.
Tyrimo šaltiniai. Tiriant darbo dalyką ir siekiant darbo tikslo analizuojama tiek Lietuvos, tiek ir užsienio autorių specialioji teisinė literatūra.
Darbo struktūra. Darbą sudaro įvadas, dvi dalys, kurių kiekviena suskirstyta į skyrius ir poskyrius, tyrimo pagrindu suformuluotos išvados bei panaudotos literatūros sąrašas.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4139 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS SAMPRATA4
 • 1.1. Atsakomybė apskritai4
 • 1.2. Socialinė atsakomybė6
 • 2. RŪŠYS8
 • 2.1. Moralinė (dorovinė) atsakomybė8
 • 2.2. Visuomeninė atsakomybė9
 • 2.3 Politinė atsakomybė10
 • 2.4 Teisinė atsakomybė11
 • 2.4.1 Teisinės atsakomybės samprata: sąvoka ir požymiai11
 • 2.4.2 Teisinės atsakomybės atsiradimo pagrindai12
 • 2.4.3 Teisinė atsakomybė kaip procesas14
 • IŠVADOS17
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS18

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Civilinės atsakomybės rūšys ir formos
Referatas Civilinės atsakomybės rūšys ir formos

Civilinė atsakomybė yra vienas iš pažeistos teisės gynybos būdų. Specifinis jos bruožas - turtinis pobūdis.

Atskiros deliktinės atsakomybės rūšys
Prezentacija Atskiros deliktinės atsakomybės rūšys

Civilinė atsakomybė yra dviejų rūšių: sutartinė ir deliktinė. Deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti [...]

Teisinės atsakomybės rūšys
Referatas Teisinės atsakomybės rūšys

Filosofijoje ir teisinėje literatūroje sąvoka “atsakomybė” vartojama dviem reikšmėmis: perspektyvine ir retrospektyvike. Perspektyvinė (arba į ateitį) [...]

Atsakomybės už mokesčių įstatymų pažeidimus rūšys, jų ypatumai
Referatas Atsakomybės už mokesčių įstatymų pažeidimus rūšys, jų ypatumai

Valstybė mokesčių įstatymais ir kitais teisės aktais reguliuodama mokestinius santykius, nustato valstybinę mokesčių sistemą, apibrėžia [...]

Sutarčių rūšys civilinėje teisėje
Referatas Sutarčių rūšys civilinėje teisėje

Šiandieninėje mūsų visuomenėje mes neįsivaizduojame savo gyvenimo be sutarčių ir jų sudarymo – mes imame [...]

Teisėkūros sąvoka, subjektai, būdai ir rūšys
Kursinis darbas Teisėkūros sąvoka, subjektai, būdai ir rūšys

Valstybės ir teisės teorijos disciplina. Trumpas ir aiškus, teorinio pobūdžio, pirmo kurso lygio kursinis darbas.

Profesinių pareigų vykdymas kaip baudžiamąją atsakomybę šalinanti aplinkybė, teoriniai ir praktikinai aspektai
Diplominis darbas Profesinių pareigų vykdymas kaip baudžiamąją atsakomybę šalinanti aplinkybė, teoriniai ir praktikinai aspektai

Temos aktualumas. Kiekviena civilizuota visuomenė šiais laikais gyvena susikurdama tam tikras taisykles, kurių privalo laikytis [...]

Juridinio asmens dalyvio atsakomybė pagal juridinio asmens prievoles: teorija ir praktika
Diplominis darbas Juridinio asmens dalyvio atsakomybė pagal juridinio asmens prievoles: teorija ir praktika

Darbe panaudota daug aktualių šiai darbo temai Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutarčių (29), visos nutartys nurodytos [...]

Socialinė gerovė
Rašinys Socialinė gerovė

Referatas - rašinys vaikų socialinės gerovės tema. [...]

Socialinė parama socialinės rizikos šeimoms: nuo priklausomybės įgalinimo link
Diplominis darbas Socialinė parama socialinės rizikos šeimoms: nuo priklausomybės įgalinimo link

Tyrimo praktinis aktualumas. Socialinės rizikos šeimos ir jose kylančios problemos yra vienos iš didžiausių ir [...]

Administracinės prievartos priemonės, administracinė atsakomybė
Referatas Administracinės prievartos priemonės, administracinė atsakomybė

Administratio (lot.) – valdymas, vadovavimas. Pagrindinė teisės paskirtis – reguliuoti visuomeninius santykius. Todėl teisės reguliavimo dalykas [...]

Teisės pažeidimai, susiję su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis: administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimo problematika
Diplominis darbas Teisės pažeidimai, susiję su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis: administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimo problematika

Temos aktualumas. Pastaraisiais metais teisės pažeidimų, susijusių su narkotinemis ar psichotropinemis medžiagomis, skaičius nuolat augo.

Baudžiamosios ir administracinės atsakomybės atribojimas neteisėtoje farmacinėje veikloje
Diplominis darbas Baudžiamosios ir administracinės atsakomybės atribojimas neteisėtoje farmacinėje veikloje

Magistro darbo temos aktualumas. Žmogaus sveikata visuomenėje laikoma viena didžiausių vertybių. Tai deklaruojama ir Lietuvos [...]

Teisės pažeidimas ir jo rūšys
Referatas Teisės pažeidimas ir jo rūšys

Siandien Lietuvoje ir visoje Rytų Europoje vyksta revuliucinės reikšmės vertybių pokyčiai. Griuvus pasaulinei totalitarinio socializmo [...]

Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė
Diplominis darbas Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė

Tyrimo tikslas: Išanalizuoti socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijas ir jų vykdymo [...]