Ekonomika ir verslas / Vadyba

Lyderystė ir vadovavimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Darbo problema. Lyderiavimas yra svarbi tema vadovams, nes vadovai vaidina lemiamą vaidmenį, užtikrindami grupės ir organizacijos darbo efektyvumą. Nemažai mokslinių darbų autorių yra nagrinėję įvairias lyderiavimo teorijas bei bandę sudaryti svarbiausių lyderiams būdingų asmeninių bruožų sąrašą. Tačiau iki šiol vis dar nėra aišku, kokia lyderiavimo teorija yra efektyviausia konkrečioje situacijoje, kokie lyderio asmeniniai bruožai turėtų būti svarbiausi jam vadovaujantis viena ar kita lyderiavimo teorija.
Kartais atrodo, kad lyderiai kuria epochą, kuria visuomenės normas, santvarką, nustato savo taisykles. Tačiau dažniausiai tam tikri lyderiai patys yra epochos ir situacijos produktas. Laikas, visuomenė ir aplinka (politinė, socialinė, kultūrinė) formuoja lyderius, kurie gali pasireikšti būtent šiose sąlygose.
Darbo uždaviniai:
1. Apibrėžti lyderiavimo bei vadovavimo sampratas.
2. Pateikti lyderiavimo ypatumus nurodant lyderių veiklos funkcijas bei svarbiausius lyderių bruožus, padedančius jiems būti gerais vadovais.

Darbo hipotezė:
Kokie asmenybės bruožai pripažįstami „gero“ vadovo bruožais?

Darbo metodai:
1. Mokslinės literatūros analizė;
2. Periodinių leidinių analizė.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1756 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS2
  • LYDERIAVIMO IR VADOVAVIMO SAMPRATA3
  • LYDERIAVIMO YPATUMAI5
  • LYDERIŲ VEIKLOS FUNKCIJOS5
  • LYDERIŲ BRUOŽAI6
  • IŠVADOS8
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS9

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vadovavimo stiliaus įtaka UAB “Anykščių vandenys” personalo mikroklimatui
Diplominis darbas Vadovavimo stiliaus įtaka UAB “Anykščių vandenys” personalo mikroklimatui

tema Vadovavimo stiliaus įtaka UAB ,,Anykščių Vandenys” personalo mikroklimatui. Baigiamojo darbo tikslas – išsiaiškinti šioje įmonėje [...]

Rizikingi vadovavimo stiliai ir jų prevencijos galimybių teorinių aspektų analizė
Kursinis darbas Rizikingi vadovavimo stiliai ir jų prevencijos galimybių teorinių aspektų analizė

Temos aktualumas. Valdymas ir vadovavimas žmonėms visuomet pasireiškia per vadovų priimamų sprendimų kokybę, tikslų ir [...]

Vadovavimo stilius ir jo efektyvumo įvertinimas
Kursinis darbas Vadovavimo stilius ir jo efektyvumo įvertinimas

Temos aktualumas ir naujumas. Vadovavimas – tai ypač svarbi ir sudėtinga funkcija ypač aktuali šiais [...]

Vadovavimas ir vadovavimo stiliai AB “Rokiškio sūris”
Diplominis darbas Vadovavimas ir vadovavimo stiliai AB “Rokiškio sūris”

Vadovavimas – tai vienas iš grupinių procesų, vykstančių organizacijose šalia kitų grupinių procesų, tokių kaip [...]

Transakcinės ir transformacinės lyderystės raiška Šiaurės Lietuvos vietos savivaldos institucijose
Diplominis darbas Transakcinės ir transformacinės lyderystės raiška Šiaurės Lietuvos vietos savivaldos institucijose

Temos aktualumas. Vietos savivaldos institucijos Lietuvoje veikia itin sudėtingomis ir nuolat besikeičiančiomis ekonominėmis, politinėmis ir [...]

Vadovavimo stiliai Tomo Pociaus individualioje įmonėje
Kursinis darbas Vadovavimo stiliai Tomo Pociaus individualioje įmonėje

Vadovauti žmonėms – mokslas ir menas. Vadovavimas – vienas iš žmonijos tarpusavio santykių išraiškų. Valdymo [...]

Vadovavimo stilių analizė įmonėje
Kursinis darbas Vadovavimo stilių analizė įmonėje

Temos aktualumas. Kylant šalies išsivystymo lygiui, kuriantis naujoms organizacijoms, vadovavimo problema tampa vis aktualesnė. Esamiems [...]

Kontrolė ir kritika kaip vadovavimo instrumentai
Prezentacija Kontrolė ir kritika kaip vadovavimo instrumentai

Vadybos dakyko pristatymas apie vadovavimo instrumentus paskaitai pravesti. Įvertintas puikiai. Nuotaikingas ir spalvingas, teksto skaidrėse [...]

Vadovavimas įmonėje
Referatas Vadovavimas įmonėje

Vadovavimas turi didele įtaka organizacijos efektyviai veiklai palaikyti ir teisingam darbo paskirstymui įmonės veikloje. Vadovavimas [...]

Lyderiavimas ir vadovavimas: panašumai ir skirtumai
Referatas Lyderiavimas ir vadovavimas: panašumai ir skirtumai

Daugelis autorių sutaria, kad terminai lyderiavimas ir vadovavimas nėra tapatūs, tačiau nesutaria dėl šių terminų [...]

Vadovo asmenybė ir vadovavimo sprendimai
Kursinis darbas Vadovo asmenybė ir vadovavimo sprendimai

Mano kursinio darbo pasirinkta tema supažindins su vadovo asmenybės bruožais bei atskleis vadovavimo sprendimus. Darbą [...]

Lyderystė ir vadyba
Referatas Lyderystė ir vadyba

Vadovas - tai „asmuo, atsakingas už tai, kad pastangos būtų nukreiptos organizacijos tikslams siekti“(J.A.F.Stoner, R.E.Freeman [...]

Vadovavimo stiliaus ir motyvacijos panaudojimas “X” organizacijos veiklos efektyvumui
Kursinis darbas Vadovavimo stiliaus ir motyvacijos panaudojimas “X” organizacijos veiklos efektyvumui

Šiame kursiniame darbe yra suformuluoti ir pateikti „X“ įmonės darbuotojų apie vadovo stiliaus ir motyvacijos [...]

Vadovavimo stiliai
Referatas Vadovavimo stiliai

„Vadovavimas žmonėms – mokslas ir menas“ ( R. Razauskas). Vadovavimas žmonėms yra svarbiausia organizacijos [...]

Vadovavų vadovavimo stiliaus įtaka institucijos veiklai
Referatas Vadovavų vadovavimo stiliaus įtaka institucijos veiklai

Šiuo metu, norint sėkmingai plėtoti organizacijos veiklą, vis didesnis dėmesys kreipiamas į organizacijos veiklai įtaką [...]