Lyderystė ir vadovavimas

9 psl. / 1756 žod.

Ištrauka

Darbo problema. Lyderiavimas yra svarbi tema vadovams, nes vadovai vaidina lemiamą vaidmenį, užtikrindami grupės ir organizacijos darbo efektyvumą. Nemažai mokslinių darbų autorių yra nagrinėję įvairias lyderiavimo teorijas bei bandę sudaryti svarbiausių lyderiams būdingų asmeninių bruožų sąrašą. Tačiau iki šiol vis dar nėra aišku, kokia lyderiavimo teorija yra efektyviausia konkrečioje situacijoje, kokie lyderio asmeniniai bruožai turėtų būti svarbiausi jam vadovaujantis viena ar kita lyderiavimo teorija.Kartais atrodo, kad lyderiai kuria epochą, kuria visuomenės normas, santvarką, nustato savo taisykles. Tačiau dažniausiai tam tikri lyderiai patys yra epochos ir situacijos produktas. Laikas, visuomenė ir aplinka (politinė, socialinė, kultūrinė) formuoja lyderius, kurie gali pasireikšti būtent šiose sąlygose. Darbo uždaviniai:1. Apibrėžti lyderiavimo bei vadovavimo sampratas.2. Pateikti lyderiavimo ypatumus nurodant lyderių veiklos funkcijas bei svarbiausius lyderių bruožus, padedančius jiems būti gerais vadovais.

Darbo hipotezė: Kokie asmenybės bruožai pripažįstami „gero“ vadovo bruožais?

Darbo metodai:1. Mokslinės literatūros analizė;2. Periodinių leidinių analizė.


Turinys

  • ĮVADAS2
  • LYDERIAVIMO IR VADOVAVIMO SAMPRATA3
  • LYDERIAVIMO YPATUMAI5
  • LYDERIŲ VEIKLOS FUNKCIJOS5
  • LYDERIŲ BRUOŽAI6
  • IŠVADOS8
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS9

Reziumė

Autorius
valkirijos
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 7, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
9 psl.

Susiję darbai

Vadovavimo stilių analizė įmonėje

Vadyba Kursinis darbas jurgute
Temos aktualumas. Kylant šalies išsivystymo lygiui, kuriantis naujoms organizacijoms, vadovavimo problema tampa vis aktualesnė. Esamiems ir būsimiems vadovams skiriama vis daugiau dėmesio. Tam...

Vadovavimas įmonėje

Vadyba Referatas 2012 m. studentas151
Vadovavimas turi didele įtaka organizacijos efektyviai veiklai palaikyti ir teisingam darbo paskirstymui įmonės veikloje. Vadovavimas tai sritis kur vadovai planuoja, kas kur ir...

Vadovavimo įtaka organizacijos veiklai

Vadyba Diplominis darbas 2009 m. coliuke1
Vadybos vaidmuo Lietuvos įmonėse (įstaigose, organizacijose) pastaraisiais metais ypač išaugo ir vadyba tapo sunkiai pakeliama našta net ir patyrusiems vadovams, kurių dauguma atidavė...