LR Vyriausybės sudarymas

8 psl. / 1379 žod.

Ištrauka

Vyriausybė – tai valstybės aukščiausioji kolegiali vykdomosios valdžios institucija. Vyriausybės pagrindiniai uždaviniai yra ekonomikos valdymas, įstatymų vykdymo organizavimas, kitų vykdomosios valdžios institucijų veiklos kontrolė. Vyriausybės formavimo tvarka priklauso nuo valstybės valdymo formos. Vyriausybę, oficialiai vadinamą kabinetu arba ministrų taryba sudaro atskiroms ministerijoms vadovaujantys asmenys. Dažnai tarp jų būna ir ministrų “be portfelių” (asmenų, vadovaujančių žinybos, kurios nepriskiriamos prie ministerijų, arba vykdančių atskirus vyriausybės vadovo įpareigojimus). Prezidentinėse respublikose vyriausybės vadovo funkcijas atlieka pats prezidentas. Tuo tarpu parlamentinėse respublikose šios funkcijos suteikiamos ne valstybės vadovui, o premjerministras. Kai kuriose šalyse vyriausybės vadovas oficialiai vadinamas kitaip: Norvegijoje – valstybės ministru, Vokietijoje ir Austrijoje – kancleriu. Darbo tema – „Lietuvos Respublikos vyriausybės sudarymas“. Pagrindinis darbo tyrimo objektas yra Lietuvos Respublikos Konstitucijos bei kitų įstatymų analizė, sisteminimas bei probleminių klausimų sprendimo būdų paieška. Tyrimas atliktas taikant istorinį, aprašomąjį, lyginamosios analizės, loginį, sisteminį metodus. Lyginamoji analizė padeda nustatyti tiriamojo objekto grupinę priklausomybę – jis plačiai taikomas teisės moksle. Lyginimas tam tikrų faktų suteikia galimybę įvertinti situaciją, atrasti jos sprendimo būdus. Loginis metodas svarbus analizuojant bei taikant teisės normas, tuo tarpu sisteminimas padeda glaustai perteikti perskaitytą medžiagą.


Turinys

  • ĮVADAS…2
  • LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ: SAMPRATA3
  • LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ: SUDARYMAS5
  • IŠVADOS7
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS8

Reziumė

Autorius
valkirijos
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 7, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
8 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
...

Susiję darbai