Socialiniai mokslai / Teisė

Neįgaliųjų vaikų integracija į visuomenę

0 atsiliepimų
Autorius:


Negalios vaikas yra vaikas, turintis įgimtų ar įgytų fizinių ar psichinių trūkumų, nustatytų vaiko sveikatos priežiūros įstaigos, kurie kliudo jam normaliai vystytis, adaptuotis bei integruotis visuomenėje. Jis yra pilnavertis mūsų visuomenės naris, dėl neįgalumo negalintis savarankiškai įgyvendinti savo teisių. Todėl valstybė siekia sumažinti ar net visai išvengti socialinės atskirties, padėti integruotis į visuomenės gyvenimą. Tam tikslui pasiekti yra sudaromos sąlygos gyventi, vystytis, įgyti išsimokslinimą, tenkinti būtiniausius poreikius, lavinti gebėjimus.
Šiuo metu įvairias žmonių su negalia gyvenimo sritis reglamentuoja apie 70 teisės aktų. Jie suteikia galimybes naudotis įstatymuose, poįstatyminiuose aktuose ir kituose dokumentuose nustatytomis teisėmis, socialinėmis garantijomis ir lengvatomis. Visi jie užtikrina neįgalaus vaiko saugumą, siekia kiek galima daugiau palengvinti jo gyvenimą, gina jo teisėtus interesus ir priartina prie visuomeninio gyvenimo. Integracijos proceso klausymas užima ypač svarbią vietą mūsų valstybės politikoje. Siekdami užtikrinti visų žmonių lygias teises ir valstybės garantijas turime padėti negalią turintiems vaikams kuo sėkmingiau įsilieti į mūsų gyvenimą. Todėl integracijos procesą sudaro paslaugų teikimas įvairiose sferose: medicininės ir socialinės reabilitacijos paslaugų teikimas, specialiųjų poreikių tenkinimas, užimtumas, socialinės paramos teikimas, ugdymo paslaugų teikimas, įvairių išmokų skyrimas ir mokėjimas, lygių galimybių dalyvauti kultūros, sporto ir kitose visuomenės gyvenimo srityse užtikrinimas.
Darbo tema – „Neįgaliųjų vaikų integracija į visuomenę“. Darbo tikslas – atskleisti sąvokų „neįgalusis“, „vaikas“, „integracija“ sąvokas, taip pat trumpai apžvelgti neįgaliųjų vaikų integraciją Lietuvoje – kas nuveikto, ko dar reikėtų siekti. Siekiant darbo tikslo naudotina tyrimo bazė apima neįgaliųjų (tiek vaikų, tiek ir suaugusiųjų) integraciją reglamentuojančius norminius teisės aktus bei speciąliąją literatūrą. Tyrimas atliktas taikant aprašomąjį, analizės, sisteminį bei statistinį metodus.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1637 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS2
  • NEĮGALŪS VAIKAI – VISUOMENĖS DALIS3
  • Vaiko sąvoka3
  • Neįgalumo samprata3
  • NEĮGALIŲJŲ VAIKŲ INTEGRACIJA Į VISUOMENĘ5
  • Integracijos samprata5
  • Integracijos nauda5
  • Neįgaliųjų vaikų integracija Lietuvoje6
  • IŠVADOS8
  • LIETARTŪROS SĄRAŠAS9

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Neįgaliųjų integracija į visuomenę sporto ir fizinio aktyvumo srityse
Referatas Neįgaliųjų integracija į visuomenę sporto ir fizinio aktyvumo srityse

Sveiki žmonės, žvelgdami į neįgaliuosius, jaučia jiems gailestį ir užuojautą, bando jiems pagelbėt, tuo tik [...]

Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas
Referatas Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas

Taigi referato tikslas būtų išsiaiškinti vaikų, turinčių specialių poreikių, esminius socialinius bei [...]

Problemos, kylančios tėvams, auginantiems neįgalius vaikus
Diplominis darbas Problemos, kylančios tėvams, auginantiems neįgalius vaikus

Temos aktualumas. Viena aktualiausių problemų - negalės fenomenas - yra šeimos, auginančios neįgalų vaiką, situacija.

Nuteistųjų integravimo į visuomenę sistema ir jos tobulinimo perspektyvos
Diplominis darbas Nuteistųjų integravimo į visuomenę sistema ir jos tobulinimo perspektyvos

Darbo problema ir jos aktualumas. Lietuvoje nuteistųjų skaičius nemažėja ir pasak World Prison Brief (Europe) [...]

LGBT bendruomenės narių integracija Lietuvos visuomenėje
Referatas LGBT bendruomenės narių integracija Lietuvos visuomenėje

  LGBT – lezbietės, gėjai, biseksualūs, translyčiai asmenys. Kai kur prie šio trumpinio dar yra pridedamas [...]

Neįgaliųjų integracija švietimo įstaigose
Referatas Neįgaliųjų integracija švietimo įstaigose

Neretai sutrinkame sutikę neįgalų žmogų, nes nežinome, kaip su juo bendrauti, bijome jį įžeisti arba [...]

Neįgaliųjų integracija Lietuvoje
Rašinys Neįgaliųjų integracija Lietuvoje

Atkūrus nepriklausomybę, Lietuvos visuomenė patiria kardinalių pokyčių. Lygių teisių pagrindu siekiama sudaryti galimybes visiems žmonėms [...]

Socialinės paramos ryšys su neįgalius vaikus auginančių tėvų psichologiniu prisitaikymu
Prezentacija Socialinės paramos ryšys su neįgalius vaikus auginančių tėvų psichologiniu prisitaikymu

Neįgalaus vaiko gimimas šeimoje visuomet sukelia psichologinę krizę, kai kilę sunkumai viršija tėvų arba kitų [...]

Vaikų, augančių disfunkcinėse šeimose, socialiniai poreikiai
Kursinis darbas Vaikų, augančių disfunkcinėse šeimose, socialiniai poreikiai

Darbe nagrinėjama disfunkcinės šeimos samprata, analizuojami pagrindiniai disfunkcinių šeimų bruožai bei aprašoma įtaka vaiko asmenybės [...]

Gabių vaikų ugdymas
Prezentacija Gabių vaikų ugdymas

Kas yra gabumai, kaip jie pasireiškia, kokie vyrauja mitai ir kokie yra faktai apie gabius [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose

Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje yra nurodoma, kad visos pasaulio valstybės privalo užtikrinti vaikams tinkamas [...]

Socialinių bendravimo įgūdžių ugdymas vaikų dienos centre
Diplominis darbas Socialinių bendravimo įgūdžių ugdymas vaikų dienos centre

Individo gyvenimo kokybė, gebėjimas tinkamai rūpintis savimi, spręsti kasdienio gyvenimo klausimus, kylančius sunkumus priklauso nuo [...]

Dvikalbių vaikų socializacija lietuviškajame darželyje
Diplominis darbas Dvikalbių vaikų socializacija lietuviškajame darželyje

Darbo tikslas – atskleisti dvikalbių vaikų socializacijos ypatumus lietuviškame vaikų darželyje. Darbe yra analizuojama mokslinė literatūra [...]

Vaikų, gyvenančių globos namuose, savirealizacijos poreikio tenkinimo galimybės
Diplominis darbas Vaikų, gyvenančių globos namuose, savirealizacijos poreikio tenkinimo galimybės

Visuomenė yra sudaryta iš daugybės žmonių. Kiekvienas iš jų yra augęs skirtingomis sąlygomis, skirtingose šeimose.

Tėvų įtaka įveikiant ikimokyklinio amžiaus vaikų mikčiojimą
Kursinis darbas Tėvų įtaka įveikiant ikimokyklinio amžiaus vaikų mikčiojimą

Metodologinė tyrimo apibrėžtis. Kalba yra viena svarbiausių žmonių komunikavimo priemonių. Jos pagalba žmonės savo mintis [...]