Demokratija ir pilietinė visuomenė: tarpusavio sąveikos paieška

13 psl. / 2880 žod.

Ištrauka

Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau tekste – Konstitucija) 1 str. įtvirtinta: “Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokraitnė respublika”. Demokratinio režimo skelbimas suponuoja tam tikrų laisvių bei teisių pripažinimą. Konstitucijoje įtvirtinta teisė į laisvą informacijos skleidimą ir keitimąsi ja, taip pat rinkimų teisė, minties, sąžinės ir tikėjimo laisvė. Kita vertus, Konstitucijos 35 str. taip pat įtvirtina piliečių teisę laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ar asociacijas.LR Konstitucijos preambulėje skelbiamas darnios visuomenės siekimas, tad 35 str. įtvirtinta nuostata sudaro sąlygas aktyviai pilietinei visuomenei formuotis. Pilietinė visuomenė šiuo atveju suprantama kaip kontrakto tarp valstybės ir piliečių išdava ir demokratinės valstybės klestėjimo paslaptis. Kita vertus pilietinė visuomenė yra sudėtinga ir daugiasluoksnė sąvoka. Joje išskiriami normatyvinis, institucinis, teorinis-analitinis aspektai. Normatyviniu požiūriu ši sąvoka sąlygoja piliečių ir socialinių grupių motyvavimą ir mobilizavimą viešai politinei veiklai. Jos apibrėžime akcentuojamas formavimas tvirtų elgsenos modelių, tarp kurių lemiamas vaidmuo tenka tarpusavio pagarbos, pasitikėjimo, solidarumo, abipusės atsakomybės jausmams. Institucinis pilietinės visuomenės aspektas akcentuoja piliečių subjektiškumą, jų kuriamą autonominių visuomeninių institutų tinklą, išreiškiantį piliečių savanorišką susitarimą, jų saviraidos siekį. Teorinisanalitinis sąvokos aspektas išreiškia bandymą moksliškai analizuoti ir paaiškinti socialiniuspolitinius procesus. Darbo tema: „Demokratija ir pilietinė visuomenė: tarpusavio sąveikos paieška“. Siekiant darbo tikslo atskleisti demokratijos ir pilietinės visuomenės tarpusavio sąveiką, svarbu apibrėžti sąvokas „demokratija“ ir „pilietinė visuomenė“, rasti jų tarpusavio ryšį. Norint pasiekti užsibrėžtą tikslą darbe būtina remtis tiek normine, tiek ir moksline literatūra, taip pat moksliniai tyrimo metodai, tokiais kaip aprašomasis, lyginamosios analizės, loginis,sisteminis.


Turinys

  • ĮVADAS2
  • 1. SĄVOKŲ „DEMOKRATIJA“ IR „PILIETINĖ VISUOMENĖ“ ANALIZĖ3
  • 1.1 Kas yra demokratija?3
  • 1.2 Pilietinės visuomenės samprata ir aiškinimų įvairovė4
  • 2. PILIETINĖS VISUOMENĖS RAIŠKA DEMOKRATINĖJE LIETUVOS RESPUBLIKOJE6
  • 3. PILIETINĖ VISUOMENĖ IR DEMOKRATIJOS STABILUMAS8
  • IŠVADOS11
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS12

Reziumė

Autorius
valkirijos
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 7, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

E-demokratijos ir informacinės visuomenės sąsajos

Viešasis administravimas Referatas 2012 m. rytuvejai
Per pastarąją amžiaus pusę, išsivysčiusios šalys patyrė tikrą technologijų tobulinimo bumą, kas privedė mus prie to, jog galime netrikdomi bendrauti su žmonėmis, nesvarbu...

Ryšių su visuomene praktika Radviliškio kultūros centre

Viešasis administravimas Praktikos ataskaita 2013 m. panelelt
Šiuolaikinėmis rinkos sąlygomis vis daugiau dėmesio skiriama stabilaus ir stipraus organizacijų ar įstaigų įvaizdžio formavimui. Įmonių ir organizacijų įvaizdis turi lemiamos įtakos siekiant...

Indijos , Kinijos , Irano politinė kultūra

Viešasis administravimas Rašinys maltamok
Prieš keletą dešimtmečių politikos moksluose politinės kultūros koncepcija vis dar išlieka ginčų objektu. Atrodytu, visiems aišku, ką reiškia terminas “politinė kultūra”, tačiau iki...