Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Demokratija ir pilietinė visuomenė: tarpusavio sąveikos paieška

0 atsiliepimų
Autorius:

Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau tekste – Konstitucija) 1 str. įtvirtinta: “Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokraitnė respublika”. Demokratinio režimo skelbimas suponuoja tam tikrų laisvių bei teisių pripažinimą. Konstitucijoje įtvirtinta teisė į laisvą informacijos skleidimą ir keitimąsi ja, taip pat rinkimų teisė, minties, sąžinės ir tikėjimo laisvė. Kita vertus, Konstitucijos 35 str. taip pat įtvirtina piliečių teisę laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ar asociacijas.
LR Konstitucijos preambulėje skelbiamas darnios visuomenės siekimas, tad 35 str. įtvirtinta nuostata sudaro sąlygas aktyviai pilietinei visuomenei formuotis. Pilietinė visuomenė šiuo atveju suprantama kaip kontrakto tarp valstybės ir piliečių išdava ir demokratinės valstybės klestėjimo paslaptis.
Kita vertus pilietinė visuomenė yra sudėtinga ir daugiasluoksnė sąvoka. Joje išskiriami normatyvinis, institucinis, teorinis-analitinis aspektai. Normatyviniu požiūriu ši sąvoka sąlygoja piliečių ir socialinių grupių motyvavimą ir mobilizavimą viešai politinei veiklai. Jos apibrėžime akcentuojamas formavimas tvirtų elgsenos modelių, tarp kurių lemiamas vaidmuo tenka tarpusavio pagarbos, pasitikėjimo, solidarumo, abipusės atsakomybės jausmams. Institucinis pilietinės visuomenės aspektas akcentuoja piliečių subjektiškumą, jų kuriamą autonominių visuomeninių institutų tinklą, išreiškiantį piliečių savanorišką susitarimą, jų saviraidos siekį. Teorinisanalitinis sąvokos aspektas išreiškia bandymą moksliškai analizuoti ir paaiškinti socialiniuspolitinius procesus.
Darbo tema: „Demokratija ir pilietinė visuomenė: tarpusavio sąveikos paieška“. Siekiant darbo tikslo atskleisti demokratijos ir pilietinės visuomenės tarpusavio sąveiką, svarbu apibrėžti sąvokas „demokratija“ ir „pilietinė visuomenė“, rasti jų tarpusavio ryšį. Norint pasiekti užsibrėžtą tikslą darbe būtina remtis tiek normine, tiek ir moksline literatūra, taip pat moksliniai tyrimo metodai, tokiais kaip aprašomasis, lyginamosios analizės, loginis,sisteminis.

Darbo tipas:
Apimtis:
2880 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS2
  • 1. SĄVOKŲ „DEMOKRATIJA“ IR „PILIETINĖ VISUOMENĖ“ ANALIZĖ3
  • 1.1 Kas yra demokratija?3
  • 1.2 Pilietinės visuomenės samprata ir aiškinimų įvairovė4
  • 2. PILIETINĖS VISUOMENĖS RAIŠKA DEMOKRATINĖJE LIETUVOS RESPUBLIKOJE6
  • 3. PILIETINĖ VISUOMENĖ IR DEMOKRATIJOS STABILUMAS8
  • IŠVADOS11
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS12

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
G.Hėgelio ir K. Markso pilietinės visuomenės ir valstybės sąveikų lyginamoji analizė
Kursinis darbas G.Hėgelio ir K. Markso pilietinės visuomenės ir valstybės sąveikų lyginamoji analizė

  Valstybė žmogaus gyvenime vaidina didelį vaidmenį. Visais laikais įvairiems pasaulio mąstytojams kilo egzistenciniai klausimai [...]

Laisvės atėmimo vietose veikiančių tarnybų (skyrių) tarpusavio sąveika ir jų svarba nuteistųjų pataisos procesui
Kursinis darbas Laisvės atėmimo vietose veikiančių tarnybų (skyrių) tarpusavio sąveika ir jų svarba nuteistųjų pataisos procesui

Temos aktualumas. Laisvės atėmimas yra bausmė, kuri taikytina asmeniui, padariusiam nusikalstamą veiką. Minimos bausmės nustatymo [...]

Vengrijos pilietinė visuomenė ir politinė sistema po komunizmo žlugimo
Referatas Vengrijos pilietinė visuomenė ir politinė sistema po komunizmo žlugimo

Vengrija kaip viena iš didžiausių Vidurio Europos šalių ir nuo seno garsėjanti savo išskirtinėmis tradicijomis [...]

Pilietinė visuomenė: mitas ar realybė? Lietuvos atvejis
Referatas Pilietinė visuomenė: mitas ar realybė? Lietuvos atvejis

              Dvidešimt pirmasis amžius — tai laikas, kai technologijų prasme žmonija pasiekė aukščiausią savo gyvenimo [...]

Pilietinės visuomenės raida Lietuvoje ir perspektyvos
Referatas Pilietinės visuomenės raida Lietuvoje ir perspektyvos

IŠVADOS • Pilietinės visuomenės sąvoka susideda iš daugybės elementų, kurie turi būti susiję tarpusavyje ir darniai sudaryti [...]

Kaip aš ir mano organizacija prisideda prie pilietinės visuomenės?
Rašinys Kaip aš ir mano organizacija prisideda prie pilietinės visuomenės?

Pirmosiomis eilutėmis norėčiau įvardinti savo organizacijos, kurioje dirbu pavadinimą, tai būtų Alytaus Dainavos vidurinė mokykla.

E-demokratijos ir informacinės visuomenės sąsajos
Referatas E-demokratijos ir informacinės visuomenės sąsajos

Per pastarąją amžiaus pusę, išsivysčiusios šalys patyrė tikrą technologijų tobulinimo bumą, kas privedė mus prie [...]

Policijos veikla demokratinėje visuomenėje
Referatas Policijos veikla demokratinėje visuomenėje

Policijos sistema ir uždaviniai Lietuvos Respublikos policija yra teisėtvarką užtikrinanti vykdomoji valstybės vadžios institucija. Policijos organizaciją [...]

Verslo santykis su pilietine visuomene ir žiniasklaida
Prezentacija Verslo santykis su pilietine visuomene ir žiniasklaida

ĮVADAS 1. SĄVOKŲ ŽODYNĖLIS 2. Mokslininkų mintys 2.1.A. Dobryninas (2002) 2.2. V. Gontis (2002) 2.3. R. Matkevičienė (2008) 3. Ryšys tarp [...]

Dviejų taškinių kūnų tarpusavio sąveikos tyrimas
Laboratorinis darbas Dviejų taškinių kūnų tarpusavio sąveikos tyrimas

Dviejų taškinių kūnų tarpusavio sąveikos tyrimas I.Darbo tikslas : Patikrinti Kulono dėsnio galiojimą. II.Darbo užduotys: 1. Ištirti dviejų [...]

Vaistų tarpusavio sąveikos farmakologinė išraiška, priežastys ir pasekmės
Prezentacija Vaistų tarpusavio sąveikos farmakologinė išraiška, priežastys ir pasekmės

Vaistų sąveika: Farmakokinetinė rezorbcija pasiskirstymas – konkurencija su kraujo albuminais (digoxinas+verapamilis) [...]

Vaistų ir maisto tarpusavio sąveikos
Prezentacija Vaistų ir maisto tarpusavio sąveikos

Asmenys, vartojantys vaistus yra informuojami apie jų tarpusavio sąveikas (sąveika vaistas – vaistas). Medikamentų sąveika [...]