Teisminio proceso su anoniminiais liudytojais analizė

20 psl. / 5000 žod.

Ištrauka

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso ( BPK ) 1 straipsnyje įtvirtintas baudžiamojo proceso tikslas – maksimaliai greitai, išsamiai ir nepažeidžiant žmogaus bei piliečio teisių ir laisvių atskleisti nusikalstamas veikas, tinkamai pritaikyti baudžiamąjį įstatymą, kad būtų įgyvendintas teisingumas, t.y. nubaustas kaltas asmuo ir niekas nekaltas nebūtų nubaustas. Taigi baudžiamojo proceso tikslas yra nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį. Tam, kad padaryta nusikalstama veika būtų kuo efektyviau ir greičiau išaiškinta, yra būtina apklausti ne tik nusikalstamos veikos padarymu įtariamą asmenį, bet ir ją mačiusį asmenį (liudytoją).Kalbant apie liudytojus, visų pirma, svarbu užtikrinti tai, jog jų interesai nebūtų pažeidžiami, jog jiems tinkamai būtų atstovaujama, kad jiems nekiltų reali grėsmė dėl parodymų, kuriuos jie duoda. Būtent todėl įstatymų leidėjas naująjame BPK įtvirtino anonimiškumo institutą, kai liudytojas, kuris nenori, jog jo tapatybė būtų atskleidžiama dėl parodymų, kuriuos jis duoda specfikos gali prašyti, jog jam būtų taikomas anonimiškumas. Šiame darbe būtent ir kalbama apie tai, kokį statusą baudžiamajame procese užima anominiai liudytojai, kokie privalo būti pagrindai, kad liudytojui būtų galima taikyti anomiškumą, kokie tokių liudytojų apklausos ypatumai bei kokia jų parodymų vertinimo specifika. Šio darbo tikslas – atskleisti proceso su liudytojais, kuriems taikomas anonimiškumas, ypatumus ir tokių liudytojų duotų parodymų reikšmę bylos nagrinėjimui ir nuosprendžio priėmimui. Siekiant darbo tikslo, naudotina tyrimo bazė yra šie norminiai teisės aktai bei mokslinė literatūra: Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodeksas (toliau – BPK), baudžiamojo proceso teisės specialistų mokslo darbai, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bei Europos žmogaus teisių teismo jurisprudencija analizuojamais klausimais.Tyrimas atliktas taikant aprašomąjį, lyginamosios analizės, loginį, sisteminį metodus. Loginis bei sisteminis metodai naudojami analizuojant bei pateikiant perskaitytą medžiagą. Tuo tarpu lyginamoji analizė padeda nustatyti tiriamojo objekto grupinę priklausomybę – jis plačiai taikomas teisės moksle.


Turinys

 • ĮVADAS2
 • LIUDYTOJAS, KAIP BAUDŽIAMOJO PROCESO DALYVIS3
 • PROCESO SU LIUDYTOJAIS, KURIEMS TAIKOMAS ANONIMIŠKUMAS YPATUMAI5
 • ANONIMIŠKUMO TAIKYMO PAGRINDAI5
 • ANONIMIŠKUMO NUSATYMO TVARKA7
 • TYRIMO VEIKSMŲ SU ANONIMIŠKAIS LIUDYTOJAIS YPATUMAI8
 • APKLAUSOS YPATUMAI9
 • ANONIMIŠKŲ LIUDYTOJŲ DUOTŲ PARODYMŲ VERTINIMO YPATUMAI12
 • IŠVADOS14
 • PRAKTINĖS UŽDUOTYS15
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS19

Reziumė

Autorius
valkirijos
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 7, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

Supaprastintos baudžiamojo proceso formos

Teisė Diplominis darbas 2013 m. jenna
Temos aktualumas. 2011 bei 2013 metais padarius kai kurių BPK straipsnių, susijusių su supaprastintu baudžiamuoju procesu, pakeitimus, šios proceso formos dar nebuvo išsamiai...

Taikos sutartys civiliniame procese

Teisė Diplominis darbas 2013 m. brigita.77
Nė vienoje visuomenėje, deja, neįmanoma išvengti ginčų, kylančių tarp asmenų dėl pažeistų subjektinių teisių ir įstatymų saugomų interesų. Tačiau įstatymų leidėjai,...

Vagystės ir plėšimo skirtumų analizė

Teisė Referatas justyyyynka
Aktualumas. BK 178 str. reglamentuota vagystė, o BK 180 str. reglamentuotas – plėšimas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų Senato 2005 m. birželio...